Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Dzik, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-ksw, Katedra Systemów Wytwarzania


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria mechaniczna


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / budowa i eksploatacja maszyn


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak aby uzupełnić ORCID_ID,
proszę przesłać numer na adres: orcid@agh.edu.pl
(szczegółowy opis na str. 2 Instrukcji)

ResearcherID: brak

Scopus: 23670426100

PBN: 5e709209878c28a04738eee7

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 48, z ogólnej liczby 58 publikacji Autora


1
 • Aglomeracja ciśnieniowa węgli energetycznych i węgla brunatnegoPressure agglomeration of hard and brown coals / Tomasz DZIK, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Lucyna Madejska // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2012 t. 66 nr 5, s. 445–452. — Bibliogr. s. 448, 452. — Tekst pol.-ang. — Tekst ang. pod adresem {http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP3-0001-0012/c/Dzik_eng.pdf}. — Granulacja – proces wciąż ważny : IX ogólnopolskie sympozjum „Granulacja 2012” : stan techniki oraz zastosowania procesów i aparatów do granulacji. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPP3-0001-0012/c/Dzik_pol.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Aglomeracja ciśnieniowa węgli energetycznych i węgla brunatnegoPressure agglomeration of hard and brown coals / Tomasz DZIK, Jolanta MARCINIAK-KOWALSKA, Lucyna Madejska // W: GRANULACJA 2012 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : IX ogólnopolskie sympozjum : Nałęczów, 9–11 maja 2012. — [Polska : s. n.], [2012] + CD-ROM z uzupełnieniami. — S. [1], 1–11 [numeracja całości materiałów konferencyjnych nieciągła]. — Bibliogr. s. 11, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analiza możliwości stosowania prasy ślimakowej do scalania odpadów pochodzenia roślinnegoPossibilities of using of screw press for briquetting the agricultural waste / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXI konferencja naukowa : Zakopane, 21–24.01.2008 : streszczenia referatów / kom. red. Maksymilian Gajek, [et al.]. — Opole : Politechnika Opolska. Oficyna Wydawnicza, 2008 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-60691-31-1. — S. 51–52. — Bibliogr. s. 52. — Pełny tekst W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXI konferencja naukowa : Zakopane 21–24 stycznia 2008. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Opole : Politechnika Opolska, 2008. — 1 dysk optyczny. — S. 143–151. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 150, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza teoretyczna procesu rozdrabniania biomasy włóknistej w młynie nożowym : streszczenieTheoretical analysis of fiber biomass comminution process in knife mill / Tomasz DZIK, Rafał MIĘSO // Zeszyty Naukowe / Politechnika Świętokrzyska ; ISSN 1897-2683. Nauki Techniczne. — 2009 nr 12, s. 53–54. — Pełny tekst W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXII konferencja naukowa : Zakopane 19–22. 01. 2009. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / publik. zebrał i oprac. Leszek Cedro ; Politechnika Świętokrzyska. — Kielce : Wydawnictwo PŚ, 2009. — 1 dysk optyczny. — S. 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. 12, Streszcz., Abstr.. — Problemy rozwoju maszyn roboczych : XXII konferencja naukowa : Zakopane 19–22. 01. 2009 / publik. zebrał i oprac. Leszek Cedro ; Politechnika Świętokrzyska. — Kielce : Wydawnictwo PŚ, 2009

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badania ciśnieniowej aglomeracji paliw kompozytowychResearch on pressure agglomeration of composite fuels / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2013 R. 52 nr 3, s. 165–167. — Bibliogr. s. 167, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: biomasa, węgle niskiej jakości, granulacja, paliwa kompozytowe, właściwości

  keywords: biomass, granulation, composite fuel, properties, low quality coal

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Badania i doskonalenie konstrukcji granulatora z płaską matrycą[Research and design improvement of pelleting press with flat matrix] / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych : [XXVIII konferencja naukowa PRMR : Zakopane, 26–29 stycznia 2015] / red. Andrzej Kosucki. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, 2015. — (Monografie = Monographs / Politechnika Łódzka). — ISBN: 978-83-7283-648-9. — S. 77–86. — Bibliogr. s. 85–86, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Badania nacisku bocznego w procesie ciśnieniowej aglomeracji materiałów ziarnistychResearch on side thrust during pressure agglomeration of granular materials / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // Inżynieria i Aparatura Chemiczna ; ISSN 0368-0827. — 2013 R. 52 nr 3, s. 168–170. — Bibliogr. s. 170, Streszcz., Summ.

 • słowa kluczowe: granulacja ciśnieniowa, stanowisko badawcze, nacisk boczny

  keywords: pressure granulation, experimental setup, side thrust, side thrust factor

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • Biomass compaction with low quality coals as a way of its preparation for the gasification process / Marek HRYNIEWICZ, Tomasz DZIK, Grzegorz CZERSKI // W: Development of coal, biomass and wastes gasification technologies with particular interest in chemical sequestration of $CO_{2}$ : a monograph / sci. ed. Andrzej Strugała. — Kraków : AKNET, 2012. — ISBN: 978-83-931791-1-4. — S. 67–78. — Bibliogr. s. 78

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
11
12
 • Composite solid fuels for gasification and combustion purposes / DZIK Tomasz // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2012 vol. 21 no. 5A, s. 63–68. — Bibliogr. s. 68, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Cyclone dryer for plant biomass / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DZIK Tomasz, Grzebieluch Adam. — Int.Cl: F26B 17/10\textsuperscript{(2006.01)}. — World Intellectual Property Organization. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; WO 2013122486 A1 ; Opubl. 2013-08-22. — Zgłosz. nr PCT/PL2012/000113 z dn. 2012-10-25. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/WO2013122486A1.pdf

 • słowa kluczowe: węgiel, biomasa, suszarnia multicyklonowa, suszenie

  keywords: biomass, coal, drying, multi-cyclone dryer

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Determining the grip angle in a granulator with a flat matrixWyznaczanie kąta chwytu w granulatorze z płaską matrycą / Michał CHŁOPEK, Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // Eksploatacja i Niezawodność = Maintenance and Reliability / Polskie Naukowo-Techniczne Towarzystwo Eksploatacyjne ; ISSN 1507-2711. — 2014 vol. 16 no. 2, s. 337–340. — Bibliogr. s. 340. — tekst: http://www.ein.org.pl/sites/default/files/2014-02-24.pdf

 • słowa kluczowe: paliwa kompozytowe, granulacja ciśnieniowa, kąt chwytu, współczynnik tarcia zewnętrznego, współczynnik tarcia wewnętrznego

  keywords: pressure granulation, composite fuels, grip angle, internal friction coefficient, external friction coefficient

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Dobór cech konstrukcyjnych elementów w układzie zagęszczania peletyzatora z matrycą płaskąDefining of constructional features of compacting system elements in a flat matrix peltizer / Tomasz DZIK // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2010 R. 69 nr 10, s. 36–39. — Bibliogr. s. 39, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Dobór cech konstrukcyjnych układu roboczego granulatora z płaską matrycąAnalyses and design of pellet press / Michał CHŁOPEK, Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // W: Problemy rozwoju maszyn roboczych [Dokument elektroniczny] : XXV konferencja naukowa : Zakopane, 22–25 stycznia 2012 r. : teksty referatów / Politechnika Wrocławska. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Wrocław : PWr], [2012]. — 1 dysk optyczny. — S. 1–7. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 7, Summ.. — Afiliacja: Katedra Systemów Wytwarzania, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Tytuł przejęto ze s. tyt.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Dobór elementów formujących prasy do ciśnieniowej granulacji paliw kompozytowychSelection of forming elements for the presses to the pressure granulation of composite fuels / Michał CHŁOPEK, Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // W: PRMR 2013 : Problemy Rozwoju Maszyn Roboczych : XXVI konferencja naukowa : 27–31.01.2013, Zakopane : materiały konferencyjne = 26th Scientific conference on Trends in the Development of Heavy Duty Machines : conference proceedings / red. Janusz Szpytko. — Kraków : Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Hutniczego w Polsce, 2013 + CD-ROM. — ISBN: 978-83-932590-4-5. — S. 35–36. — Bibliogr. s. 35, 36. — Pełny tekst w j. pol. na dołączonym CD-ROM-ie. — S. [1–9]. — Bibliogr. s. [8], Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Dobór układu zagęszczania prasy ślimakowej do scalania odpadów z produkcji rolnejThe choice of compacting system of screw press for agricultural waste briquetting / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2008 R. 61 nr 9, s. 429–433. — Bibliogr. s. 433. — GRANULACJA 2008 : VIII ogólnopolskie sympozjum : 22–24 października 2008 Puławy. — Gliwice : [S. n.], 2008. — Prezentowane prace pochodzą z dorobku dorocznego Sympozjum SITPChem, Instytutu Nawozów Sztucznych, PROZAP Sp. z o. o. w Puławach i Wydziału Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Dobór układu zagęszczania prasy ślimakowej do scalania odpadów z produkcji rolnej[The choice of compacting system of screw press for agricultural waste briquetting] / Tomasz DZIK, Marek HRYNIEWICZ // W: GRANULACJA 2008 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : VIII ogólnopolskie sympozjum : Puławy, 22–24 października 2008 r.. — [Polska : s. n.], [2008]. — Do publikacji dołączono CD-ROM zawierający materiały uzupełniające. — S. 79–86. — Bibliogr. s. 86, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Granulacja ciśnieniowa dekarbonatów dolomitowych do produkcji materiałów ogniotrwałychThe pressure granulation of dolomite decarbonates for the production of refractory materials / Małgorzata NIESYT, Tomasz DZIK, Piotr WYSZOMIRSKI // Chemik : nauka-technika-rynek ; ISSN 0009-2886. — 2012 t. 66 nr 5, s. 418–427. — Bibliogr. s. 422, 427. — Tekst pol.-ang.. — Granulacja – proces wciąż ważny : IX ogólnopolskie sympozjum „Granulacja 2012” : stan techniki oraz zastosowania procesów i aparatów do granulacji

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Granulacja ciśnieniowa dekarbonatów dolomitowych do produkcji materiałów ogniotrwałych[The pressure granulation of dolomite decarbonates for the production of refractory materials] / Małgorzata NIESYT, Tomasz DZIK, Piotr WYSZOMIRSKI // W: GRANULACJA 2012 : stan techniki oraz nowe zastosowania procesów i aparatury do granulacji : IX ogólnopolskie sympozjum : Nałęczów, 9–11 maja 2012. — [Polska : s. n.], [2012] + CD-ROM z uzupełnieniami. — S. [1], 1–12 [numeracja całości materiałów konferencyjnych nieciągła]. — Bibliogr. s. 12

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Granulatory do produkcji biopaliwa stałego z drewnaPelet mills to solid biofuel production from wood / Tomasz DZIK, Rafał MIĘSO // W: Problemy w budowie i eksploatacji wybranych maszyn i urządzeń technologicznych / red. Marek Hryniewicz, Ewa Kochan. — Kraków : WIMiR AGH, 2004. — (Monografie / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki ; nr 23) ; (Problemy Inżynierii Mechanicznej i Robotyki = Problems of Mechanical Engineering and Robotics). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8389772051. — S. 35–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Investigation of the static resistance force in the process of cutting cereal straw : short communication / T. DZIK, R. MIĘSO // Polish Journal of Environmental Studies ; ISSN 1230-1485. — 2007 vol. 16 no. 3B, s. 104–106. — Bibliogr. s. 106, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Konstrukcja młyna nożowego do rozdrabniania biomasy włóknistejStructural analysis of knife mill applied in fiber biomass comminution process / Tomasz DZIK, Rafał MIĘSO // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2009 R. 68 nr 9, s. 34–38. — Bibliogr. s. 38, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Method of force identification in crusher parts at designing stage / T. DZIK, R. MIĘSO // Vìsnik Nacìonal'nogo unìversitetu “L'vìvs'ka polìtehnìka” / Mìnìsterstvo osvìti ì nauki Ukraïni, Nacìonal'nij unìversitet “L'vìvs'ka polìtehnìka” ; ISSN 0321-0499. Komp'ûternì sistemi proektuvannâ : teorìâ ì praktika. — 2005 no. 548, s. 91–96. — Bibliogr. s. 96

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: