Wykaz publikacji wybranego autora

Zofia Paszkiewicz, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602860154

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 153, z ogólnej liczby 160 publikacji Autora


1
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułAdhesion and growth on human osteoblast like MG 63 cells in cultures on calcium phosphate-based biomaterials
  AutorzyLucie Bačáková, Ivana Jungová, Anna ŚLÓSARCZYK, Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ
  ŹródłoInżynieria Biomateriałów / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. — 2004 R. 7 nr 38–42, s. 15–18. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/38-42F.pdf
3
 • [referat, 2011]
 • TytułAlfa-TCP-chitosan composite as a bone implant material : poster abstract
  AutorzyZofia PASZKIEWICZ, Joanna CZECHOWSKA, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoECerS 2011 [Dokument elektroniczny] : 12th conference of the European Ceramic Society : Stockholm, Sweden, June 19–23, 2011 / [Stockholm University]. — [Sweden : s. n.], [2011]. — S. [1], Poster 1030
4
5
6
7
 • [artykuł w czasopiśmie, 1994]
 • TytułBadania doświadczalne nad zastosowaniem bioceramicznego hydroksyapatytu do leczenia biologicznego miazgi zębowej
  AutorzyKazimiera Jakób-Doleżal, Zofia Knychalska-Karwan, Danuta Stankiewicz, Witold Mieżyński, Anna ŚLÓSARCZYK, Roman Pawlicki, Ewa STOBIERSKA, Zofia PASZKIEWICZ
  ŹródłoStomatologia Kliniczna : zeszyt naukowy Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego i Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego. — 1994 t. 15, s. 17–22
8
 • [referat, 2012]
 • TytułBadania in vitro bioaktywności materiałów implantacyjnych opartych na fosforanach wapnia i magnezu
  AutorzyDawid PIJOCHA, Zofia PASZKIEWICZ, Waldemar Mróz, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoWspółczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : III sympozjum : Inżynieria biomedyczna motorem rozwoju Dolnego Śląska : Wrocław, 25–26 Maja 2012 : materiały konferencyjne / Komisja Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. — Wrocław : Oddział PAN, cop. 2012. — S. 121–122
9
 • [referat, 2001]
 • TytułBadania nad technologią i własnościami pokryć bioceramicznych nakładanych na trzpienie endoprotez
  AutorzyK. Skalski, A. ŚLÓSARCZYK, M. Pawlikowski, M. Mikoś, Z. PASZKIEWICZ
  ŹródłoIII konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — S. 56
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2004]
 • TytułBadania porównawcze wybranych angob na płytki ceramiczne
  AutorzyAnna ŚLÓSARCZYK, Kamila Wojtków, Marek WÓJCZYK, Zofia PASZKIEWICZ
  ŹródłoSzkło i Ceramika. — 2004 R. 55 nr 1, s. 2–6
11
 • [referat, 2001]
 • TytułBadania własności pokryć bioceramicznych nakładanych na trzpienie endoprotez
  AutorzyK. Skalski, A. ŚLÓSARCZYK, M. Pawlikowski, M. Mikoś, Z. PASZKIEWICZ
  ŹródłoPostępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 2] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — S. 1016–1022
12
 • [referat, 2002]
 • TytułBadanie kinetyki uwalniania leków z implantów hydroksyapatytowych
  AutorzyJ. Szymura-Oleksiak, A. ŚLÓSARCZYK, B. Mycek, J. Witek, E. Kurek, Z. PASZKIEWICZ, S. Szklarczyk
  ŹródłoPolska Ceramika 2002 : materiały II międzynarodowej konferencji : Spała 20–22 maja 2002 r. / eds. S. Komornicki, J. Lis, J. Partyka ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2002. — S. 365–371
13
 • [referat, 2004]
 • TytułBadanie kinetyki uwalniania leku z implantów hydroksyapatytowych w warunkach emph {in vitro} z zastosowaniem modelu homogenicznego i heterogenicznego
  AutorzyBeata Mycek, Joanna Szymura-Oleksiak, Jerzy Witek, Anna ŚLÓSARCZYK, Zofia PASZKIEWICZ, Justyna Brzozowska, Ilona Błachucka
  ŹródłoFarmacja – tradycja i nowoczesność : XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : Wrocław 22–24 września 2004 : streszczenia, T. 2. — [Polska : PTFarm], [2004]. — S. 458
14
 • [referat, 2004]
 • TytułBadanie wpływu lepkości oraz pH środowiska na kinetykę uwalniania leku z implantów hydroksyapatytowych w warunkach in vitro : [abstrakt]
  AutorzyMycek B., Szymura-Oleksiak J., Witek J., ŚLÓSARCZYK A., PASZKIEWICZ Z., Stożek T.
  Źródło„Perspektywy rozwoju terapii monitorowanej” : ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa : Kraków, 6 listopada 2004. — [Kraków : s. n.], [2004]. — S. 52
15
 • [referat, 2009]
 • TytułBioceramika TCP ($alpha$TCP, $beta$TCP, BCP) dla ortopedii i stomatologii – otrzymywanie oraz ocena w testach {em in vitro}
  AutorzyAneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoVII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — S. 89
16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBioceramika TCP ($alpha$TCP, $beta$TCP, BTCP) dla ortopedii i stomatologii – otrzymywanie oraz ocena w testach {em in vitro}
  AutorzyAneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoMateriały Ceramiczne / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków. — 2010 t. 62 nr 1, s. 51–55
17
 • [referat, 2012]
 • TytułBiphasic bone cements with antibacterial potential
  AutorzyDominika SIEK, Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Joanna CZECHOWSKA, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoStreszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012. — S. 51–52
18
 • [referat, 2011]
 • TytułBiphasic calcium sulfate / titanium-modified calcium phosphate bone cement : poster
  AutorzyJ. CZECHOWSKA, Z. PASZKIEWICZ, A. ZIMA, A. ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoESAO-ASAIO : Winter School 2011 : advancing roles: biomaterials in artificial organs and regenerative medicine : passive to active bioreactive : Austria, January 26textsuperscript{th} – 29textsuperscript{th}, 2011 : programme. — [Austria : s. n.], [2011]. — S. 36–37, Poster 10
19
 • [referat, 1997]
 • TytułCalcium phosphate bioceramics
  AutorzyAnna ŚLÓSARCZYK, Ewa STOBIERSKA, Zofia PASZKIEWICZ
  ŹródłoInpex$^{SM}$ XIII : innovative technologies and products developed in Poland : official catalogue of the Polish national exhibition on Inpex : May 15–18, 1997, Pittsburgh, USA : Poland : from science to industry : symposium, May 15–16, 1997 / Hi-Tech Co., Warsaw. — [Warsaw : Hi-Tech Co.], [1997]. — S. [1–2]
20
 • [referat, 1997]
 • TytułCalcium phosphate ceramics
  AutorzyAnna ŚLÓSARCZYK, Jan PIEKARCZYK, Ewa STOBIERSKA, Zofia PASZKIEWICZ
  ŹródłoApatite : proceedings of Second international symposium on Apatite : [3rd–7th July 1995, Tokyo, Japan], Vol. 2 / Japanese Association of Apatite Science. — Tokyo : Takayama Press System Center, 1997. — S. 31–36
21
 • [referat, 2006]
 • TytułCalcium-phosphate cements as bioceramic drug delivery systems
  AutorzyAneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK, Zofia PASZKIEWICZ, Joanna Rawska
  ŹródłoBiomaterials in regenerative medicine : proceedings of the international conference : Vienna, October 22–25, 2006 / ed. Andrzej J. Nadolny ; PAN Polska Akademia Nauk. Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences. Vienna, Austria. — Vienna : SC PAS, 2006. — S. 103–108
22
 • [referat, 2007]
 • TytułCharacterization of calcium phosphate coatings doped with Mg, deposited by pulsed laser deposition technique using ArF excimer laser
  AutorzyWaldemar Mróz, Marcin Jedyński, Artur Prokopiuk, Sylwia Burdyńska, Anna ŚLÓSARCZYK, Zofia PASZKIEWICZ
  ŹródłoE-MRS 2007 fall meeting : Warsaw, 17th–21st September, 2007 : scientific programme and book of abstracts / European Materials Research Society. — [Poland] : Conference Engine, 2007. — S. 273–274, poster J56
23
24
25
 • [referat, 2011]
 • TytułCharacterization of the novel calcium sulphate ${Mg}$-hydroxyapatite bone cement : poster abstract
  AutorzyAneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Dominika SIEK, Anna ŚLÓSARCZYK
  ŹródłoECerS 2011 [Dokument elektroniczny] : 12th conference of the European Ceramic Society : Stockholm, Sweden, June 19–23, 2011 / [Stockholm University]. — [Sweden : s. n.], [2011]. — S. [1], Poster 1022