Wykaz publikacji wybranego autora

Bożena Konieczna-Świątek, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kb, *Katedra Biomateriałów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603116127

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBadania emph {in vitro} powłok polimerowych na elementach elektronicznych
  AutorzyBożena KONIECZNA, Grzegorz Chmielewski, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoPolimery w Medycynie. — 2003 t. 33 nr 3, s. 53–57
3
 • [referat, 2004]
 • TytułCarbon-carbon composites with mesophase coal tar pitch matrix : manufacturing and properties
  AutorzyZbigniew Robak, Krystyna Kubica, Bożena KONIECZNA, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoDevelopment and technology of carbons : German-Polish symposium : Słubice and Frankfurt (Oder), 1textsuperscript{st}/2textsuperscript{nd} April 2004 / AKK ; PTG. — [German : s. n.], [2004]. — S. 12
4
 • [referat, 2003]
 • TytułEffect of matrix precursor on thermal conductivity of C/C composites : [abstract]
  AutorzyS. BŁAŻEWICZ, B. KONIECZNA, J. Michałowski, K. Balik, P. Glogar
  Źródło6textsuperscript{th} Torunian carbon symposium : September 3–6, 2003 Toruń–Bachotek / Nicholas Copernicus University, Toruń, Poland. Carbon Group of the Institute of Physics, Polish Graphite Society. — [Toruń : s. n.], [2003]. — S. P-7
5
 • [referat, 2004]
 • TytułFunctional groups on the surface of polymer-carbon fibres composites
  AutorzyB. KONIECZNA, S. BŁAŻEWICZ
  ŹródłoDevelopment and technology of carbons : German-Polish symposium : Słubice and Frankfurt (Oder), 1textsuperscript{st}/2textsuperscript{nd} April 2004 / AKK ; PTG. — [German : s. n.], [2004]. — S. 29
6
 • [referat, 2002]
 • TytułGraphite fibers reinforced pitch-derived carbon-carbon composites
  AutorzyS. BŁAŻEWICZ, B. KONIECZNA, J. CHŁOPEK, K. Kubica, Z. Robak
  ŹródłoCarbon'02 [Dokument elektroniczny] : an international conference on Carbon : September 15–20, 2002 Beijing, China / Chinese Academy of Sciences. Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry, Tsinghua University. — China : Shanxi Chunqiu Audio-Visual Press, [2002]. — S. 1–2
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułImplanty polimerowe – ocena ich biozgodności i trwałości
  AutorzyJan CHŁOPEK, Bożena KONIECZNA, Patrycja ROSÓŁ
  ŹródłoMechanika w Medycynie. — 2004 [nr] 7, s. 55–62
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułKompozyty polisulfon / krótkie włókno węglowe – badania komórkowe
  AutorzyBożena KONIECZNA, Barbara Czajkowska
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2003 R. 6 nr 30–33, s. 43–47
9
 • [referat, 2017]
 • TytułMateriały kompozytowe do leczenia ubytków tchawicy
  AutorzyW. Ścierski, E. Menaszek, J. Pilch, B. KONIECZNA, Marta BŁAŻEWICZ
  ŹródłoMateriały węglowe i kompozyty polimerowe: postępy w otrzymywaniu, badaniu i zastosowaniu ; Kompozyty – polimery – nauka – przemysł'2017 : X jubileuszowa konferencja nukowo-techniczna ; III ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : 4–7 kwietnia 2017, Ustroń-Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Gliwice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, [2017]. — S. 38
10
 • [referat, 2002]
 • TytułMechanical properties of pitch-derived C/C composites : [abstract]
  AutorzyB. KONIECZNA, S. BŁAŻEWICZ, C. PALUSZKIEWICZ
  ŹródłoJunior Euromat 2002 [Dokument elektroniczny] : the major event for young materials scientists : 2–5 September 2002 Lausanne, Switzerland / FEMS The Federation of European Materials Societies. — Switzerland : s. n., 2002. — Ekran [1]
11
 • [referat, 2003]
 • TytułMechanical properties of polysulfone/short carbon fibres composites
  AutorzyB. KONIECZNA, S. BŁAŻEWICZ
  ŹródłoTesting of composite materials : Czech-Polish workshop : 11–12 September 2003, Praha. — [Czech Republic : s. n.], [2003]. — S. 1
12
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułNiemetaliczny kompozytowy implant dla rekonstrukcji tchawicy – badania wstępne
  AutorzyScierski T., Pilch J., BŁAŻEWICZ S., KONIECZNA B.
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2002 R. 5 nr 23-25, s. 70–72. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/23-25F.pdf
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułNowy kompozytowy implant do rekonstrukcji tchawicy – badania wstępne
  AutorzyWojciech Ścierski, Grzegorz Namysłowski, Stanisław BŁAŻEWICZ, Jan Pilch, Marta BŁAŻEWICZ, Bożena KONIECZNA
  ŹródłoOtolaryngologia Polska / Polskie Towarzystwo Otolaryngologiczne. — 2004 [vol.] 58 [nr] 4, s. 765–770
15
 • [referat, 2004]
 • TytułOtrzymywanie wysokokrystalicznych kompozytów C-C z matrycą z paku mezofazowego
  AutorzyZbigniew Robak, Krystyna Kubica, Bożena KONIECZNA, Stanisław BŁAŻEWICZ
  ŹródłoNew carbon and composite materials 2004 : progress in preparation, investigation and applications : 3textsuperscript{rd} international conference : Ustroń–Zawodzie 9–12 May 2004, Poland. — [Poland : s. n.], [2004]. — S. [1], L.13
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułPitches-based carbon/carbon composites
  AutorzyStanisław BŁAŻEWICZ, Bożena KONIECZNA, Czesława PALUSZKIEWICZ, Krystyna Kubica, Zbigniew Robak
  ŹródłoActa Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing. — 2002 no. 12, s. 5–12
17
 • [referat, 2002]
 • TytułPitches-based carbon/carbon composites
  AutorzyS. BŁAŻEWICZ, B. KONIECZNA, C. PALUSZKIEWICZ, Z. Robak
  ŹródłoCarbon and carbon based composites : 18–19 April 2002, Praha / Czech Academy of Sciences. Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Carbon Society, University of Mining and Metallurgy. Department of Special Ceramics, Krakow. — [Praha : s. n.], [2002]. — S. [1]
18
 • [referat, 2003]
 • TytułPreparation of carbon-carbon composites with matrix from mesophase coal tar pitch
  AutorzyStanisław BŁAŻEWICZ, Jan CHŁOPEK, Bożena KONIECZNA, Krystyna Kubica, Zbigniew Robak
  Źródło6textsuperscript{th} Torunian carbon symposium : September 3–6, 2003 Toruń–Bachotek / Nicholas Copernicus University, Toruń, Poland. Carbon Group of the Institute of Physics, Polish Graphite Society. — [Toruń : s. n.], [2003]. — S. P-18
19
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2009]
 • TytułSposób wytwarzania materiału na implanty do rekonstrukcji tkanki chrzęstnej
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław BŁAŻEWICZ, Elżbieta PAMUŁA, Bożena KONIECZNA [et al.]
  DetailsInt.Cl.: A61L 27/08textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 204065 B1 ; Udziel. 2009-06-08 ; Opubl. 2009-12-31. — Zgłosz. nr P.358951 z dn. 2003-03-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL204065B1.pdf
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułWłaściwości mechaniczne kompozytów węglowych otrzymywanych z paku mezofazowego
  AutorzyBożena KONIECZNA, Stanisław BŁAŻEWICZ, Zbigniew Robak, Krystyna Kubica
  ŹródłoKarbo. — 2003 R. 48 nr 3, s. 148–152
21
 • [artykuł w czasopiśmie, 2002]
 • TytułWpływ mikrostruktury materiału na odpowiedź komórkową w warunkach in vitro
  AutorzyBarbara Czajkowska, Bożena KONIECZNA, Marta BŁAŻEWICZ, Izabella PIEKARCZYK
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2002 R. 5 nr 23–25, s. 91–92. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/23-25F.pdf