Wykaz publikacji wybranego autora

Grażyna Krupa, inż.

pracownik inżynieryjno-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kfmp, Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

PBN: 3996610

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 25, z ogólnej liczby 25 publikacji Autora


1
 • [referat, 2003]
 • TytułAmorficzne warstwy węglowe na podłożach polimerowych
  AutorzyStanisława JONAS, Witold JASTRZĘBSKI, Alicja CZYŻEWSKA, Grażyna KRUPA
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały IV konferencji ceramicznej : Zakopane [25–28 września] 2003 / pod red. Z. Pędzicha, K. Haberki ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2003. — S. 745–750
2
 • [referat w czasopiśmie, 2008]
 • TytułInfiltracja porowatych materiałów metodą CVI
  AutorzyStanisława JONAS, Stanisława KLUSKA, Ewa DRYGALSKA, Edward WALASEK, Alicja CZYŻEWSKA, Grażyna KRUPA
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2008 R. 29 nr 6, s. 760–763
3
 • [referat, 2002]
 • TytułMateriały węglowo-grafitowe modyfikowane węglikiem krzemu
  AutorzyS. KLUSKA, S. JONAS, E. WALASEK, A. CZYŻEWSKA, G. KRUPA
  ŹródłoPolska Ceramika 2002 : materiały II międzynarodowej konferencji : Spała 20–22 maja 2002 r. / eds. S. Komornicki, J. Lis, J. Partyka ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2002. — S. 406–411
4
 • [referat, 2014]
 • TytułMechanizm reakcji tworzenia się heksaglinianu wapnia w układzie $CaAl_{4}O_{7}-Al_{2}O_{3}$
  AutorzyPIĘTA A., JONAS S., BUĆKO M. M., CZYŻEWSKA A., KRUPA G.
  ŹródłoPolska Ceramika 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 7–10 września 2014 : streszczenia / pod red. Agnieszki Gubernat, Piotra Wyszomirskiego, Ewy Stobierskiej ; AGH. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 103
5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułMechanizm reakcji tworzenia się heksaglinianu wapnia w układzie $CaAl_{4}O_{7}-Al_{2}O_{3}$
  AutorzyStanisława JONAS, Agnieszka PIĘTA, Mirosław BUĆKO, Alicja CZYŻEWSKA, Grażyna KRUPA
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2015 t. 67 nr 2, s. 109–112. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1151
6
 • [referat, 2013]
 • TytułMikrostruktura i właściwości materiałów ogniotrwałych otrzymanych na bazie dwuglinianu wapnia
  AutorzyEwa DRYGALSKA, Agnieszka PIĘTA, Alicja CZYŻEWSKA, Grażyna KRUPA, Jerzy LIS, Stanisława JONAS
  ŹródłoIX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — S. 35
7
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułModyfikacja mikrostruktury materiałów węglowo-grafitowych metodą PCVI
  AutorzyS. KLUSKA, E. WALASEK, G. KRUPA, S. JONAS
  ŹródłoZarys ceramografii / Franciszek Nadachowski, Stanisława Jonas, Krystyna Wodnicka ; PAN – Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2003. — S. 284–292
8
 • [referat w czasopiśmie, 2006]
 • TytułModyfikacja powierzchni polimerów warstwami węglowymi
  AutorzyRafał M. NOWAK, Stanisława JONAS, Grażyna KRUPA
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2006 R. 27 nr 5, s. 1163–1165
9
 • [referat, 2012]
 • TytułNowa rodzina materiałów ogniotrwałych o minimalnej rozszerzalności cieplnej
  AutorzyPIĘTA A., DALCZYŃSKA-JONAS S., NADACHOWSKI F., LIS J., CZYŻEWSKA A., KRUPA G., Skalska M.
  ŹródłoPolska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. 131
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułNowe materiały ogniotrwałe o minimalnej rozszerzalności cieplnej
  AutorzyAgnieszka PIĘTA, Stanisława JONAS, Ewa DRYGALSKA, Jerzy LIS, Alicja CZYŻEWSKA, Grażyna KRUPA, Małgorzata Skalska
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2013 t. 65 nr 3, s. 317–322. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/909
11
 • [referat, 2010]
 • TytułNowe materiały ogniotrwałe o niskiej rozszerzalności cieplnej oparte na dwuglinianie Ca w różnych kombinacjach
  AutorzyJONAS S., DRYGALSKA E., NADACHOWSKI F., CZYŻEWSKA A., KRUPA G.
  ŹródłoPolska Ceramika 2010 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 5–8 września 2010 r. / eds. Agnieszka Gubernat, Ewa Stobierska, Piotr Wyszomirski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2010. — S. 114
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułNowe materiały ogniotrwałe o niskiej rozszerzalności cieplnej oparte na dwuglinianie Ca w różnych kombinacjach
  AutorzyS. JONAS, E. DRYGALSKA, F. NADACHOWSKI, A. CZYŻEWSKA, G. KRUPA, M. Skalska
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2011 t. 63 nr 2, s. 350–354
13
 • [referat, 2013]
 • TytułOdporność korozyjna materiałów ogniotrwałych z dwuglinianu wapnia
  AutorzyEwa DRYGALSKA, Agnieszka PIĘTA, Alicja CZYŻEWSKA, Grażyna KRUPA, Jerzy LIS, Stanisława JONAS
  ŹródłoIX Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 19–22 września 2013 r. : streszczenia / red. z.: Zbigniew Pędzich, Magdalena Zarzecka-Napierała ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2013. — S. 36
14
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułOdporność korozyjna materiałów ogniotrwałych z dwuglinianu wapnia
  AutorzyEwa DRYGALSKA, Agnieszka PIĘTA, Alicja CZYŻEWSKA, Grażyna KRUPA, Jerzy LIS, Stanisława JONAS
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2014 t. 66 nr 1, s. 88–93
15
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułPreparation and properties of $a-C:H$ and $a-C:N:H$ layers
  AutorzyS. JONAS, T. STAPIŃSKI, E. WALASEK, A. Hilbig, I. ŁAGOSZ, G. KRUPA
  ŹródłoKey Engineering Materials. — 2002 vols. 206–213, s. 571–574
16
 • [referat, 2008]
 • TytułReakcje chemiczne i procesy fizyczne zachodzące w układzie ${ZrSiO_{4}-Al_{2}O_{3}}$ w wysokich temperaturach
  AutorzyA. BRADECKI, S. JONAS, A. CZYŻEWSKA, G. KRUPA
  ŹródłoPolska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — S. 26
17
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułReakcje chemiczne i procesy zachodzące w układzie $ZrSiO_{4}-Al_{2}O_{3}$ w wysokich temperaturach
  AutorzyArtur BRADECKI, Stanisława Jonas, Alicja CZYŻEWSKA, Grażyna KRUPA
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2008 T. 60 nr 4, s. 187–190. — tekst: http://ptcer-1pl-1atoz.wbg2.bg.agh.edu.pl/pobierz/47
18
 • [referat, 2012]
 • TytułReakcyjne spiekanie mieszaniny proszków $ZrSiO_{4}+Al_{2}O_{3}$
  AutorzyDALCZYŃSKA-JONAS S., Bradecki A., LIS J., CZYŻEWSKA A., KRUPA G.
  ŹródłoPolska Ceramika 2012 [Dokument elektroniczny] : VII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 9–12 września 2012 : streszczenia = abstracts. — [Kraków : s. n.], [2012]. — S. 113
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2013]
 • TytułReakcyjne spiekanie mieszaniny proszków $ZrSiO_{4}$ i $Al_{2}O_{3}$
  AutorzyStanisława JONAS, Artur Bradecki, Jerzy LIS, Alicja CZYŻEWSKA, Grażyna KRUPA
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2013 t. 65 nr 2, s. 168–173. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/857
20
 • [referat w czasopiśmie, 2005]
 • TytułWarstwy węglowe $(a-C:H)$ i uazotowione warstwy węglowe $(a-C:N:H)$ na poliwęglanie
  AutorzyStanisława JONAS, Ryszard Nowak, Marcin KOT, Edward WALASEK, Grażyna KRUPA
  ŹródłoInżynieria Materiałowa. — 2005 R. 26 nr 5, s. 742–744
21
 • [referat, 2010]
 • TytułWpływ kompozytów dolomitowych na własności użytkowe tworzyw zasadowych
  AutorzyDRYGALSKA E., JONAS S., DUL K., KLUSKA S., KRUPA G.
  ŹródłoPolska Ceramika 2010 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 5–8 września 2010 r. / eds. Agnieszka Gubernat, Ewa Stobierska, Piotr Wyszomirski ; Akademia Górniczo-Hutnicza. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2010. — S. 115
22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułWpływ kompozytów dolomitowych na właściwości użytkowe tworzyw zasadowych
  AutorzyE. DRYGALSKA, K. DUL, S. JONAS, S. KLUSKA, G. KRUPA
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2011 t. 63 nr 2, s. 361–366
23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2014]
 • TytułWpływ warunków otrzymywania materiałów ogniotrwałych z dwuglinianu wapnia na wybrane właściwości
  AutorzyEwa DRYGALSKA, Agnieszka PIĘTA, Alicja CZYŻEWSKA, Grażyna KRUPA, Jerzy LIS, Stanisława JONAS
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2014 t. 66 nr 2, s. 103–108. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/1001
24
 • [referat, 2007]
 • TytułWybrane aspekty korozji materiałów ogniotrwałych
  AutorzyStanisława JONAS, Franciszek NADACHOWSKI, Ewa DRYGALSKA, Jerzy PIECH, Alicja CZYŻEWSKA, Grażyna KRUPA
  ŹródłoVI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — S. 50
25
 • [referat, 2008]
 • TytułWybrane aspekty korozji materiałów ogniotrwałych
  AutorzyStanisława JONAS, Franciszek NADACHOWSKI, Ewa DRYGALSKA, Jerzy PIECH, Alicja CZYŻEWSKA, Grażyna KRUPA
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały VI konferencji Polskiego Towarzystwa Ceramicznego pod patronatem Prof. dr hab. inż. Krzysztofa J. Kurzydłowskiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego : Zakopane 2007, [T. 1] / pod red. M. M. Bućko, K. Haberko, Z. Pędzich. — Kraków : Polskie Towarzystwo Ceramiczne, 2008. — S. 535–542