Wykaz publikacji wybranego autora

Paweł Bogacz, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kezp, Katedra Ekonomiki i Zarządzania w Przemyśle

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / inżynieria produkcji


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-0099-6376

ResearcherID: brak

Scopus: 35742645000

PBN: 909418

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Autorski projekt kart inwentaryzacyjnych wykorzystanych w projekcie rewitalizacji dóbr polskiego dziedzictwa historycznegoAuthor's draft of inventory cards used in the project of revitalization of the Polish historical heritage / Olga Świniarska, Katarzyna STYK, Paweł BOGACZ // W: Rozwiązania i optymalizacje techniczne jako przedmiot badań naukowych [Dokument elektroniczny] / red. Kamila Talarek, Kamil Maciąg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2020. — e-ISBN: 978-83-66489-24-0. — S. 330–347. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/437/Rozwi%C4%85zania%20i%20optymalizacje%20techniczne%20jako%20przedmiot%20bada%C5%84%20naukowych.pdf [2020-09-24]. — Bibliogr. s. 346–347, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • słowa kluczowe: analiza, inwentaryzacja, karta inwentaryzacyjna

  keywords: analysis, inventory card, stocktaking

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Efektywne zarządzanie projektem na przykładzie tworzenia trasy edukacyjnej po Staropolskim Okręgu PrzemysłowymThe effective project management on the example of the creation educational route about Staropolski Okręg Przemysłowy / Katarzyna Styk, Paweł BOGACZ // W: Przegląd prac z zakresu nauk społecznych - wybrane zagadnienia / red. Agnieszka Pytka, Beata A. Nowak. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe Tygiel, 2017. — ISBN: 978-83-65598-81-3. — S. 59–83. — Bibliogr. s. 82. — tekst: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/176/Przegl%C4%85d%20prac%20z%20zakresu%20nauk%20spo%C5%82ecznych%20-%20wybrane%20zagadnienia.pdf

 • słowa kluczowe: PRINCE 2, Staszic, turystyka industrialna

  keywords: industrial tourism, PRINCE2, Staszic

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Error susceptibility and imperfection of research procedures – implementation of six sigma methodology in Leibniz Centre for Agricultural Landscape Research (ZALF) / Marcin Kowalski, Paweł BOGACZ // W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, T. 2 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2014. — ISBN: 978-83-930399-6-8. — S. 397–408. — Bibliogr. s. 407–408, Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • keywords: management, optimization, quality, six sigma

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Kierunki wykorzystania budżetów marketingowych w firmach początku łańcucha logistycznego na polskim rynku artykułów biurowych i szkolnych[Courses of expending marketing budgets in companies from beginning of logistic chain on Polish stationery market] / Paweł BOGACZ // W: Młodzież akademicka a współczesna nauka : nauki ekonomiczne : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Jankowskiego ; Akademia Podlaska. — Siedlce : Wydawnictwo AP, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8370512496. — S. 41–49. — Bibliogr. s. 48–49, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Model wykorzystania zasady memoriału w rozliczaniu kosztów prac poszukiwawczych w kopalniach KGHM „Polska Miedź” S. A.[Model of memorial settlement for costs of oresearching works in KGHM „Polska Miedź” S. A.] / Paweł BOGACZ // W: Młodzież akademicka a współczesna nauka : nauki ekonomiczne : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Jankowskiego ; Akademia Podlaska. — Siedlce : Wydawnictwo AP, 2003. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8370512496. — S. 33–39. — Bibliogr. s. 39, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • New forms of education in promotion of industrial tourism on the example of the educational path “Świętokrzyskie in the footsteps of Stanisław Staszic” / Katarzyna STYK, Paweł BOGACZ // W: Knowledge, technology and society : AGH ISC 2018 : monograph / sci. ed. Katarzyna Styszko, Paweł Bogacz. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2020. — Publikacja zawiera materiały z konferencji: AGH International Student Conference: knowledge, technology and society (AGH ISC) : 10–12 October 2018, Kraków. — ISBN: 978-83-66364-51-6. — S. 53–65. — Bibliogr. s. 64–65, Abstr.

 • keywords: marketing, industrial tourism, Stanisław Staszic, tourist guide, mobile app

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Ocena systemu wizualnej kontroli jakości z wykorzystaniem analizy GRR[The evolution of the visual quality control system using the GRR] / Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA, Kamil Szemik // W: Wybrane aspekty zarządzania jakością / pod red. Marka Salerno-Kochana. — Kraków : Polskie Towarzystwo Towaroznawcze, 2015. — ISBN: 978-83-940189-2-4. — S. 32–38. — Bibliogr. s. 38

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Optymalizacja procesu produkcji wyrobu X z wykorzystaniem metod Lean Manufacturing i narzędzia informatycznego FlexSimFlexSim as an IT tool for optimising the production process on the example of company X / Kamil Paluch, Paweł BOGACZ // W: Rozwiązania i optymalizacje techniczne jako przedmiot badań naukowych [Dokument elektroniczny] / red. Kamila Talarek, Kamil Maciąg. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Lublin : Wydawnictwo Naukowe TYGIEL Sp. z o. o., 2020. — e-ISBN: 978-83-66489-24-0. — S. 157–172. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Tryb dostępu: http://bc.wydawnictwo-tygiel.pl/public/assets/437/Rozwi%C4%85zania%20i%20optymalizacje%20techniczne%20jako%20przedmiot%20bada%C5%84%20naukowych.pdf [2020-09-25]. — Bibliogr. s. 171, Streszcz., Abstr.. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Organic-rich concretions from the Permian sandstones (Weissliegend) at the footwall of the Kupferschiefer copper deposits in Poland / P. BOGACZ, Z. Sawłowicz // W: Mineral deposits at the beginning of the 21st century : proceedings of the joint sixth Biennial SGA-SEG Meeting : Kraków 26–29 August 2001 / ed. Adam Piestrzyński [et al.]. — Lisse [etc.] : A. A. Balkema Publishers, 2001. — S. 35–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Pomiar poziomu kształtowania się potencjału produkcyjnego przedsiębiorstw energetyki zawodowej w Polsce[Assessing of production potential for plants and heating plants in Poland] / Paweł BOGACZ // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — ISBN: 978-83-923797-9-9. — S. 131–140. — Bibliogr. s. 140, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Pomiar zróżnicowania regionalnego poziomu popytu na węgiel kamienny w segmencie odbiorców indywidualnych w Polsce z wykorzystaniem badania wielkości i pojemności rynku[Research of regional disparities of demand for hard coal in individual consumers sector in Poland with using analyse of market's dimension and quantity] / Paweł BOGACZ // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2010. — ISBN: 978-83-923797-9-9. — S. 141–151. — Bibliogr. s. 150–151, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Pomiar zróżnicowania regionalnego wartości rynku na węgiel kamienny do pieców lokalnych w Polsce[Research of regional disparities of market's value on coal for local ovens in Poland] / Paweł BOGACZ // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod. red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2008. — ISBN: 978-83-923797-3-7. — S. 91–102. — Bibliogr. s. 102, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Projekt optymalizacji szyb samochodowych z wykorzystaniem elementów metodologii Six SigmaProject of optimization car windscreens production process using elements of Six Sigma methodology / Paweł BOGACZ, Marcin Migza // W: Inżynieria produkcji : problemy jakości i zarządzania produkcją / red. nauk. Marek Dudek, [et al.]. — Bielsko-Biała : Akademia Techniczo-Humanistyczna, 2013. — ISBN: 978-83-63713-40-9. — S. 135–148. — Bibliogr. s. 148, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Restrukturyzacja organizacyjna z wykorzystaniem idei systemu zleceń : klucz do poprawy efektywności prowadzonych działań geologicznych w branży górnictwa metali nieżelaznych w PolsceGeneral outline of the reorganization through capital outsourcing method in the Polish mining industry / Paweł BOGACZ // W: Trendy naukowe młodzieży akademickiej : nauki ekonomiczne : praca zbiorowa / pod. red. Kazimierza Jankowskiego ; Akademia Podlaska. — Siedlce : Wydawnictwo AP, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8370513026. — S. 53–61. — Bibliogr. s. 60, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Rola marketingu w tworzeniu przewagi konkurencyjnej firmy górniczej w PolsceRule of marketing in build of market supremacy for mining company in Poland / Paweł BOGACZ // W: Współczesne czynniki rozwoju przedsiębiorstwa / red. nauk. Adam Peszko. — Kraków : Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, 2005. — Dod. ISBN: 837464009X. — ISBN10: 8374640355. — S. 271–284. — Bibliogr. s. 284, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Sensoryczny odbiór opakowań przez klientów sieci sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce AD 2004Sensoric receipt of packings through hypermarkets customers in Poland AD 2004 / Paweł BOGACZ // W: Trendy naukowe młodzieży akademickiej : nauki ekonomiczne : praca zbiorowa / pod. red. Kazimierza Jankowskiego ; Akademia Podlaska. — Siedlce : Wydawnictwo AP, 2004. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8370513026. — S. 27–32. — Bibliogr. s. 32, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • SPC methods application in measurement system stability and BIAS studyZastosowanie metod statystycznej kontroli procesów w badaniu stabilności i dokładności systemu pomiarowego / Kamil SZEMIK, Paweł BOGACZ, Marcin MIGZA // W: Współczesne kontynuacje dorobku Karola Adamieckiego : od tradycji do współczesności / red. nauk. Anna Kosieradzka, Danuta Rojek. — Warszawa : Wydział Zarządzania. Politechnika Warszawska, 2018. — Konferencja pod takim samym tytułem odbyła się 16-17.03.2017 w siedzibie WSB w Dąbrowie Górniczej. — ISBN: 978-83-63370-08-4. — S. 102–114. — Bibliogr. s. 114, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: statystyka, MSA, dokładność pomiaru, metrologia, BIAS, analiza systemu pomiarowego, SPC, statystyczna kontrola procesu

  keywords: metrology, statistics, MSA, SPC, BIAS

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Wielokryterialna analiza możliwości prowadzenia prac geologicznych w polskich kopalniach na zasadach systemu zleceń zewnętrznych[Analysis for possibilities of geological works organisation through introducting the capital outsourcing method in Polish mines] / Paweł BOGACZ // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, Zbiór prac / pod red. Ryszarda Knosali. — Warszawa : Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005. — Praca zawiera referaty wygłoszone w ramach VIII Konferencji Komputerowo zintegrowane zarządzanie : 10–12 stycznia 2005, Zakopane. — S. 105–112. — Bibliogr. s. 112, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Wpływ innowacji na postawy etyczne na przykładzie branży górniczej – jakie działania mogą podjąć organizacje i inicjatywy branżowe[Influence of innovations on the ethical basis on the example of the mining industry - what actions can be taken by industry organizations and initiatives] / Paweł BOGACZ // W: Organizacje branżowe a etyka biznesu : jak organizacje branżowe mogą wyznaczać i egzekwować standardy etyczne : przewodnik po dobrych praktykach / pod red. Roberta Sroki. — Warszawa : Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, [2018]. — S. 39–44. — Dostęp również online: {https://www.miir.gov.pl/media/61242/Organizacje_branzowe_a_etyka_biznesu.pdf} [2019-01-15]. — Afiliacja autora: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Zarządzanie jakością wedle metodologii {\em Six Sigma}Quality management in {\em Six Sigma} methodology / Paweł BOGACZ, Marcin Migza // W: Nowe tendencje w zarządzaniu, T. 2 / red. Marek Pawlak ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. — Lublin : Wydawnictwo KUL, 2011. — ISBN: 978-83-7702-294-8. — S. 181–204. — Bibliogr. s. 203–204

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Zróżnicowanie poziomu wykorzystania narzędzi motywowania handlowego jako podstawa budowy przez przedsiębiorstwo górnicze programu lojalnościowego dla klientów z sektora energetyki zawodowej[Difference in using of sales motivation tools as a base of building of loyality program in plants and heating plants sector for mining company] / Paweł BOGACZ // W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, T. 1 / pod red. Ryszarda Knosali. — Opole : Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2011. — ISBN: 978-83-930399-0-6. — S. 80–91. — Bibliogr. s. 91, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: