Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Niedźwiedzki

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 4009746

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 40, z ogólnej liczby 40 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułAktywność ozonowanej oliwy z oliwek przy zwalczaniu drobnoustrojów
  AutorzyMarek NOCUŃ, Paweł Krzyściak, Elżbieta Niedźwiedzka, Jerzy NIEDŹWIEDZKI, Wirginia Krzyściak
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2018 t. 70 nr 4, s. 356–370. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1556
2
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza możliwości zmiany kształtu powierzchni roboczej elementów formujących pras walcowych
  AutorzyMarek HRYNIEWICZ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska. Nauki Techniczne: Budowa i Eksploatacja Maszyn. — 2009 nr 12, s. 67–68
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułAnaliza możliwości zmiany kształtu powierzchni roboczej elementów formujących pras walcowych
  AutorzyMarek HRYNIEWICZ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI
  ŹródłoPrzegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. — 2009 R. 68 nr 9, s. 27–30
4
 • [zgłoszenie patentowe, 2014]
 • TytułBezcyjankowa kąpiel do elektrochemicznego złocenia
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NOCUŃ Marek, NIEDŹWIEDZKI Jerzy
  DetailsInt.Cl.: C25D 3/48textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 402752 A1 ; Opubl. 2014-07-07. — Zgłosz. nr P.402752 z dn. 2012-12-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2014  nr 14, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL402752A1.pdf
5
 • [zgłoszenie patentowe, 2012]
 • TytułBiomedyczny cement kostny
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NOCUŃ Marek, NIEDŹWIEDZKI Jerzy, Czepko Ryszard
  DetailsInt.Cl.: A61L 24/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 392911 A1 ; Opubl. 2012-05-21. — Zgłosz. nr P.392911 z dn. 2010-11-10 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2012  nr 11, s. 6. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL392911A1.pdf
6
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2013]
 • TytułBiomedyczny cement kostny
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marek NOCUŃ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI, Ryszard Czepko
  DetailsInt.Cl.: A61L 24/02textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 214212 B1 ; Udziel. 2012-12-18 ; Opubl. 2013-06-28. — Zgłosz. nr P.392911 z dn. 2010-11-10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL214212B1.pdf
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułCalibration of bulk material model in discrete element method on example of perlite D18-DN
  AutorzyBolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK, Jerzy NIEDŹWIEDZKI, Magdalena NOGAJ, Piotr RUBACHA, Emil Stańczyk
  ŹródłoEksploatacja i Niezawodność / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. — 2019 vol. 21 no. 2, s. 351–357. — tekst: http://ein.org.pl/sites/default/files/2019-02-20.pdf
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułComparison of the physical and chemical properties of dust separated in industrial electrostatic precipitators
  AutorzyMACHNIK Ryszard, NIEDŹWIEDZKI Jerzy, NOCUŃ Marek, Sobieski Waldemar
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2011 vol. 20 no. 4A, s. 223–227
9
10
 • [książka, 2014]
 • TytułKompleksowa metoda doboru geometrycznych cech konstrukcyjnych i konfiguracji elektrod ulotowych elektrofiltrów przemysłowych
  AutorzyRyszard MACHNIK, Bolesław KARWAT, Marek NOCUŃ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 161, [1] s.
11
 • [zgłoszenie patentowe, 2016]
 • TytułLepiszcze do zamykania preparatów mikroskopowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: NOCUŃ Marek, NIEDŹWIEDZKI Jerzy, Krzyściak Paweł
  DetailsInt.Cl.: C09J 4/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 410503 A1 ; Opubl. 2016-06-20. — Zgłosz. nr P.410503 z dn. 2014-12-11 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2016  nr 13, s. 26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL410503A1.pdf
12
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2017]
 • TytułLepiszcze do zamykania preparatów mikroskopowych
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Marek NOCUŃ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI, Paweł Krzyściak
  DetailsInt.Cl.: C09J 4/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 225959 B1 ; Udziel. 2016-12-05 ; Opubl. 2017-06-30. — Zgłosz. nr P.410503 z dn. 2014-12-11. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL225959B1.pdf
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułModelling and study the effect of selected design features for the operating parameters of industrial electrostatic precipitators
  AutorzyBolesław KARWAT, Marek NOCUŃ, Ryszard MACHNIK, Jerzy NIEDŹWIEDZKI
  ŹródłoEksploatacja i Niezawodność / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. — 2016 vol. 18 no. 3, s. 325–332. — tekst: http://goo.gl/ixlg9Z
14
 • [monografia, 2007]
 • TytułModelowanie procesów przepływu materiałów w zakładach wytwarzania stali
  AutorzyBolesław KARWAT, Piotr KISIEL, Piotr ŁEBKOWSKI, Ryszard MACHNIK, Edward MICHLOWICZ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI ; red. Marian BANAŚ
  DetailsKraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2007. — 222, [1] s.
15
 • [fragment książki, 2006]
 • TytułModernizacja systemu pomiarowego do badań rezystywności pyłów zawartych w gazach odlotowych podawanych do elektrofiltru
  AutorzyRyszard MACHNIK, Jerzy NIEDŹWIEDZKI
  ŹródłoZagadnienia urządzeń ochrony środowiska. — Kraków : WIMiR AGH, 2006. — S. 93–98
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułMożliwości ograniczenia emisji pyłów ze spalania węgla kamiennego i biomasy w gospodarstwach domowych
  AutorzyBolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK, Jerzy NIEDŹWIEDZKI, Magdalena NOGAJ
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2018 t. 97 nr 9, s. 1480–1482
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułMożliwości recyklingu popiołów lotnych powstających ze spalania biomasy w zakładach przetwórstwa drewna
  AutorzyBolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK, Magdalena NOGAJ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI
  ŹródłoPrzemysł Chemiczny. — 2019 t. 98 nr 9, s. 1411–1413
18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2005]
 • TytułMożliwości rejestracji, akwizycji i przetwarzania danych w oparciu o zestaw do pomiaru ciśnienia śródczaszkowego i perfuzji mózgowej opracowany w Klinice Neurochirurgii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
  AutorzyRyszard Czepko, Krzysztof Cieślicki, Jerzy NIEDŹWIEDZKI, Witold Libionka, Wojciech Pietraszko
  ŹródłoPrzegląd Lekarski. — 2005 t. 62 nr 2, s. 111–114
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2017]
 • TytułOperational research of adsorption chiller aggregate utilizing heat from district heating to produce chilled water for air conditioning
  AutorzyEmil STAŃCZYK, Bolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK, Jerzy NIEDŹWIEDZKI
  ŹródłoEksploatacja i Niezawodność / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. — 2017 vol. 19 no. 2, s. 254–259. — tekst: http://ein-1org-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/sites/default/files/2017-02-13.pdf
20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułOzonidy oligomeryczne - synteza, własności, oddziaływanie biologiczne na wybrane grzyby chorobotwórcze
  AutorzyMarek NOCUŃ, Jerzy NIEDŹWIEDZKI, Paweł Krzyściak, Elżbieta Niedźwiedzka
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2016 vol. 68 no. 2, s. 150–155
21
 • [fragment książki, 2010]
 • TytułPorównanie prędkości migracji ziaren pyłu w przestrzeni międzyelektrodowej elektrofiltru dla różnych podziałek
  AutorzyRyszard MACHNIK, Jerzy NIEDŹWIEDZKI, Waldemar Sobieski
  ŹródłoElektrofiltry : badania, projektowanie, eksploatacja / red. Bolesław Karwat, Ryszard Machnik. — Kraków : Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, 2010. — S. 105–113
22
 • [materiały konferencyjne (red.), 2000]
 • TytułProblemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X [dziesiąta] konferencja naukowa, T. 1
  Autorzykom. red. Marek HRYNIEWICZ, Ewa KOCHAN, Jerzy NIEDŹWIEDZKI ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej
  DetailsKraków : AGH, 2000. — 293 s.
23
 • [materiały konferencyjne (red.), 2000]
 • TytułProblemy w konstrukcji i eksploatacji maszyn hutniczych i ceramicznych : jubileuszowa X [dziesiąta] konferencja naukowa, T. 2
  Autorzykom. red. Marek HRYNIEWICZ, Ewa KOCHAN, Jerzy NIEDŹWIEDZKI ; Katedra Urządzeń Technologicznych i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej
  DetailsKraków : AGH, 2000. — 293 s.
24
 • [referat w czasopiśmie, 2017]
 • TytułSearch for electromagnetic super-preshowers using gamma-ray telescopes
  AutorzyK. Almeida Cheminant, [et al.], P. Jagoda, [et al.], J. NIEDŹWIEDZKI, M. NOCUŃ, [et al.], A. OZIĘBŁO, [et al.]
  ŹródłoPoS Proceedings of Science [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2017 vol. 301 art. no. 860, s. 1–8. — tekst: https://pos.sissa.it/301/860/pdf
25
 • [artykuł w czasopiśmie, 2018]
 • TytułSelecting operating parameters of an electrostatic precipitator decreasing emission of solid fuels fly ashes
  AutorzyBolesław KARWAT, Ryszard MACHNIK, Jerzy NIEDŹWIEDZKI, Magdalena NOGAJ
  ŹródłoEksploatacja i Niezawodność / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne. — 2018 vol. 20 no. 3, s. 495–501. — tekst: http://ein-1org-1pl-1jk9uj2zb00c6.wbg2.bg.agh.edu.pl/sites/default/files/2018-03-20.pdf