Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Bogacz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0099-6376

ResearcherID: brak

Scopus: 35742645000

PBN: 909418

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiza opłacalności prowadzenia dystrybucji bezpośredniej węgla kamiennego do segmentu odbiorców indywidualnych przez przedsiębiorstwa górnicze w PolsceAnalysis of the profitability of conducting hard coal direct distribution to the segment of individual consumers through mining enterprises in Poland / Paweł BOGACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2012 t. 68 nr 9, s. 40–43. — Bibliogr. s. 43, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podano numer tomu: t. 68(VIII). — XVII Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie : 21–23 września 2012 r., Krynica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Analiza regionalnego zróżnicowania poziomu wielkości rynku potencjalnego na węgiel kamienny w segmencie odbiorców indywidualnych w PolsceAnalysis of regional diversity of potential hard coal market size level in individual buyers segment in Poland / Paweł BOGACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2010 t. 66 nr 9, s. 42–45. — Bibliogr. s. 45, Streszcz., Summ., Zsfassung, Rés., Rez.. — Jubileuszowa XV Szkoła ekonomiki i zarządzania w górnictwie 2010 : Krynica 15–17 września 2010 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2010

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza rynku fundamentem zarządzania marketingowego przedsiębiorstwem górniczymRule of marketing research in build of marketing management for mines in Poland / Paweł BOGACZ // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2010 nr 25: Zarządzanie finansami : inwestycje i wycena przedsiębiorstw, s. 669–682. — Bibliogr. s. 681, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Assessing market attractiveness of individual consumers sector for hard coal producersOcena atrakcyjności rynku odbiorców indywidualnych dla producenta węgla kamiennego / Paweł BOGACZ // Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Organizacja i Zarządzanie ; ISSN 1641-3466. — 2017 z. 111: Management in mining production, economic, social and technical perspectives and experiences, s. 55–67. — Bibliogr. s. 66–67, Abstr., Streszcz.. — 3rd International Scientific Conference MEET 2017 (Management, Economics, Ethics, Technics). — tekst: https://www.polsl.pl/Wydzialy/ROZ/ZN/Documents/z%20111/4.%20Bogacz%20ZN.pdf

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo, marketing, pojemność rynku, atrakcyjność rynkowa, odbiorcy indywidualni

  keywords: mining company, marketing, market attractiveness, individual consumers, capacity of market

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.29119/1641-3466.2017.111.4

5
 • Badania rynkowe podstawą budowy systemu zarządzania marketingowego dla firmy górniczej w PolsceRule of marketing research in build of marketing management for mines in Poland / Paweł BOGACZ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1698. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2005 z. 270, s. 369–380. — Bibliogr. s. 380, Streszcz., Summ.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2005” : nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych ; bezpieczeństwo a rozwój górnictwa ; ochrona środowiska naturalnego i marketing / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2005

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badanie poziomu atrakcyjności rynkowej jako element segmentacji operacyjnej rynku energetyki zawodowej w PolsceAssessing of market attractiveness of plants and heating plants methods in Poland for operating segmentation process / Paweł BOGACZ, Mirosław Pajor, Łukasz Siodłak // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2009 nr 16, s. 197–214. — Bibliogr. s. 213–214, Streszcz., Summ.. — Zarządzanie finansami : aktualne wyzwania teorii i praktyki = contemporary challenges of theory and practice : [10 międzynarodowa konferencja : 22–24 kwietnia 2009, Międzyzdroje] /red. nauk. Dariusz Zarzecki ; Uniwersytet Szczeciński. — Szczecin : USz, 2009. — (Czas na Pieniądz)

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badanie wielkości rynku metodą pomiaru popytu na węgiel kamienny w segmencie odbiorców indywidualnych w PolsceAnalyse of the market size as a method of demand measurement for hard coal in the segment of individual customers in Poland / Paweł BOGACZ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2016 R. 17 nr 2, s. 153–166. — Bibliogr. s. 166, Streszcz.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, popyt, marketing, wielkość rynku, segment odbiorców indywidualnych

  keywords: demand, marketing, individual customers segment, market size, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Budowa wielokryterialnego systemu ewidencji i analizy reklamacji dla grupy przedsiębiorstw produkcyjno-dystrybucyjnychThe construction of multicriterial records and analysis system of the complaint for a manufacturing and distribution group / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 3 dod.: CD nr 2: Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 5590–5594. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 5594, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwa produkcyjne, analiza reklamacji , jakość obsługi klienta, procesy logistyczne - efektywność

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • {\em Corporate identity} jako podstawowy element tworzenia wizerunku nowoczesnego przedsiębiorstwa górniczego{\it Corporate identity} as a basic element of creating the image of a modern mining company / Paweł BOGACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2011 t. 67 nr 9, s. 23–27. — Bibliogr. s. 27, Streszcz., Abstr., Zsfassung, Rés., Rez.. — Błędnie podany numer tomu: t. 66(CVII). — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2011 : Krynica 21–23 września 2011 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa. Sekcja Górnictwa Odkrywkowego. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa. Zarząd Główny, 2011

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Environmental management reporting in Polish mining companies in the context of World CSR trends / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA // E3S Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. - Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2267-1242. — 2016 vol. 10 art. no. 00058, s. 1–5. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: https://goo.gl/3EqikT [2016-11-08]. — Bibliogr. s. 5, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2016-10-17. — SEED 2016 : 1st international conference on the Sustainable Energy and Environment Development : [Kraków, Poland, May 17th–19th, 2016]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/e3sconf/20161000058

11
 • Finansowanie działalności kopalń drogowych surowców skalnych[Financing opencast mines of rocky material for road building in Poland] / Paweł BOGACZ // Surowce i Maszyny Budowlane ; ISSN 1734-7998. — 2009 [nr] 1, s. 30–35. — Bibliogr. s. 35

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Innowacyjność w rozwoju przedsiębiorstwa górniczego – rola, bariery i sposoby ich likwidacjiInnovation in the development of a mining plant – the role, barriers and methods of their liquidation / Paweł BOGACZ, Łukasz Siodłak, Krzysztof Setlak // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 t. 70 nr 4, s. 35–44. — Bibliogr. s. 44, Streszcz., Abstr, Zsfassung, Rés., Rez.

 • słowa kluczowe: innowacyjność, zasoby rzadkie, zarządzanie innowacjami, bariery innowacyjności, rozwój intensywny

  keywords: innovation, scarce resources, intensive development, innovation management, innovation barriers

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Koncepcja rozliczania nakładów na prace geologiczno-poszukiwawcze z wykorzystaniem zasady memoriału oraz idei kosztu ciągnionego w outsourcingowym modelu ich prowadzenia w KGHM „Polska Miedź” SAConception of using a memorial rule and pulling cost system to putting in costs the expenditure of geological works in outsourcing model of their organisation in KGHM “Polska Miedź” S. A. / Paweł BOGACZ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1650. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2004 nr 261, s. 347–358. — Bibliogr. s. 357–358, Streszcz., Abstr.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2004” „Kongres nauki Politechniki Śląskiej” organizowany w ramach obchodów 60-cia Politechniki Śląskiej : nowoczesne struktury w górnictwie i efektywne pozyskiwanie surowców mineralnych ; bezpieczeństwo a rozwój górnictwa / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Krótkoterminowe źródła finansowania odkrywkowych kopalń drogowych surowców skalnych w PolsceShort-term sources of financing opencast mine of rocky material for road building in Poland / Paweł BOGACZ // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2008 nr 11, s. 687–697. — Bibliogr. s. 697

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Measurement system analysis for one-sided tolerance / SZEMIK Kamil, BOGACZ Paweł // ITM Web of Conferences [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 2271-2097. — 2017 vol. 15 art. no. 05011, s. 1–6. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 5–6, Abstr.. — Publikacja dostępna online od: 2017-12-15. — CMES'17 : II International Conference of Computational Methods in Engineering Science : November 23–25 2017, Lublin, Poland. — tekst: https://goo.gl/pDG1oV

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1051/itmconf/20171505011

16
 • Metoda oceny atrakcyjności rynkowej przedsiębiorstw z sektora energetyki zawodowej w Polsce na potrzeby producenta węgla kamiennegoSurvey of marketing attractiveness of plants and heating plants in Poland for coal mines / Paweł BOGACZ // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1736. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2006 z. 273, s. 207–218. — Bibliogr. s. 218, Streszcz., Summ.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2006” : rozpoznawanie złóż, bezpieczeństwo a rozwój górnictwa, ochrona środowiska naturalnego i marketing, geoturystyka / PŚ. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Możliwość wykorzystania elementów zarządzania jakością typu on-line w kopalni węgla kamiennegoPossibility of quality management on-line type elements use in hard coal mine / Paweł BOGACZ, Mirosław Pajor, Łukasz Siodłak // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2009 t. 65 nr 9, s. 76–83. — Bibliogr. s. 83, Streszcz.. — Szkoła Ekonomiki i Zarządzania w Górnictwie 2009 : Krynica 23–25 września 2009 : publikacje naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii, Sekcja Ekonomiki i Organizacji Górnictwa, Sekcja Górnictwa Odkrywkowego, Komitet Górnictwa Polskiej Akademii Nauk. — Katowice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Możliwość wykorzystania narzędzi Lean Management w przedsiębiorstwach sektora górnictwa podziemnego w PolscePossibility of using Lean Management tools in underground mining companies in Poland / Marcin MIGZA, Paweł BOGACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2015 t. 71 nr 8, s. 58–61. — Bibliogr. s. 61, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania przedsiębiorstwami wydobywczymi : 11 czerwca 2015

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, Lean Management, ciągłe doskonalenie

  keywords: mining company, continuous improvement, Lean Management

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Narzędzia motywacji marketingowej w systemie zarządzania kontaktami przedsiębiorstwa górniczego z sektorem energetyki zawodowejMarketing motivation tools of the CRM system for business relations between mining company and commercial power industry / Paweł BOGACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2013 t. 69 nr 9, s. 28–31. — Bibliogr. s. 31, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: przedsiębiorstwo górnicze, CRM, przedsiębiorstwo energetyki zawodowej, marketing relacyjny

  keywords: relationship marketing, CRM, mining company, commercial power industry company

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Ocena i wykorzystanie potencjału sprzedażowego przedsiębiorstw energetyki zawodowej do kreowania wartości przedsiębiorstwa górniczegoEvaluation and use of sales potential of commercial power and CHP plants for mining company's value creation / Paweł BOGACZ // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 761. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2013 nr 60: Zarządzanie finansami : wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, zarządzanie ryzykiem, s. 171–185. — Bibliogr. s. 184, Streszcz., Summ.. — tekst: http://wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/60-2013/FRFU-60-171.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Ocena potencjału ekologicznego przedsiębiorstw energetyki zawodowej w PolsceAssessing of ecological potential for plants and heating plants in Poland / Paweł BOGACZ // Polityka Energetyczna ; ISSN 1429-6675. — 2008 t. 11 z. 2, s. 15–24. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://goo.gl/v5jyTM

 • słowa kluczowe: kopalnia węgla kamiennego, elektrownia, elektrociepłownia, potencjał ekologiczny, atrakcyjność rynkowa, sektor energetyki zawodowej

  keywords: hard coal mine, power plant, ecological potential, marketing atractiveness, power generation industry, power- and heat generation plant

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Ocena potencjału finansowego przedsiębiorstw energetyki zawodowej w PolsceAssessment of financial potential power plants and heating plants in Poland / Paweł BOGACZ, Krzysztof Setlak, Łukasz Siodłak // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818 ; nr 639. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2011 nr 37: Zarządzanie finansami : inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, s. 11–25. — Bibliogr. s. 24, Streszcz., Summ.. — tekst: http://www.wneiz.pl/nauka_wneiz/frfu/37-2011/FRFU-37-11.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Określenie wpływu wybranych czynników na wykorzystanie środków na innowacje wydatkowanych w górnictwieAnalysis of the impact of selected factors on the use of the funds for innovation in the mining industry / Tadeusz FRANIK, Paweł BOGACZ // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2016 t. 72 nr 8, s. 25–28. — Bibliogr. s. 28, Streszcz., Abstr.. — Aktualne problemy zarządzania i inżynierii produkcji w przemyśle wydobywczym : 14 czerwca 2016, Kraków

 • słowa kluczowe: badania i rozwój, górnictwo i wydobywanie, nakłady na innowacje, efektywność środków na innowacje

  keywords: mining and quarrying, expenditure on innovation, research and development (R&D), the effectiveness of innovation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Optymalizacja dystrybucji i logistyki w ujęciu bezpośrednim do segmentu odbiorców indywidualnychOptimization of direct distribution and logistics system to individual customers segment / Paweł BOGACZ // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2015 nr 4 dod.: CD nr 3 Logistyka-nauka : artykuły recenzowane, s. 8703–8710. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8710, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: logistyka, dystrybucja, transport węgla, marketing relacyjny

  keywords: logistics, relationship marketing, distribution, hard coal transportation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Pojemność rynku na węgiel kamienny do celów opałowych i jej regionalne zróżnicowanie podstawą wyznaczania kierunków działań marketingowych przedsiębiorstw górniczych w segmencie odbiorców indywidualnychMarketing capacity of coal for heating and its regional differentiation as a basis for making directions of marketing activities of mining companies in a segment of individual customers / Paweł BOGACZ // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2016 vol. 32 iss. 2, s. 95–110. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: węgiel kamienny, segment odbiorców indywidualnych, pojemność rynku

  keywords: individual clients segment, market capacity, hard coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1515/gospo-2016-0016