Wykaz publikacji wybranego autora

Jacek Kunysz, dr inż.

asystent

* Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kisps, * Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 6, z ogólnej liczby 6 publikacji Autora


1
 • Adaptacyjne modelowanie procesów przygotowania polskich rud miedzi do wzbogacaniaAdaptive modelling of Polish copper ores preparation processes for enrichment / Jacek KUNYSZ, Tadeusz TUMIDAJSKI // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2003 R. 3 nr 2, s. 49–59. — Bibliogr. s. 59, Streszcz., Summ.. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Modele adaptacyjne jako metoda prognozowania średniodobowych stężeń $SO_{2}$ : (na podstawie danych ze stacji pomiarowej w Bytomiu)Adaptation models as the method of the daily mean $SO_{2}$ concentration forecast / Jacek KUNYSZ, Dariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA, Tadeusz TUMIDAJSKI // Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów ; ISSN 1230-7408. — 2001 R. 35 nr 4, s. 138–143. — Bibliogr. s. 143, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Modele prognoz średniodobowych stężeń pyłów zawieszonych i $SO_{2}$ w aglomeracji katowickiejModels of average-daily forecasts of concentration of dusts suspended and $SO_{2}$ in aglomeration of Katowice / Tomasz GAWENDA, Jacek KUNYSZ, Tomasz NIEDOBA // W: Druga międzynarodowa konferencja studentów Środowisko, Rozwój, Inżynieria : 29 maj–1 czerwca 2000, Kraków–Zakopane : 1–3 czerwca 2000 : Polska południowa. Cz 1 : Cz. 2, Sesja ogólna, Równoważenie rozwoju : Szkoła w terenie, Zabytki kultury, Piękno przyrody, Polskie realizacje prośrodowiskowe = Second international students' conference Environment, Development, Engineering : Pt. 1, General session, Balancing the development : Pt. 2, School in the exterior, Cultural heritage, The beauty of nature, Polish pro-environment undertakings : Southern Poland / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Urząd Miasta Zakopane. — [Kraków : PK], [2000]. — S. 134–141. — Bibliogr. s. 141, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modelowanie matematyczne układów technologicznych przeróbki surowców mineralnychThe mathematical modelling of mineral processing technological systems / pod red. Tadeusza TUMIDAJSKIEGO ; aut.: Tadeusz TUMIDAJSKI, Krystian Kalinowski, Kazimierz TRYBALSKI, Dariusz FOSZCZ, Tomasz GAWENDA, Jacek KUNYSZ, Wiesław MĄCZKA, Daniel SARAMAK, Tomasz NIEDOBA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Zakład Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2004. — 126, [2] s., [4] s. tabl.. — Bibliogr. s. 123–125, Abstr.. — ISBN10: 83-89174-03-0

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Stochastyczne modele prognoz zanieczyszczeń powietrza dla wybranych miast aglomeracji katowickiej[Stochastic models of air pollution forecasts for chosen cities of Katowice agglomeration] / TUMIDAJSKI Tadeusz, FOSZCZ Dariusz, KUNYSZ Jacek // W: Matematyka w naukach technicznych i przyrodniczych : V międzynarodowa konferencja : (Krynica 4–7 czerwca 2000) : (materiały konferencyjne) / red. St. Białas ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Matematyki Stosowanej. — Kraków : CCNS Wydawnictwo, 2000. — S. 69–75. — Bibliogr. s. 74–75, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Tendencje w modelowaniu matematycznym procesów przeróbki surowców mineralnychThe tendencies in mathematical modelling of mineral raw materials processing / Tadeusz TUMIDAJSKI, Jacek KUNYSZ // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2002 nr S.2 z. spec., s. 164–171. — Bibliogr. s. 171, Streszcz., Summ.. — Stan i perspektywy górnictwa i geoinżynierii w najbliższej dekadzie : konferencja zorganizowana z okazji Dnia Górnika Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH [Akademii Górniczo-Hutniczej] oraz Jubileuszu 50 [pięćdziesięcio]-lecia Zakładu Przeróbki Kopalin, Ochrony Środowiska i Utylizacji Odpadów : Kraków 2002 / red. zesz. spec. Marian Brożek. — Kraków : Journal of the Polish Mineral Engineering Society, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: