Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław Mróz, dr inż.

adiunkt

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-ktmb

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4228-9845

ResearcherID: brak

Scopus: 35559447200

PBN: 901100

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • [article, 2014]
 • TytułBadania immobilizacji metali ciężkich w zaczynach cementowych zawierających popioły lotne
  AutorzyMarek GAWLICKI, Radosław MRÓZ
  ŹródłoBudownictwo, Technologie, Architektura. — 2014 nr 2, s. 64–66
2
 • [proceedings, 2014]
 • TytułDegradacja betonów w wyniku korozji thaumasytowej
  AutorzyRadosław MRÓZ
  ŹródłoBiBT 2014 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2014. — S. 89–96
3
 • [journal paper, 2014]
 • TytułDegradacja betonów w wyniku korozji thaumasytowej
  AutorzyRadosław MRÓZ
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2014 R. 20 nr 4, s. 13–16
4
 • [article, 2014]
 • TytułProblem(atyka) gruzu betonowego
  AutorzyRadosław MRÓZ
  ŹródłoBudownictwo, Technologie, Architektura. — 2014 nr 4, s. 64–68
5
 • [patent application, 2014]
 • TytułSposób zagospodarowania mieszanki popiołowo-żużlowej pochodzącej ze spalania węgla kamiennego z dodatkiem biomasy
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: DYCZEK Jerzy, Różalski Adam, MRÓZ Radosław, Skotnicki Henryk, Płachecki Jacek
  DetailsInt.Cl.: B09B 3/00textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 403885 A1 ; Opubl. 2014-11-24. — Zgłosz. nr P.403885 z dn. 2013-05-15 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2014  nr 24, s. 10. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL403885A1.pdf
6
 • [article, 2014]
 • TytułSulfate attack on pastes made with different $C_{3}A$ and $C_{4}AF$ contents and stored at $5^{circ}$C
  AutorzyKonstantinos Sotiriadis, Radosław MRÓZ
  ŹródłoWorld Academy of Science, Engineering and Technology. — 2014 vol. 8 no. 9, s. 866–869
7
 • [patent, 2014]
 • TytułŚrodek zwiększający trwałość i szczelność betonu konstrukcyjnego
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Jan MAŁOLEPSZY, Jan DEJA, Artur ŁAGOSZ, Radosław MRÓZ, Jacek Śliwiński [et al.]
  DetailsInt.Cl.: C04B 103/65textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 215644 B1 ; Udziel. 2013-06-14 ; Opubl. 2014-01-31. — Zgłosz. nr P.390206 z dn. 2010-01-18. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL215644B1.pdf