Wykaz publikacji wybranego autora

Bożena Konieczna-Świątek, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kb, *Katedra Biomateriałów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603116127

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 21, z ogólnej liczby 21 publikacji Autora


1
 • An {\em in vitro} study of polymer-based composites
2
 • Badania \emph {in vitro} powłok polimerowych na elementach elektronicznych
3
 • Carbon-carbon composites with mesophase coal tar pitch matrix
4
 • Effect of matrix precursor on thermal conductivity of C/C composites
5
 • Functional groups on the surface of polymer-carbon fibres composites
6
 • Graphite fibers reinforced pitch-derived carbon-carbon composites
7
 • Implanty polimerowe – ocena ich biozgodności i trwałości
8
 • Kompozyty polisulfon / krótkie włókno węglowe – badania komórkowe
9
 • Materiały kompozytowe do leczenia ubytków tchawicy
10
 • Mechanical properties of pitch-derived C/C composites
11
 • Mechanical properties of polysulfone/short carbon fibres composites
12
 • Mechaniczne właściwości zmęczeniowe hybrydowych materiałów kompozytowych do zastosowań medycznych
13
 • Niemetaliczny kompozytowy implant dla rekonstrukcji tchawicy – badania wstępne
14
 • Nowy kompozytowy implant do rekonstrukcji tchawicy – badania wstępne
15
 • Otrzymywanie wysokokrystalicznych kompozytów C-C z matrycą z paku mezofazowego
16
 • Pitches-based carbon/carbon composites
17
 • Pitches-based carbon/carbon composites
18
 • Preparation of carbon-carbon composites with matrix from mesophase coal tar pitch
19
 • Sposób wytwarzania materiału na implanty do rekonstrukcji tkanki chrzęstnej
20
 • Właściwości mechaniczne kompozytów węglowych otrzymywanych z paku mezofazowego
21
 • Wpływ mikrostruktury materiału na odpowiedź komórkową w warunkach in vitro