Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław Mróz, dr inż.

adiunkt

Faculty of Materials Science and Ceramics
WIMiC-ktmb


 • 2020

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (50%)


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

  [dyscyplina 2] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4228-9845

ResearcherID: brak

Scopus: 35559447200

PBN: 5e70920b878c28a04738efe4

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 61, z ogólnej liczby 62 publikacji Autora


1
 • [article, 2017]
 • TytułAn experimental study on the relation between input variables and output quality of a new concrete recycling process
  AutorzySomayeh Lotfi, Peter Rem, Jan DEJA, Radosław MRÓZ
  ŹródłoConstruction and Building Materials. — 2017 vol. 137, s. 128–140. — tekst: https://goo.gl/RCb7ET
2
 • [proceedings, 2004]
 • TytułApplication of NMR and IR detection of some sulphate corrosion products in cement pastes
  AutorzyJan MAŁOLEPSZY, Radosław MRÓZ, Zbigniew Olejniczak
  ŹródłoXXVII European congress on Molecular spectroscopy : Kraków, Poland 5–10 September 2004 : book of abstracts / eds. Mirosław Handke, Magdalena Hasik, Czesława Paluszkiewicz. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — s. 404
3
 • [proceedings, 2003]
 • TytułAutostrady betonowe
  AutorzyRadosław MRÓZ
  ŹródłoXXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 7–10. X. 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2003]. — S. 623–629
4
 • [proceedings, 2010]
 • TytułBadania immobilizacji metali ciężkich w zaczynach cementowych z dodatkiem popiołów lotnych z kotłów fluidalnych
  AutorzyMarek GAWLICKI, Radosław MRÓZ
  ŹródłoDni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 11–13 października 2010 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2010. — S. 135–143
5
 • [article, 2014]
 • TytułBadania immobilizacji metali ciężkich w zaczynach cementowych zawierających popioły lotne
  AutorzyMarek GAWLICKI, Radosław MRÓZ
  ŹródłoBudownictwo, Technologie, Architektura. — 2014 nr 2, s. 64–66
6
 • [book, 2020]
 • TytułBeton : technologie i metody badań : praca zbiorowa
  Autorzyred. nauk. Jan DEJA ; Marek GAWLICKI, Zdzisław B. KOHUTEK, Łukasz KOTWICA, Artur ŁAGOSZ, Radosław MRÓZ, Waldemar PICHÓR
  DetailsKraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2020. — 938 s.
7
 • [proceedings, 2004]
 • TytułBeton siarkowy
  AutorzyRadosław MRÓZ
  ŹródłoXXXII Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 28 IX – 1 X 2004 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — Kraków : {Plantpress}, [2004]. — S. 595–599
8
9
10
 • [proceedings, 2007]
 • TytułCzynniki determinujące degradację betonu w wyniku korozji thaumasytowej
  AutorzyMarek GAWLICKI, Radosław MRÓZ
  ŹródłoXII Międzynarodowa konferencja technicznej kontroli zapór = XII Dam monitoring international conference : Stare Jabłonki 9–22.06.2005 : materiały / pod red. Andrzeja Wity ; Polski Komitet Wielkich Zapór, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. — Warszawa : IMiGW, 2007. — S. 79–90
11
 • [proceedings, 2014]
 • TytułDegradacja betonów w wyniku korozji thaumasytowej
  AutorzyRadosław MRÓZ
  ŹródłoBiBT 2014 : budownictwo podziemne i bezpieczeństwo w komunikacji drogowej i infrastrukturze miejskiej / AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — Kraków : [AGH], 2014. — S. 89–96
12
 • [journal paper, 2014]
 • TytułDegradacja betonów w wyniku korozji thaumasytowej
  AutorzyRadosław MRÓZ
  ŹródłoBudownictwo Górnicze i Tunelowe. — 2014 R. 20 nr 4, s. 13–16
13
 • [chapter, 2013]
 • TytułDurability of building materials based on mineral binders modified by significant amounts of fly ash from brown coal combustion in fluidized bed
  AutorzyA. ŁAGOSZ, R. MRÓZ
  ŹródłoReaktywność ciał stałych / pod red. K. Przybylskiego; Polska Akademia Nauk – Oddział w Krakowie, Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2013. — S. 259–267
14
 • [article, 2021]
 • TytułExtending the life cycle of cement binders by partially replacing Portland cement with different types fluidized bed combustion fly ash
  AutorzyArtur ŁAGOSZ, Tomasz Tracz, Radosław MRÓZ
  ŹródłoMinerals [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne. — 2021 vol. 11 iss. 7 art. no. 690, s. 1–15. — tekst: https://www.mdpi.com/2075-163X/11/7/690/pdf
15
 • [chapter, 2016]
 • TytułInnovative application methods of slags from high-temperature-gasifying-and-direct-melting system
  AutorzyMasato Katafuchi, Stanisław STRYCZEK, Radosław MRÓZ, Wojciech WONS
  ŹródłoWaste management. Vol. 6, Waste-to-energy / Karl J. Thomé-Kozmiensky, Stephanie Thiel. — Neuruppin : TK Verlag Karl Thomé-Kozmiensky, 2016. — S. 445–456
16
 • [article, 2003]
 • TytułKorozja siarczanowa betonu w obniżonych temperaturach
  AutorzyJan MAŁOLEPSZY, Radosław MRÓZ
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2003 R. 27 z. 3–4, s. 427–437
17
 • [proceedings, 2004]
 • TytułKorozja siarczanowa zapraw cementowych z dodatkiem złoża dennego powstającego w procesie fluidalnego spalania węgla
  AutorzyJan MAŁOLEPSZY, Radosław MRÓZ
  ŹródłoDni Betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja : Wisła 11–13 października 2004 / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Polski Cement Sp. z. o. o., 2004. — S. 423–439
18
 • [proceedings, 2006]
 • TytułKorozja starych betonów i zapraw
  AutorzyMarek GAWLICKI, Radosław MRÓZ
  ŹródłoDni Betonu : tradycja i nowoczesność : konferencja : Wisła 9–11 października 2006 / [red. Piotr Kijowski, Jan Deja]. — [Kraków : Polski Cement Sp. z o. o.], [2006]. — S. 188–198
19
 • [proceedings, 2006]
 • TytułLong term research on the role of $C/S$ molar ratio in $C-S-H$ in the thaumasite formation
  AutorzyR. MRÓZ, J. MAŁOLEPSZY, M. GAWLICKI
  Źródłoibausil : 16. Internationale Baustofftagung : 20.–23. September 2006 Weimar Bundesrepublik Deutschland : Tagungsbericht, Bd. 2 / Red. H.-B. Fischer ; Bauhaus – Universität Weimar. F. A. Finger – Institut für Baustoffkunde. — Weimar : BU FIB, 2006. — S. 2-0591–2-0598
20
21
 • [proceedings, 2010]
 • TytułOcena zmian mikrostruktury stwardniałych mieszanin cementowo-żużlowo-popiołowych poddanych oddziaływaniu wybranych agresywnych środowisk chemicznych
  AutorzyMarek PETRI, Jan DEJA, Agata GAJEWICZ, Radosław MRÓZ
  ŹródłoDni Betonu : tradycja i nowoczesność : Wisła, 11–13 października 2010 : konferencja / red. Piotr Kijowski, Jan Deja. — Kraków : Stowarzyszenie Producentów Cementu, 2010. — S. 283–292
22
 • [proceedings, 2019]
 • TytułOkreślenie przewidywanego czasu eksploatacji spoiw cementowych o zróżnicowanej zawartości glinianów wapnia z uwzględnieniem zjawiska pękania podkrytycznego
  AutorzyRadosław LACH, Radosław MRÓZ, Karina Olczyk
  Źródło12textsuperscript{th} conference of the Polish Ceramic Society and 3textsuperscript{rd} Polish–Slovak–Chinese seminar on Ceramics : Zakopane, September 12textsuperscript{th}–15textsuperscript{th} 2019 : book of abstracts / ed. Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, cop. 2019. — S. 25
23
 • [monograph, 2005]
 • TytułOptymalizacja składu zaczynów iniekcyjnych żużlowo-alkalicznych stosowanych w budownictwie podziemnym : praca zbiorowa
  Autorzypod red. nauk. Janusza Dziewańskiego, Jana MAŁOLEPSZEGO i Zenona PILECKIEGO, aut.: Jan MAŁOLEPSZY, Stanisław STRYCZEK, Witold BRYLICKI, Radosław MRÓZ, Elżbieta Pilecka, Zbigniew PIOTROWSKI, Marek REMBIŚ, Anna SMOLEŃSKA, Małgorzata Szczepańska, Jerzy Kłosiński ; Polska Akademnia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią
  DetailsKraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — 147, [1] s.
24
 • [proceedings, 2012]
 • TytułParameters developed durability of building materials based on mineral binders modified by significant amounts of fly ash from brown coal burnt in fluidized bed combustion
  AutorzyArtur ŁAGOSZ, Radosław MRÓZ
  ŹródłoXVI French-Polish seminar on Reactivity of solids : December 10–12, 2012, Kraków, Poland : book of abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. [1]
25