Wykaz publikacji wybranego autora

Bożena Konieczna-Świątek, mgr inż.

doktorant

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kb, *Katedra Biomateriałów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6603116127

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem2410131
201711
200911
200611
2004633
2003633
2002633
200133
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem248106
201711
200911
200611
2004633
20036231
2002642
2001312
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem24186
201711
200911
200611
2004651
2003651
2002624
200133
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem2424
201711
200911
200611
200466
200366
200266
200133
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem24222
201711
200911
200611
200466
200366
200266
200133
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem24816
201711
200911
200611
200466
2003624
2002624
20013211
2
 • Badania \emph {in vitro} powłok polimerowych na elementach elektronicznych\emph {In vitro} study of polymer coatings on electronic elements / Bożena KONIECZNA, Grzegorz Chmielewski, Stanisław BŁAŻEWICZ // Polimery w Medycynie = Polymers in Medicine ; ISSN 0370-0747. — 2003 t. 33 nr 3, s. 53–57. — Bibliogr. s. 56–57, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badania nad opracowaniem biomateriału kompozytowego do rekonstrukcji krtaniStudies on the development of composite biomaterial in reconstruction of larynx / Elżbieta PAMUŁA, Bożena KONIECZNA, Marta BŁAŻEWICZ // Polimery w Medycynie = Polymers in Medicine ; ISSN 0370-0747. — 2001 t. 31 nr 1–2, s. 39–44. — Bibliogr. s. 43–44, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Carbon-carbon composites with mesophase coal tar pitch matrix : manufacturing and properties / Zbigniew Robak, Krystyna Kubica, Bożena KONIECZNA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: Development and technology of carbons : German-Polish symposium : Słubice and Frankfurt (Oder), 1\textsuperscript{st}/2\textsuperscript{nd} April 2004 / AKK ; PTG. — [German : s. n.], [2004]. — S. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Effect of matrix precursor on thermal conductivity of C/C composites : [abstract] / S. BŁAŻEWICZ, B. KONIECZNA, J. Michałowski, K. Balik, P. Glogar // W: 6\textsuperscript{th} Torunian carbon symposium : September 3–6, 2003 Toruń–Bachotek / Nicholas Copernicus University, Toruń, Poland. Carbon Group of the Institute of Physics, Polish Graphite Society. — [Toruń : s. n.], [2003]. — S. P-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Functional groups on the surface of polymer-carbon fibres composites / B. KONIECZNA, S. BŁAŻEWICZ // W: Development and technology of carbons : German-Polish symposium : Słubice and Frankfurt (Oder), 1\textsuperscript{st}/2\textsuperscript{nd} April 2004 / AKK ; PTG. — [German : s. n.], [2004]. — S. 29

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Graphite fibers reinforced pitch-derived carbon-carbon composites / S. BŁAŻEWICZ, B. KONIECZNA, J. CHŁOPEK, K. Kubica, Z. Robak // W: Carbon'02 [Dokument elektroniczny] : an international conference on Carbon : September 15–20, 2002 Beijing, China / Chinese Academy of Sciences. Institute of Metal Research, Chinese Academy of Sciences. Institute of Coal Chemistry, Tsinghua University. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — China : Shanxi Chunqiu Audio-Visual Press, [2002]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–2. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 2, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Implanty polimerowe – ocena ich biozgodności i trwałościPolymer implants – the estimation of their biological compatibility and durability / Jan CHŁOPEK, Bożena KONIECZNA, Patrycja ROSÓŁ // Mechanika w Medycynie ; ISSN 1427-0374. — 2004 [nr] 7, s. 55–62. — Bibliogr. s. 61–62. — Na okł. dodatkowo: Zbiór prac seminarium naukowego / pod red. Mieczysława Korzyńskiego, Janusza Cwanka

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kompozyty polisulfon / krótkie włókno węglowe – badania komórkowePolysulfone / short carbon fibres composites – cellular interaction studies / Bożena KONIECZNA, Barbara Czajkowska // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2003 R. 6 nr 30–33, s. 43–47. — Bibliogr. s. 47, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Materiały kompozytowe do leczenia ubytków tchawicy[Composite materials for the treatment of tracheal reconstruction] / W. Ścierski, E. Menaszek, J. Pilch, B. KONIECZNA, Marta BŁAŻEWICZ // W: Materiały węglowe i kompozyty polimerowe: postępy w otrzymywaniu, badaniu i zastosowaniu ; Kompozyty – polimery – nauka – przemysł'2017 : X jubileuszowa konferencja nukowo-techniczna ; III ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna : 4–7 kwietnia 2017, Ustroń-Jaszowiec / oprac. Lidia Kurzeja. — Gliwice : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, [2017]. — ISBN: 978-83-63555-52-8. — S. 38. — Bibliogr. s. 38. — B. Konieczna, M. Błażewicz – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Mechanical properties of pitch-derived C/C composites : [abstract] / B. KONIECZNA, S. BŁAŻEWICZ, C. PALUSZKIEWICZ // W: Junior Euromat 2002 [Dokument elektroniczny] : the major event for young materials scientists : 2–5 September 2002 Lausanne, Switzerland / FEMS The Federation of European Materials Societies. — Dane tekstowe. — Switzerland : s. n., 2002. — Ekran [1]. — Tryb dostępu: http://www.junior-euromat.fems.org [2005-04-22]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Mechanical properties of polysulfone/short carbon fibres composites / B. KONIECZNA, S. BŁAŻEWICZ // W: Testing of composite materials : Czech-Polish workshop : 11–12 September 2003, Praha. — [Czech Republic : s. n.], [2003]. — S. 1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Mechaniczne właściwości zmęczeniowe hybrydowych materiałów kompozytowych do zastosowań medycznychFatigue mechanical characterization of hybrid composite materials for medical purpose / Bożena KONIECZNA, Wojciech Ścierski, Stanisław BŁAŻEWICZ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2006 R. 9 nr 58–60, s. 69–73. — Bibliogr. s. 73, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www-1biomat-1krakow-1pl-1nd8ak8jl2783.wbg2.bg.agh.edu.pl/gazeta/archiwum/58-60F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Niemetaliczny kompozytowy implant dla rekonstrukcji tchawicy – badania wstępneNonmetallic composite implant for tracheal reconstruction – preliminary study / Scierski T., Pilch J., BŁAŻEWICZ S., KONIECZNA B. // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2002 R. 5 nr 23-25, s. 70–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Abstr.. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/23-25F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Nowy kompozytowy implant do rekonstrukcji tchawicy – badania wstępneNew composite implant for tracheal reconstruction – preliminary study / Wojciech Ścierski, Grzegorz Namysłowski, Stanisław BŁAŻEWICZ, Jan Pilch, Marta BŁAŻEWICZ, Bożena KONIECZNA // Otolaryngologia Polska = Journal of Polish Otolaryngology / Polskie Towarzystwo Otolaryngologiczne ; ISSN 0030-6657. — Tytuł poprz.: Polski Przegląd Oto-Laryngologiczny. — 2004 [vol.] 58 [nr] 4, s. 765–770. — Bibliogr. s. 770, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
17
 • Otrzymywanie wysokokrystalicznych kompozytów C-C z matrycą z paku mezofazowego[Obtaining of highly crystalline C-C composites with pitch mesophase matrix] / Zbigniew Robak, Krystyna Kubica, Bożena KONIECZNA, Stanisław BŁAŻEWICZ // W: New carbon and composite materials 2004 : progress in preparation, investigation and applications : 3\textsuperscript{rd} international conference : Ustroń–Zawodzie 9–12 May 2004, Poland. — [Poland : s. n.], [2004]. — S. [1], L.13

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Pitches-based carbon/carbon compositesKompozitní materiály uhlík-uhlík s matricí na bázi smoly / Stanisław BŁAŻEWICZ, Bożena KONIECZNA, Czesława PALUSZKIEWICZ, Krystyna Kubica, Zbigniew Robak // Acta Montana. Serie B, Fuel, Carbon, Mineral Processing ; ISSN 1211-1929. — 2002 no. 12, s. 5–12. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Pitches-based carbon/carbon composites / S. BŁAŻEWICZ, B. KONIECZNA, C. PALUSZKIEWICZ, Z. Robak // W: Carbon and carbon based composites : 18–19 April 2002, Praha / Czech Academy of Sciences. Institute of Rock Structure and Mechanics, Czech Carbon Society, University of Mining and Metallurgy. Department of Special Ceramics, Krakow. — [Praha : s. n.], [2002]. — S. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
 • Preparation of carbon-carbon composites with matrix from mesophase coal tar pitch / Stanisław BŁAŻEWICZ, Jan CHŁOPEK, Bożena KONIECZNA, Krystyna Kubica, Zbigniew Robak // W: 6\textsuperscript{th} Torunian carbon symposium : September 3–6, 2003 Toruń–Bachotek / Nicholas Copernicus University, Toruń, Poland. Carbon Group of the Institute of Physics, Polish Graphite Society. — [Toruń : s. n.], [2003]. — S. P-18

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Sposób wytwarzania materiału na implanty do rekonstrukcji tkanki chrzęstnej[Method for manufacture of material for implants designed for cartilage regeneration] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Stanisław BŁAŻEWICZ, Elżbieta PAMUŁA, Bożena KONIECZNA [et al.]. — Int.Cl.: A61L 27/08\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 204065 B1 ; Udziel. 2009-06-08 ; Opubl. 2009-12-31. — Zgłosz. nr P.358951 z dn. 2003-03-03. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL204065B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Właściwości mechaniczne kompozytów węglowych otrzymywanych z paku mezofazowegoMechanical properties of carbon/carbon composites obtained from mesophase pitch / Bożena KONIECZNA, Stanisław BŁAŻEWICZ, Zbigniew Robak, Krystyna Kubica // Karbo ; ISSN 1230-0446. — 2003 R. 48 nr 3, s. 148–152. — Bibliogr. s. 152, Streszcz., Summ., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Wpływ mikrostruktury materiału na odpowiedź komórkową w warunkach in vitroEffect of the surface microstructure on cell response in vitro / Barbara Czajkowska, Bożena KONIECZNA, Marta BŁAŻEWICZ, Izabella PIEKARCZYK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2002 R. 5 nr 23–25, s. 91–92. — Bibliogr. s. 92. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/23-25F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: