Wykaz publikacji wybranego autora

Andrzej Kreft, prof. dr hab. inż.

profesor nadzwyczajny

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
WFiIS-kzfj, Katedra Zastosowań Fizyki Jądrowej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1821483
201511
201311
2012211
2011211
201011
2009211
200811
2007211
2005312
200411
200111
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem18117
201511
201311
2012211
2011211
201011
200922
200811
200722
2005312
200411
200111
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem18144
201511
201311
201222
201122
201011
200922
200811
200722
2005312
200411
200111
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem18612
201511
201311
2012211
201122
201011
200922
200811
200722
2005321
200411
200111
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem18810
201511
201311
201222
2011211
201011
2009211
200811
200722
200533
200411
200111
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem18711
201511
201311
201222
201122
201011
200922
200811
200722
2005321
200411
200111
1999111
2
 • Absolute determination of the neutron source yield using melamine as a neutron detector / M. CIECHANOWSKI, A. BOLEWSKI Jr., A. KREFT // Journal of Instrumentation [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1748-0221. — 2015 vol. 10 art. no. P01001, s. [1], 1–12. — Wymagania systemowe: Adobe Reader. — Bibliogr. s. 11–12, Abstr.. — tekst: http://iopscience.iop.org/1748-0221/10/01/P01001/pdf/1748-0221_10_01_P01001.pdf

 • keywords: thermal neutrons, materials for solid-state detectors, AMS, interaction of radiation with matter, accelerator mass spectroscopy, neutron detectors, cold neutrons, fast neutrons, detector modelling and simulations I, interaction of photons with matter, interaction of hadrons with matter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1088/1748-0221/10/01/P01001

3
 • Application of SCGE assay, classical cytogenetics and fish for studying \emph{in vitro} californium-252 neutrons irradiations and BSH pretreatment on human lymphocytes / D. Florjan, W. Niedzwiedz, K. Schneider, A. KREFT, A. Cebulska-Wasilewska // W: Biomarkers of DNA and cytogenetic damages induced by environmental chemicals or radiation : report no 1831/B / The Henryk Niewodniczański Institute of Nuclear Physics Kraków. — Kraków : INP, 1999. — S. 61–74. — Bibliogr. s. 74

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badania własności neutronowych próbek skał formacji mioceńskiej przedgórza KarpatA study of neutron properties of rock samples taken from Miocen formation of foreland of Carpathians / Andrzej BOLEWSKI, Marek CIECHANOWSKI, Andrzej KREFT, Tomasz ZORSKI // Prace Instytutu Nafty i Gazu ; ISSN 0209-0724. — 2004 nr 130 wyd. konferencyjne, s. 713–716. — Bibliogr. s. 716, Streszcz., Abstr.. — GEOPETROL 2004 : konferencja naukowo-techniczna nt. Efektywne technologie poszukiwania i eksploatacji złóż węglowodorów : Zakopane, 20-23.09.2004 / INiG. — Kraków : INiG, 2004 + CD-ROM. — Opis częśc. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Determination of the mass fraction of $^{10}B$ in boric acid by the measurement of thermal neutron flux depression / Andrzej BOLEWSKI Jr., Marek CIECHANOWSKI, Andrzej KREFT // Nukleonika : the International Journal of Nuclear Research / Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Polish Nuclear Society, National Atomic Energy Agency ; ISSN 0029-5922. — 2012 vol. 57 no. 4, s. 537–544. — Bibliogr. s. 544, Abstr.. — NUTECH-2011 : proceedings of the international conference on Development and applications of nuclear technologies : 11–14 September 2011, Kraków, Poland

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Determining the content of $^{10}B$ in boric acid by means of the thermal neutron absorption technique / A. BOLEWSKI Jr, M. CIECHANOWSKI, A. KREFT // W: NUTECH 2011 : international conference on Development and applications of nuclear technologies : 11–14 September 2011 AGH Kraków : book of abstracts. — Kraków : AGH. Faculty of Physics and Applied Computer Science, cop. 2011. — ISBN: 978-83-925779-1-1. — S. 157

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Efficiency of a $^{252}Cf$ source in normal or in B-10 enriched lymphocytes evaluated by SCGE assay, classical cytogenetics and FISH technique / Antonina Cebulska-Wasilewska, Wojciech Niedźwiedź, Dorota Florjan, Anna Wierzewska, Krystyna Schneider, Mariusz KOPEĆ, Andrzej KREFT // Nukleonika : the International Journal of Nuclear Research / Institute of Nuclear Chemistry and Technology, Polish Nuclear Society, National Atomic Energy Agency ; ISSN 0029-5922. — 2001 vol. 46 no. 2, s. 41–49. — Bibliogr. s. 48–49, Abstr.. — tekst: http://www.nukleonika.pl/www/back/full/vol46_2001/v46n2p041f.pdf

 • keywords: 252Cf neutron source, lymphocytes, FISH, DNA and chromosomal damage, BSH, BNC reaction

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Kronika Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej 2001–2010[A chronicle of Faculty of Physics and Applied Computer Science 2001–2010] / oprac. Andrzej KREFT, Andrzej ZIĘBA, współpr. Bogusław BEDNAREK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 232, [48] s.. — ISBN: 978-83-7464-403-7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kronika Wydziału Fizyki i Techniki Jądrowej Akademii Górniczo-Hutniczej 1991–2000[Chronicle of Faculty of Physics and Nuclear Techniques AGH University of Science and Technology] / oprac. Bohdan DZIUNIKOWSKI, Andrzej KREFT, Andrzej ZIĘBA ; współpr. Bogusław BEDNAREK, Grażyna DOMAŃSKA. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2009. — 172 s., [19] k.. — ISBN: 978-83-7464-230-9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • O potrzebie formalnego uznania energetyki za dyscyplinę naukową[A need for formal appreciation of energy engineering as a scientific discipline] / Andrzej KREFT, Zbigniew HANZELKA, Adam GUŁA // GLOBEnergia ; ISSN 1897-1288. — 2007 nr 2, s. 13–15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • On the optimization of the isotopic neutron source method for measuring the thermal neutron absorption cross section: advantages and disadvantages of $BF_{3}$ and $^{3}He$ counters / A. BOLEWSKI Jr., M. CIECHANOWSKI, A. DYDEJCZYK, A. KREFT // Applied Radiation and Isotopes ; ISSN 0969-8043. — 2008 vol. 66 iss. 4, s. 457–462. — Bibliogr. s. 461–462, Abstr.. — tekst: http://goo.gl/H9BNGK

 • keywords: MCNP, sensitivity, thermal neutron absorption, BF3 counter, He-3 counter

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1016/j.apradiso.2007.10.010

12
 • Poszanowanie energii[Energy efficiency] / Andrzej KREFT // W: XL Zjazd fizyków polskich : Kraków, 6–11 września 2009 : program i streszczenia = 40\textsuperscript{th} General meeting of Polish physicists : programme and abstracts / oprac. i red. Krzysztof Magda, Stanisław Wróbel ; Polskie Towarzystwo Fizyczne. — [Polska : s. n.], [2009]. — ISBN: 978-83-924262-3-3. — S. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Sposób określania równoważnika borowego zanieczyszczeń grafitu[Method for determination of boron equivalent of graphite impurities] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BOLEWSKI Andrzej, CIECHANOWSKI Marek, DYDEJCZYK Antoni, KREFT Andrzej. — Int.Cl.: G01N 33/24\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 388226 A1 ; Opubl. 2010-12-20. — Zgłosz. nr P.388226 z dn. 2009-06-09 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2010  nr 26, s. 29. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL388226A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
15
 • Sposób określania zawartości uranu w próbkach materiałów pochodzenia geologicznego[Method for determining the uranium content in the samples of materials of geological origin] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: BOLEWSKI Andrzej, CIECHANOWSKI Marek, KREFT Andrzej. — Int.Cl.: G01N 33/24\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 396812 A1 ; Opubl. 2013-05-13. — Zgłosz. nr P.396812 z dn. 2011-10-31 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2013  nr 10, s. 37. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL396812A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Symulacje komputerowe transportu neutronów jako narzędzie projektowania układów pomiarowych na przykładzie urządzenia do kontroli czystości grafituComputer simulations of neutron transport as a tool for designing measurement systems shown by example of the instrument for graphite purity testing / Antoni DYDEJCZYK, Andrzej BOLEWSKI, Marek CIECHANOWSKI, Andrzej KREFT // W: Technika jądrowa w przemyśle, medycynie, rolnictwie i ochronie środowiska : krajowe sympozjum : Kraków, 7–9 września 2005 / red. Łukasz Chmura [et al.]. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2005. — ISBN10: 83-921064-2-3. — S. 434–439. — Bibliogr. s. 439

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • Wyzwania energetyczne XXI wieku[Energy challenges of XXI century] / Andrzej KREFT // W: Nauczanie fizyki w uczelniach technicznych : XV konferencja : Kraków, 2–4 lipca 2007 / przygot. materiałów do dr. Grażyna Krupińska. — Kraków : Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH, 2007. — ISBN: 978-83-921064-9-4. — S. 57–67. — Bibliogr. s. 66–67

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: