Wykaz publikacji wybranego autora

Dominik Jacek Dorosz, prof. dr hab.

profesor nadzwyczajny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kchk, Katedra Chemii Krzemianów i Związków Wielkocząsteczkowych


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0001-5441-6851 orcid iD

ResearcherID: P-6631-2016

Scopus: 55971282800

PBN: 5e709250878c28a047393936

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs) do 


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 196 publikacji Autora


1
2
 • Lead-bismuth-gallium-cadmium amorphous materials and their special properties / Jan WASYLAK, Dominik DOROSZ // W: ICG XIX : XIX international congress on Glass : Edinburgh, July 1–6, 2001. Vol. 2, Extended abstracts : oral and poster sessions / Society of Glass Technology. — [Edinburgh : s. n.], [2001]. — S. 994–995. — Bibliogr. s. 995

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
4
 • Nowe materiały szkliste dla optyki i techniki światłowodowej[New glassy materials for optics and light fiber technique] / Jan WASYLAK, Dominik DOROSZ, Jakub Kuśmierek // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2002 R. 53 nr 5, s. 37–42. — Bibliogr. s. 42, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • Szkła specjalne dla techniki światłowodowej – technologia syntezy[Special glasses for light fibre technique – synthesic technology] / Jan WASYLAK, Dominik DOROSZ // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2001 R. 52 nr 3, s. 2–5. — Bibliogr. s. 5

 • słowa kluczowe: szkła, podczerwień, technika światłowodowa, średnia podczerwień, szkła HMO, własności fizykochemiczne, technologia syntezy

  keywords: physicochemical properties, glasses, heavy metal oxide glasses, fibre optics, infrared

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Światłowód o wysokiej aperturze numerycznej – dobór szkieł i ich właściwości[Fibre optic of high numerical aperture – selection of glasses and their properties] / Jan WASYLAK, Dominik DOROSZ // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — S. 140

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Światłowód o wysokiej aperturze numerycznej – dobór szkieł i ich właściwościFibre optic of high numerical aperture – selection of glasses and their properties / Jan WASYLAK, Dominik DOROSZ // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 1] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/1). — ISBN10: 8371080913. — S. 176–183. — Bibliogr. s. 183, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Zastosowanie termicznej analizy różnicowej do badania stopnia skrystalizowania diopsydowo-wolastonitowych tworzyw szklanokrystalicznychApplying of differential thermal analysis for diopside-wollastonite glass-ceramics step crystallization testing / Jan KUCHARSKI, Bernadetta PROCYK, Dominik DOROSZ, Jan WASYLAK // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2002 R. 53 nr 2, s. 15–22. — Bibliogr. s. 22

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: