Wykaz publikacji wybranego autora

Radosław Mróz, dr inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktmb, Katedra Technologii Materiałów Budowlanych

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna

[dyscyplina dodatkowa] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria lądowa i transport (50%)


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk technicznych / dziedzina nauk technicznych / technologia chemiczna


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0003-4228-9845

ResearcherID: brak

Scopus: 35559447200

PBN: 901100

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 58, z ogólnej liczby 59 publikacji Autora


1
 • An experimental study on the relation between input variables and output quality of a new concrete recycling process
2
 • Application of NMR and IR detection of some sulphate corrosion products in cement pastes
3
 • Autostrady betonowe
4
 • Badania immobilizacji metali ciężkich w zaczynach cementowych z dodatkiem popiołów lotnych z kotłów fluidalnych
5
 • Badania immobilizacji metali ciężkich w zaczynach cementowych zawierających popioły lotne
6
 • Beton siarkowy
7
8
 • Czynniki determinujące degradację betonu w wyniku korozji thaumasytowej
9
 • Degradacja betonów w wyniku korozji thaumasytowej
10
 • Degradacja betonów w wyniku korozji thaumasytowej
11
 • Durability of building materials based on mineral binders modified by significant amounts of fly ash from brown coal combustion in fluidized bed
12
 • Innovative application methods of slags from high-temperature-gasifying-and-direct-melting system
13
 • Korozja siarczanowa betonu w obniżonych temperaturach
14
 • Korozja siarczanowa zapraw cementowych z dodatkiem złoża dennego powstającego w procesie fluidalnego spalania węgla
15
 • Korozja starych betonów i zapraw
16
 • Long term research on the role of $C/S$ molar ratio in $C-S-H$ in the thaumasite formation
17
18
 • Ocena zmian mikrostruktury stwardniałych mieszanin cementowo-żużlowo-popiołowych poddanych oddziaływaniu wybranych agresywnych środowisk chemicznych
19
 • Określenie przewidywanego czasu eksploatacji spoiw cementowych o zróżnicowanej zawartości glinianów wapnia z uwzględnieniem zjawiska pękania podkrytycznego
20
 • Optymalizacja składu zaczynów iniekcyjnych żużlowo-alkalicznych stosowanych w budownictwie podziemnym
21
 • Parameters developed durability of building materials based on mineral binders modified by significant amounts of fly ash from brown coal burnt in fluidized bed combustion
22
23
 • Popioły lotne z kotłów fluidalnych jako składnik spoiw hydraulicznych i chudych betonów
24
 • Possibilities of thaumasite formation in mortars containing sulphate-carbonate ashes
25
 • Problem(atyka) gruzu betonowego