Wykaz publikacji wybranego autora

Zofia Paszkiewicz, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602860154Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 7, z ogólnej liczby 160 publikacji Autora


1
 • Bioactive composite and process for the production of the bioactive composite / Uniwersytet Medyczny w Lublinie ; wynalazca: Anna ŚLÓSARCZYK, Zofia PASZKIEWICZ, Anna Belcarz, Grażyna Ginalska. — Int.Cl.: A61L 27/46\textsuperscript{(2006.01)}. — World Intellectual Property Organization. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; WO 2010123389 A2 ; Opubl. 2010-10-28. — Zgłosz. nr PCT/PL2010/050015 z dn. 2010-04-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/WO2010123389A2.pdf

 • słowa kluczowe: kompozyty bioaktywne

  keywords: bioactive composites

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Bioactive composite and process for the production of the bioactive compositeBiologisch wirksamer Komposit und Verfahren zur Herstellung des biologisch wirksamen Komposits / Medical Inventi Sp. z o. o., Lublin ; wynalazca: Belcarz Anna, Ginalska Grażyna, ŚLÓSARCZYK Anna, PASZKIEWICZ Zofia. — Int.Cl.: A61L 27/56\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis patentowy ; EP 2421570 B1 ; Udziel. 2015-02-25 ; Opubl. 2015-02-25. — Zgłosz. nr EP20100726639 z dn. 2010-04-26. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2421570B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Biologisch wirksamer Komposit und Verfahren zur Herstellung des biologisch wirksamen KompositsBioactive composite and process for the production of the bioactive composite / Uniwersytet Medyczny w Lublinie ; wynalazca: Belcarz Anna, Ginalska Grażyna, ŚLÓSARCZYK Anna, PASZKIEWICZ Zofia. — Int.Cl.: A61L 27/46\textsuperscript{(2006.01)}. — European Patent Office. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; EP2010726639 ; Opubl. 2012-02-29 z dn. 2010-04-26 // Europäisches Patentblatt ; ISSN 0170-9305  2012 no. 9, s. 46. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/EP2421570A2.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Influence of liquid phase on physical properties of the new triphasic bone cement / ŚLÓSARCZYK A., Osypanka N., CZECHOWSKA J., PASZKIEWICZ Z., ZIMA A. // W: AMME'2012 : the twentieth international scientific conference on "Achievements in Mechanical and Materials Engineering" : Gliwice-Kołobrzeg 9–12 September, 2012 / ed. L. A. Dobrzański. — [Poland?] : International OCSCO World Press, 2012. — ISBN: 978-83-63553-10-4. — S. 116–117. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania kompozytu bioaktywnego[Bioactive composite and the method of fabrication of bioactive composite] / Uniwersytet Medyczny w Lublinie ; wynalazca: Belcarz Anna, Ginalska Grażyna, ŚLÓSARCZYK Anna, PASZKIEWICZ Zofia. — Int.Cl.: A61F 2/28\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 387872 A1 ; Opubl. 2009-10-12. — Zgłosz. nr P.387872 z dn. 2009-04-24 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; ISSN 0137-8015 ; 2009  nr 21, s. 4. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL387872A1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Kompozyt bioaktywny oraz sposób wytwarzania kompozytu bioaktywnego[Bioactive composite and method of production of bioactive composite] / Uniwersytet Medyczny w Lublinie ; wynalazca: Anna Belcarz, Grażyna Ginalska, Anna ŚLÓSARCZYK, Zofia PASZKIEWICZ. — Int.Cl.: A61F 2/28\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 206394 B1 ; Udziel. 2010-03-05 ; Opubl. 2010-08-31. — Zgłosz. nr P.387872 z dn. 2009-04-24. — Brak afiliacji AGH. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL206394B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Zastosowanie krakowskiej bioceramiki hydroksyapatytowej w leczeniu hipoplazji szkliwa[Application of Cracow Hydroxyapatite Bioceramics for the treatment of dental enamel hypoplasia] / Zofia Knychalska-Karwan, Roman Pawlicki, Danuta Fijał, Halina Kwapińska, Anna ŚLÓSARCZYK, Ewa STOBIERSKA, Zofia PASZKIEWICZ // Magazyn Stomatologiczny ; ISSN 1230-0888. — 1995 R. 5 nr 5, s. 21–23. — Bibliogr. s. 23, Streszcz., Summ.. — Brak afiliacji AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: