Wykaz publikacji wybranego autora

Artur Krawczyk, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-1864-0327

ResearcherID: J-2036-2016

Scopus: 23983154700

PBN: 900578

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 5, z ogólnej liczby 118 publikacji Autora


1
 • Koncepcja trójwymiarowego modelu wyrobisk kopalni soli Wieliczka dla poprawy warunków zarządzania bezpieczeństwem ruchu kopalni[Concept of three-dimensional model of the Wieliczka Salt Mine workings to improve the conditions of the mine safety management] / Artur KRAWCZYK, Dariusz Wojciechowski, Zbigniew Stawarczyk // W: XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Krynica-Zdrój, 10–12 czerwca 2015 : streszczenia referatów. — [Kraków : AGH], [2015] + Dysk Flash. — S. 13–14. — Brak afiliacji AGH

 • słowa kluczowe: górnictwo, kopalnia, GIS, baza danych przestrzennych, model 3D, geoinformatyka, model wyrobisk

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Monitoring of historical land use changes caused by underground mining in Miedzianka town, based on a webgis tool and InSAR observations / Alicja Tama, Katarzyna Adamek, Karolina Pargieła, Agnieszka OCHAŁEK, Artur KRAWCZYK, Michał LUPA // W: SOLINA 2018 : VII conference : sustainable development : architecture – building construction – environmental engineering and protection innovative, innovative energy-efficient technologies – utilization of renewable energy sources : June 19–233, 2018, Rzeszów–Polańczyk : abstracts of conference papers / Rzeszów University of Technology. — [Rzeszów : UR], [2018]. — Opis częśc. wg okł.. — S. [61]. — Brak afiliacj AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Referują młodzi zdolni z AGH[Young people from AGH are presenting herself] / Artur KRAWCZYK // Geodeta : magazyn geoinformacyjny ; ISSN 1234-5202. — 2011 nr 1, s. 7. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Wybrane aspekty standaryzacji numerycznej mapy wyrobisk górniczych oraz kierunki rozwoju technologii przetwarzania danych przestrzennych w zakładach górniczych[Selected aspects of numerical standarization of mining workings and development trends of spatial data processing technology in mining plants] / Artur KRAWCZYK // W: XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Krynica-Zdrój, 10–12 czerwca 2015 : streszczenia referatów. — [Kraków : AGH], [2015] + Dysk Flash. — S. 1. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wykorzystanie lotniczego skaningu laserowego do analizy przyrostów obniżeń terenu wywołanych podziemną eksploatacją górniczą oraz śledzenia pochyleń obiektów budowlanych[The use of airborne laser scanning to analyze the growth of land subsidence caused by underground mining exploitation and track inclinations buildings] / Artur KRAWCZYK, Witold Kuźnicki, Wojciech Jeszka // W: XIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Krynica-Zdrój, 10–12 czerwca 2015 : streszczenia referatów. — [Kraków : AGH], [2015] + Dysk Flash. — S. 14–15. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: