Wykaz publikacji wybranego autora

Zofia Paszkiewicz, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602860154

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 153, z ogólnej liczby 160 publikacji Autora


1
 • A study of surface properties of calcium phosphate by means of photoacoustic spectroscopy (FT-IR/PAS), potentiometric titration and electrophoretic measurements
2
 • Adhesion and growth on human osteoblast like MG 63 cells in cultures on calcium phosphate-based biomaterials
3
 • Alfa-TCP-chitosan composite as a bone implant material
4
 • Analiza warstw z hydroksyapatytu i hydroksyapatytu domieszkowanego magnezem osadzanych techniką ablacji laserowej przy użyciu lasera ekscymerowego ArF
5
6
 • Bacterial colonisation of bioceramic surfaces
7
 • Badania doświadczalne nad zastosowaniem bioceramicznego hydroksyapatytu do leczenia biologicznego miazgi zębowej
8
 • Badania in vitro bioaktywności materiałów implantacyjnych opartych na fosforanach wapnia i magnezu
9
 • Badania nad technologią i własnościami pokryć bioceramicznych nakładanych na trzpienie endoprotez
10
 • Badania porównawcze wybranych angob na płytki ceramiczne
11
 • Badania własności pokryć bioceramicznych nakładanych na trzpienie endoprotez
12
 • Badanie kinetyki uwalniania leków z implantów hydroksyapatytowych
13
 • Badanie kinetyki uwalniania leku z implantów hydroksyapatytowych w warunkach \emph {in vitro} z zastosowaniem modelu homogenicznego i heterogenicznego
14
 • Badanie wpływu lepkości oraz pH środowiska na kinetykę uwalniania leku z implantów hydroksyapatytowych w warunkach in vitro
15
 • Bioceramika TCP ($\alpha$TCP, $\beta$TCP, BCP) dla ortopedii i stomatologii – otrzymywanie oraz ocena w testach {\em in vitro}
16
 • Bioceramika TCP ($\alpha$TCP, $\beta$TCP, BTCP) dla ortopedii i stomatologii – otrzymywanie oraz ocena w testach {\em in vitro}
17
 • Biphasic bone cements with antibacterial potential
18
 • Biphasic calcium sulfate / titanium-modified calcium phosphate bone cement
19
 • Calcium phosphate bioceramics
20
 • Calcium phosphate ceramics
21
 • Calcium-phosphate cements as bioceramic drug delivery systems
22
 • Characterization of calcium phosphate coatings doped with Mg, deposited by pulsed laser deposition technique using ArF excimer laser
23
24
25
 • Characterization of the novel calcium sulphate ${Mg}$-hydroxyapatite bone cement