Wykaz publikacji wybranego autora

Ewa Kubińska-Jabcoń, dr inż.

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-kzs, Katedra Zarządzania Strategicznego

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / nauki o zarządzaniu


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-6376-4006

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 913557

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Analiz riskov v gornodobyvaûŝej promyšlennosti, svâzannyh s bezopasnost'û rabotyAnalysis of hazards in the mining industry / Viktor KUBIN'SKI, Eva KUBIN'SKA-ÂBCON, Aleksandr PETROV, Dariuš SALA, D. Û. Savon // Gornyj Informacionno-Analitičeskij Bûlleten' (Naučno-tehničeskij Žurnal) = Mining Informational and Analytical Bulletin (Scientific and Technical Journal) ; ISSN 0236-1493. — 2017 no. 11, s. 168–176. — Bibliogr. s. 175, 176

 • keywords: control, mining industry, analysis, risks, labor safety, matrix method

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.25018/0236-1493-2017-11-0-168-176

2
 • Analiza inteligentnych systemów transportowych na przykładzie miasta KrakowaAnalysis of intelligent transport systems on the example of the city of Krakow / Mariusz NIEKURZAK, Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Agnieszka Bazior // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2018 nr 5, s. 30–35. — Bibliogr. s. 35. — tekst: http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/82/301

 • słowa kluczowe: Kraków, telematyka, inteligentne systemy transportowe

  keywords: Cracow, telematics, intelligent transport systems

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24136/atest.2018.028

3
 • Analiza wybranego rodzaju ryzyka zmodyfikowaną metodą FMEA w przedsiębiorstwie hutniczymAnalysis of selected risk type modified with FMEA method in metallurgical enterprises / Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Mariusz NIEKURZAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2017 t. 84 nr 6, s. 250–254. — Bibliogr. s. 254, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: ryzyko, zarządzanie ryzykiem, metody oceny ryzyka

  keywords: risk, risk management, risk assessment methods

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/24.2017.6.3

4
 • Analysis of the economical, ecological and quality advantages consequent resulting from initiation of technology integrated in metallurgy / Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK // Journal of Mechanics Engineering and Automation ; ISSN 2159-5275. — 2015 vol. 5 no. 10, s. 549–553. — Bibliogr. s. 553, Abstr.

 • keywords: metallurgical sector, integrated technology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17265/2159-5275/2015.10.003

5
 • Etapy tworzenia produktu turystycznego z uwzględnieniem przewodnika turystycznego \emph{Znaki pamięci}Tourist product creation steps provide for \emph{Znaki pamięci} tourist guide / Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Wiktor KUBIŃSKI // Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Turystyki i Języków Obcych w Warszawie. Turystyka i Rekreacja ; ISSN 1899-7228. — 2011 z. 7, s. 135–148. — Bibliogr. s. 148, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Komputerowe wspomaganie systemu produkcyjnego walcowni taśm stalowych na gorącoComputer aided production system the hot rolling mill / Wiktor KUBIŃSKI, Mariusz NIEKURZAK, Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2013 t. 80 nr 12, s. 839–846. — Bibliogr. s. 846

 • słowa kluczowe: stal, taśma, walcownia taśm na gorąco, logistyczny model walcowni

  keywords: steel strip, cold strip hot rolling, mill logistic model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Logistyczne podejście systemowe w modelowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwem hutniczymLogistic system approach to the management and modelling of the metallurgical enterprise / NIEKURZAK Mariusz, KUBIŃSKA-JABCOŃ Ewa // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 3 dod.: CD nr 1 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 4630–4637. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 4637, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Making use of the eddy currents effect in the examination of the tribological characteristics of strip rolling mill rolls / Mariusz NIEKURZAK, Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ // Journal of Mechanics Engineering and Automation ; ISSN 2159-5275. — 2015 vol. 5 nr 9, s. 481-486. — Bibliogr. s. 486, Abstr.

 • keywords: eddy currents, hot-rolling mill, strip, tear and wear of metallurgical rolls

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.17265/2159-5275/2015.09.001

9
10
 • Modernizacja hutnictwa drogą integracji procesów produkcyjnychMetallurgy modernization by production processes integration / Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-KALETA // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2003 t. 48 z. 1 Zarządzanie, s. 141–152. — Bibliogr. s. 151–152, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: wyroby hutnicze, hutnictwo, zintegrowane procesy produkcji

  keywords: metallurgy, integrated production processes, metallurgical products

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Nowoczesna walcownia taśm stalowych walcowanych na gorąco oraz współczesne kierunki rozwoju procesów ich wytwarzaniaThe modern hot strip mill and development directions of their production processes / Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-KALETA, Mariusz NIEKURZAK // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2010 R. 77 nr 7, s. 333–338. — Bibliogr. s. 337–338

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nowy pomysł na promocję miasta (na przykładzie hotelu „Piramida” w Tychach)New idea on promotion of the city (on the example of Piramida Hotel in Tychy) / Ewa KUBIŃSKA-KALETA // Handel Wewnętrzny : rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing : pismo środowiska badaczy problemów rynku ; ISSN 0438-5403. — 2009 nr 11, s. 106–115. — Summ.. — W numerze: Turystyka szansą wypoczynku i rozwiju regionów / pod red. nauk. Jolanty Witek i Elżbiety Marszałek

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Określanie różnymi metodami ryzyka w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych na przykładzie huty staliDifferent methods defining a risk in big industrial enterprises on example of steel mill / Ewa KUBIŃSKA-KALETA, Wiesław WASZKIELEWICZ // Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne : kwartalnik = Technical and Economical Problems : quarterly ; ISSN 1731-8386. — Tytuł poprz.: Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica. Zagadnienia Techniczno-Ekonomiczne. — 2005 t. 50 z. 1, s. 83–91. — Bibliogr. s. 90–91. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/ZAGADNIENIA/50-1/50-1-09.pdf

 • słowa kluczowe: ryzyko w przedsiębiorstwach przemysłowych, metody określania ryzyka

  keywords: risk in industrial enterprises, methods defining the risk

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Symulacja logistycznego systemu produkcji z wykorzystaniem pakietu Dosimis–3, Cz. 2Production logistics simulation system using the package Dosimis–3, Pt. 2 / Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Mariusz NIEKURZAK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2012 nr 2 dod.: Logistyka nauka, s. 7–9. — Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Symulacja logistycznego systemu produkcji z wykorzystaniem pakietu Dosimis–3, Cz. 1[Production logistics simulation system using the package Dosimis–3, Pt. 1] / Wiktor KUBIŃSKI, Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Mariusz NIEKURZAK // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2012 nr 1 dod.: Logistyka nauka, s. 5–6

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Uwarunkowania logistyczne w planowaniu produkcji i magazynowaniu profili aluminiowych z wykorzystaniem metod ABC i XYZLogistic conditions in the planning of production and storage of aluminum profiles using ABC and XYZ methods / Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Mariusz NIEKURZAK // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2018 R. 19 nr 6, s. 1063–1067. — Bibliogr. s. 1067. — Publ. w części: Logistyka. — tekst: http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/318/253

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24136/atest.2018.229

19
 • Wpływ logistyki zaopatrzenia na proces modelowania złożonych systemów transportowych w hutnictwieThe influence of logistics of supplies on the process of modeling of combined transport systems in method / Mariusz NIEKURZAK, Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2018 R. 19 nr 6, s. 1087–1091. — Bibliogr. s. 1090–1091. — Publ. w części: Logistyka. — tekst: http://www.ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/323/258

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24136/atest.2018.234

20
21
 • Wpływ wybranych parametrów metalurgicznych na zużycie wyłożenia ogniotrwałego konwertorów TBM i LDThe effect of selected metallurgical parameters on the wear of refractory lining of TBM and LD converters / Andrzej MICHALISZYN, Ewa KUBIŃSKA, Andrzej Misiak // Hutnik Wiadomości Hutnicze : czasopismo naukowo-techniczne poświęcone zagadnieniom hutnictwa ; ISSN 1230-3534. — 2002 R. 69 nr 1, s. 7–10. — Bibliogr. s. 10, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Wykorzystanie biogazu jako biopaliwa do zasilania pojazdów mechanicznychThe use of biogas as a biofuel for powering biogas, ecology, renewable Energy sources / Mariusz NIEKURZAK, Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2019 R. 20 nr 6, s. 218–222. — Bibliogr. s. 222. — tekst: http://ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/883/797

 • słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, biogaz, ekologia

  keywords: renewable energy sources, biogas, ecology

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24136/atest.2019.154

23
 • Wykorzystanie biomasy do produkcji energii[Biomass use for energy production] / KUBIŃSKI W., KUBIŃSKA-KALETA E. // Naukovì vìstì = Scientific news ; ISSN 1810-0546. — [2008] spec. vip., s. 136–141. — EEP KÊ 2008 = EEP CE 2008 [Dokument elektroniczny] : V mìžnarodnoï naukovo-tehnìčnoï konferencìï “Ekologo-ekonomìčnì problemi Karpats'kogo Êvroregìonu = Fifth international scientific technical conference “Ecologic economic problems of Carpathian Euroregion” : 26–29 travnâ = May 26–29. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Ìnstitut menedžmentu ta ekonomìki “Galic'ka Akademìâ” = Institute if Management and Economics “Galytska Academy”. — Ukraina : Ìvano-Frankivs'k = Ivano-Frankivsk, [2008]. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg. obwol. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych do usprawnienia logistycznych procesów produkcyjnychThe use of innovative computer tools for the logistic improvement of the production process / Ewa KUBIŃSKA-JABCOŃ, Mariusz NIEKURZAK // Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe ; ISSN 1509-5878. — 2019 R. 20 nr 6, s. 315–320. — Bibliogr. s. 319. — tekst: http://ceref.pl/index.php/Autobusy/article/view/881/813

 • słowa kluczowe: Industry 4.0, rewolucja przemysłowa

  keywords: Industry 4.0, industrial revolution

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.24136/atest.2019.170

25
 • Wykorzystanie logistyki w zarządzaniu na przykładzie przedsiębiorstwa turystycznegoThe use of logistics management on the example of tourist companies / KUBIŃSKA-JABCOŃ Ewa, NIEKURZAK Mariusz // Logistyka ; ISSN 1231-5478. — 2014 nr 3 dod.: CD nr 1 Logistyka – nauka : artykuły recenzowane, s. 3482–3489. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 3489, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: