Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Dzik, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak aby uzupełnić ORCID_ID,
proszę przesłać numer na adres: orcid@agh.edu.pl
(szczegółowy opis na str. 2 Instrukcji)

ResearcherID: brak

Scopus: 23670426100

PBN: 5e709209878c28a04738eee7

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem482611245
201811
201722
2015211
2014312
20136123
2012121461
201011
200922
2008532
2007312
2006312
20054121
2004321
200111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem483693
201811
201722
201522
2014321
20136411
201212732
201011
200922
200855
2007312
200633
2005422
200433
200111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem48453
201811
201722
201522
201433
2013651
20121212
201011
200922
200855
200733
200633
2005422
200433
200111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem48741
201811
201722
201522
2014321
201366
201212111
201011
200922
200855
2007321
200633
200544
200433
200111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem482622
201811
201722
201522
201433
2013651
20121275
201011
200922
2008523
2007321
200633
200544
200433
200111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem482424
201811
201722
201522
201433
2013633
20121266
201011
200922
2008523
2007312
200633
200544
2004312
2001111
 • Aglomeracja ciśnieniowa węgli energetycznych i węgla brunatnegoPressure agglomeration of hard and brown coals / Tomasz DZIK, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Lucyna Madejska // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2012 t. 66 nr 5, s. 445–452. — Bibliogr. s. 448, 452. — Tekst pol.-ang. — Tekst ang. pod adresem {http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP3-0001-0012/c/Dzik_eng.pdf}. — Granulacja – proces wciąż ważny : IX ogólnopolskie sympozjum „Granulacja 2012” : stan techniki oraz zastosowania procesów i aparatów do granulacji. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP3-0001-0012/c/Dzik_pol.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aglomeracja ciśnieniowa węgli energetycznych i węgla brunatnegoPressure agglomeration of hard and brown coals / Tomasz DZIK, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Lucyna Madejska // W: GRANULACJA 2012 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : IX ogólnopolskie sympozjum : Nałęczów, 9–11 maja 2012. — [Polska : s. n.], [2012] + CD-ROM z uzupełnieniami. — S. [1], 1–11 [numeracja całości materiałów konferencyjnych nieciągła]. — Bibliogr. s. 11, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości stosowania prasy ślimakowej do scalania odpadów pochodzenia roślinnegoPossibilities of using of screw press for briquetting the agricultural waste / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXI konferencja naukowa : Zakopane, 21–24.01.2008 : streszczenia referatów / kom. red. Maksymilian Gajek, [et al.]. — Opole : Politechnika Opolska. Oficyna Wydawnicza, 2008 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-60691-31-1. — S. 51–52. — Bibliogr. s. 52. — Pełny tekst W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXI konferencja naukowa : Zakopane 21–24 stycznia 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Opole : Politechnika Opolska, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. 143–151. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 150, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza teoretyczna procesu rozdrabniania biomasy włóknistej w młynie nożowym : streszczenieTheoretical analysis of fiber biomass comminution process in knife mill / Tomasz DZIK, Rafał MIĘSO // Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska ; ISSN 1897-2683. Nauki Techniczne. — 2009 nr 12, s. 53–54. — Pełny tekst W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXII konferencja naukowa : Zakopane 19–22. 01. 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / publik. zebrał i oprac. Leszek Cedro ; Politechnika Świętokrzyska. — Kielce : Wydawnictwo PŚ, 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.. — Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXII konferencja naukowa : Zakopane 19–22. 01. 2009 / publik. zebrał i oprac. Leszek Cedro ; Politechnika Świętokrzyska. — Kielce : Wydawnictwo PŚ, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania ciśnieniowej aglomeracji paliw kompozytowychResearch on pressure agglomeration of composite fuels / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2013 R. 52 nr 3, s. 165–167. — Bibliogr. s. 167, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: biomasa, węgle niskiej jakości, granulacja, paliwa kompozytowe, właściwości

  keywords: biomass, granulation, composite fuel, properties, low quality coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania i doskonalenie konstrukcji granulatora z płaską matrycą[Research and design improvement of pelleting press with flat matrix] / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych : [XXVIII konferencja naukowa PRMR : Zakopane, 26–29 stycznia 2015] / red. Andrzej Kosucki. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015. — (Monografie = Monographs / Politechnika Łódzka). — ISBN: 978-83-7283-648-9. — S. 77–86. — Bibliogr. s. 85–86, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania nacisku bocznego w procesie ciśnieniowej aglomeracji materiałów ziarnistychResearch on side thrust during pressure agglomeration of granular materials / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2013 R. 52 nr 3, s. 168–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: granulacja ciśnieniowa, stanowisko badawcze, nacisk boczny

  keywords: pressure granulation, experimental setup, side thrust, side thrust factor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Biomass compaction with low quality coals as a way of its preparation for the gasification process / Marek HRYNIEWICZ, Tomasz DZIK, Grzegorz CZERSKI // W: Development of coal, biomass and wastes gasification technologies with particular interest in chemical sequestration of $CO_{2}$ : a monograph / sci. ed. Andrzej Strugała. — Kraków : AKNET, 2012. — ISBN: 978-83-931791-1-4. — S. 67–78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
 • Ciśnieniowa aglomeracja stałego paliwa kompozytowegoPressure agglomeration of solid composite fuel / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ, Paweł WDANIEC // Przemysł Chemiczny ; ISSN 0033-2496. — 2017 t. 96 nr 9, s. 1856–1859. — Bibliogr. s. 1859

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.15199/62.2017.9.6

12
 • Composite solid fuels for gasification and combustion purposes / DZIK Tomasz // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 63–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Cyclone dryer for plant biomass / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DZIK Tomasz, Grzebieluch Adam. — Int.Cl: F26B 17/10\textsuperscript{(2006.01)}. — World Intellectual Property Organization. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; WO 2013122486 A1 ; Opubl. 2013-08-22. — Zgłosz. nr PCT/PL2012/000113 z dn. 2012-10-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/WO2013122486A1.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel, biomasa, suszarnia multicyklonowa, suszenie

  keywords: biomass, coal, drying, multi-cyclone dryer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Determining the grip angle in a granulator with a flat matrixWyznaczanie kąta chwytu w granulatorze z płaską matrycą / Michał CHŁOPEK, Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2014 vol. 16 no. 2, s. 337–340. — Bibliogr. s. 340. — tekst: http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2014-02-24.pdf

 • słowa kluczowe: paliwa kompozytowe, granulacja ciśnieniowa, kąt chwytu, współczynnik tarcia zewnętrznego, współczynnik tarcia wewnętrznego

  keywords: pressure granulation, composite fuels, grip angle, internal friction coefficient, external friction coefficient

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Dobór cech konstrukcyjnych elementów w układzie zagęszczania peletyzatora z matrycą płaskąDefining of constructional features of compacting system elements in a flat matrix peltizer / Tomasz DZIK // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2010 R. 69 nr 10, s. 36–39. — Bibliogr. s. 39, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Dobór cech konstrukcyjnych układu roboczego granulatora z płaską matrycąAnalyses and design of pellet press / Michał CHŁOPEK, Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXV konferencja naukowa : Zakopane, 22–25 stycznia 2012 r. : teksty referatów / Politechnika Wrocławska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : PWr], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7, Summ.. — Afiliacja: Katedra Systemów Wytwarzania, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Dobór elementów formujących prasy do ciśnieniowej granulacji paliw kompozytowychSelection of forming elements for the presses to the pressure granulation of composite fuels / Michał CHŁOPEK, Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // W: PRMR 2013 : Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych : XXVI konferencja naukowa : 27–31.01.2013, Zakopane : materiały konferencyjne = 26th Scientific conference on Trends in the Development of Heavy Duty Machines : conference proceedings / red. Janusz Szpytko. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, 2013 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-932590-4-5. — S. 35–36. — Bibliogr. s. 35, 36. — Pełny tekst w j. pol. na dołączonym CD-ROM-ie. — S. [1–9]. — Bibliogr. s. [8], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Dobór układu zagęszczania prasy ślimakowej do scalania odpadów z produkcji rolnejThe choice of compacting system of screw press for agricultural waste briquetting / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2008 R. 61 nr 9, s. 429–433. — Bibliogr. s. 433. — GRANULACJA 2008 : VIII ogólnopolskie sympozjum : 22–24 października 2008 Puławy. — Gliwice : [S. n.], 2008. — Prezentowane prace pochodzą z dorobku dorocznego Sympozjum SITPChem, Instytutu Nawozów Sztucznych, PROZAP Sp. z o. o. w Puławach i Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Dobór układu zagęszczania prasy ślimakowej do scalania odpadów z produkcji rolnej[The choice of compacting system of screw press for agricultural waste briquetting] / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // W: GRANULACJA 2008 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : VIII ogólnopolskie sympozjum : Puławy, 22–24 października 2008 r.. — [Polska : s. n.], [2008]. — Do publikacji dołączono CD-ROM zawierający materiały uzupełniające. — S. 79–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Granulacja ciśnieniowa dekarbonatów dolomitowych do produkcji materiałów ogniotrwałychThe pressure granulation of dolomite decarbonates for the production of refractory materials / Małgorzata NIESYT, Tomasz DZIK, Piotr WYSZOMIRSKI // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2012 t. 66 nr 5, s. 418–427. — Bibliogr. s. 422, 427. — Tekst pol.-ang.. — Granulacja – proces wciąż ważny : IX ogólnopolskie sympozjum „Granulacja 2012” : stan techniki oraz zastosowania procesów i aparatów do granulacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Granulacja ciśnieniowa dekarbonatów dolomitowych do produkcji materiałów ogniotrwałych[The pressure granulation of dolomite decarbonates for the production of refractory materials] / Małgorzata NIESYT, Tomasz DZIK, Piotr WYSZOMIRSKI // W: GRANULACJA 2012 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : IX ogólnopolskie sympozjum : Nałęczów, 9–11 maja 2012. — [Polska : s. n.], [2012] + CD-ROM z uzupełnieniami. — S. [1], 1–12 [numeracja całości materiałów konferencyjnych nieciągła]. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Granulatory do produkcji biopaliwa stałego z drewnaPelet mills to solid biofuel production from wood / Tomasz DZIK, Rafał MIĘSO // W: Problemy w budowie i eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń technologicznych / red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan. — Kraków : WIMiR AGH, 2004. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 23) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389772051. — S. 35–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Investigation of the static resistance force in the process of cutting cereal straw : short communication / T. DZIK, R. MIĘSO // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 104–106. — Bibliogr. s. 106, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Konstrukcja młyna nożowego do rozdrabniania biomasy włóknistejStructural analysis of knife mill applied in fiber biomass comminution process / Tomasz DZIK, Rafał MIĘSO // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2009 R. 68 nr 9, s. 34–38. — Bibliogr. s. 38, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Method of force identification in crusher parts at designing stage / T. DZIK, R. MIĘSO // Vìsnik Nacìonal'nogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka” / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka” ; ISSN 0321-0499. Komp'ûternì sistemi proektuvannâ : teorìâ ì praktika. — 2005 no. 548, s. 91–96. — Bibliogr. s. 96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: