Wykaz publikacji wybranego autora

Zofia Paszkiewicz, mgr inż.

pracownik naukowo-techniczny

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-ktcmo, *Katedra Technologii Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 6602860154Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1371605620
2014422
20139234
2012221264
2011221462
201013373
2009734
200810145
20077331
20067331
200510442
20041174
200322
20026141
2001642
199911
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem137527213
2014422
20139342
201222985
2011225161
201013481
2009725
20081037
20077322
2006725
200510631
20041147
2003211
20026321
2001651
199911
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1379443
2014422
2013972
201222202
201122139
20101385
2009743
20081055
200777
2006734
20051073
20041183
2003211
2002642
2001651
199911
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem13726111
2014422
2013936
201222121
201122121
201013211
2009725
20081046
200777
2006716
20051037
20041129
2003211
2002624
2001615
199911
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1375087
201444
2013972
201222913
201122715
201013112
2009734
20081055
2007734
2006716
20051010
20041111
200322
200266
200166
199911
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1376374
201444
2013972
201222616
201122715
20101376
2009734
20081055
2007734
2006725
20051064
20041147
200322
2002642
2001624
1999111
2
 • Adhesion and growth on human osteoblast like MG 63 cells in cultures on calcium phosphate-based biomaterials / Lucie Bačáková, Ivana Jungová, Anna ŚLÓSARCZYK, Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2004 R. 7 nr 38–42, s. 15–18. — Bibliogr. s. 18. — tekst: http://www.biomat.krakow.pl/gazeta/archiwum/38-42F.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Alfa-TCP-chitosan composite as a bone implant material : poster abstract / Zofia PASZKIEWICZ, Joanna CZECHOWSKA, Anna ŚLÓSARCZYK // W: ECerS 2011 [Dokument elektroniczny] : 12th conference of the European Ceramic Society : Stockholm, Sweden, June 19–23, 2011 / [Stockholm University]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Sweden : s. n.], [2011]. — Dysk Flash. — S. [1], Poster 1030. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Analiza warstw z hydroksyapatytu i hydroksyapatytu domieszkowanego magnezem osadzanych techniką ablacji laserowej przy użyciu lasera ekscymerowego ArFCharacterization of hydroxyapatite and Mg-doped hydroxyapatite coatings deposited by pulsed laser ablation technique using ArF excimer laser / W. Mróz, M. Jedyński, Z. PASZKIEWICZ, A. Prokopiuk, A. ŚLÓSARCZYK // Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials / Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów ; ISSN 1429-7248. — 2007 R. 10 nr 69–72, s. 15–17. — Bibliogr. s. 17, Streszcz., Abstr.. — Tekst pol.-ang.. — tekst: http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-AGH5-0014-0091/c/15-69-72F.pdf

 • słowa kluczowe: hydroksyapatyt, osadzanie impulsem laserowym

  keywords: pulsed laser deposition, hydroxyapatite, XRD

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
7
 • Badania in vitro bioaktywności materiałów implantacyjnych opartych na fosforanach wapnia i magnezuIn vitro studies on bioactivity of the implant materials based on calcium and magnesium phosphates / Dawid PIJOCHA, Zofia PASZKIEWICZ, Waldemar Mróz, Anna ŚLÓSARCZYK // W: Współczesna myśl techniczna w naukach medycznych i biologicznych : III sympozjum : Inżynieria biomedyczna motorem rozwoju Dolnego Śląska : Wrocław, 25–26 Maja 2012 : materiały konferencyjne / Komisja Inżynierii Biomedycznej Wrocławskiego Oddziału Polskiej Akademii Nauk. — Wrocław : Oddział PAN, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-934204-1-4. — S. 121–122. — Tekst pol.-ang.. — Afiliacja autorów Dawid Pijocha, Zofia Paszkiewicz, Anna Ślósarczyk: Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Badania nad technologią i własnościami pokryć bioceramicznych nakładanych na trzpienie endoprotez[Investigations on technology and properties of bioceramic coatings on hip endoprosthesis stems] / K. Skalski, A. ŚLÓSARCZYK, M. Pawlikowski, M. Mikoś, Z. PASZKIEWICZ // W: III konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 20–23 września 2001 : streszczenia : program / red. z. Zbigniew Pędzich, Piotr Wyszomirski. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2001. — ISBN10: 8371080875. — S. 56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Badania porównawcze wybranych angob na płytki ceramiczne[The comparative investigations of the several engobes for the ceramic tiles] / Anna ŚLÓSARCZYK, Kamila Wojtków, Marek WÓJCZYK, Zofia PASZKIEWICZ // Szkło i Ceramika ; ISSN 0039-8144. — Tytuł poprz.: Przemysł Szklarski. — 2004 R. 55 nr 1, s. 2–6. — Bibliogr. s. 6, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Badania własności pokryć bioceramicznych nakładanych na trzpienie endoprotezInvestigations on technology and properties of bioceramic coatings on hip endoprosthesis stems / K. Skalski, A. ŚLÓSARCZYK, M. Pawlikowski, M. Mikoś, Z. PASZKIEWICZ // W: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały III konferencji ceramicznej : Zakopane 20–23 września 2001, [T. 2] = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : [proceedings of the ceramic conference] / pod red. K. Haberki, Z. Pędzicha, P. Wyszomirskiego. — Kraków : PTC, 2001. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 66/2). — ISBN10: 8371080921. — S. 1016–1022. — Bibliogr. s. 1022, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Badanie kinetyki uwalniania leków z implantów hydroksyapatytowych[The investigations on the kinetics of drug release from hydroxyapatite implants] / J. Szymura-Oleksiak, A. ŚLÓSARCZYK, B. Mycek, J. Witek, E. Kurek, Z. PASZKIEWICZ, S. Szklarczyk // W: Polska Ceramika 2002 : materiały II międzynarodowej konferencji : Spała 20–22 maja 2002 r. = Polish Ceramics 2002 : proceedings of II [second] international conference / eds. S. Komornicki, J. Lis, J. Partyka ; PAN. Oddział w Krakowie ; PTC. — Kraków : PTC, 2002. — (Polski Biuletyn Ceramiczny = Polish Ceramic Bulletin / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 71. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 365–371. — Bibliogr. s. 371, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Badanie kinetyki uwalniania leku z implantów hydroksyapatytowych w warunkach \emph {in vitro} z zastosowaniem modelu homogenicznego i heterogenicznego[Studies on kinetics of a drug release from HAp implants in in vitro with application of homogeneaus and heterogeneous models] / Beata Mycek, Joanna Szymura-Oleksiak, Jerzy Witek, Anna ŚLÓSARCZYK, Zofia PASZKIEWICZ, Justyna Brzozowska, Ilona Błachucka // W: Farmacja – tradycja i nowoczesność : XIX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego : Wrocław 22–24 września 2004 : streszczenia, T. 2. — [Polska : PTFarm], [2004]. — ISBN10: 8388157256. — S. 458

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Badanie wpływu lepkości oraz pH środowiska na kinetykę uwalniania leku z implantów hydroksyapatytowych w warunkach in vitro : [abstrakt]Influence of viscosity and pH of an environment on kinetics of a drug release from HAp implants: in vitro study : abstract] / Mycek B., Szymura-Oleksiak J., Witek J., ŚLÓSARCZYK A., PASZKIEWICZ Z., Stożek T. // W: „Perspektywy rozwoju terapii monitorowanej” : ogólnopolska konferencja naukowo-szkoleniowa : Kraków, 6 listopada 2004. — [Kraków : s. n.], [2004]. — S. 52

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Bioceramika TCP ($\alpha$TCP, $\beta$TCP, BCP) dla ortopedii i stomatologii – otrzymywanie oraz ocena w testach {\em in vitro}TCP bioceramics ($\alpha$TCP, $\beta$TCP, BCP) for orthopaedic and stomatological applications – preparation and {\it in vitro} evaluation / Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK // W: VII Konferencja i zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 27–29 listopada 2009 r. : streszczenia : program / red. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2009. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-60958-50-6. — S. 89

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Bioceramika TCP ($\alpha$TCP, $\beta$TCP, BTCP) dla ortopedii i stomatologii – otrzymywanie oraz ocena w testach {\em in vitro}TCP bioceramics ($\alpha$TCP, $\beta$TCP, BTCP) for orthopaedic and stomatological applications – preparation and in vitro evaluation / Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Anna ŚLÓSARCZYK // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2010 t. 62 nr 1, s. 51–55. — Bibliogr. s. 55, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Biphasic bone cements with antibacterial potentialDwufazowe cementy kostne o potencjale antybakteryjnym / Dominika SIEK, Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Joanna CZECHOWSKA, Anna ŚLÓSARCZYK // W: Streszczenia materiałów Krakowskiej Konferencji Młodych Uczonych 2012 : Kraków, 27–29 września 2012 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Grupa Naukowa Pro Futuro. — Kraków : Grupa Naukowa Pro Futuro ; Fundacja dla AGH, 2012 + CD. — (Sympozja i Konferencje KKMU ; nr 7). — Na okł. tyt.: VII Krakowska Konferencja Młodych Uczonych. — ISBN: 978-83-62218-64-6. — S. 51–52. — Tekst pol.-ang.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Biphasic calcium sulfate / titanium-modified calcium phosphate bone cement : poster / J. CZECHOWSKA, Z. PASZKIEWICZ, A. ZIMA, A. ŚLÓSARCZYK // W: ESAO-ASAIO : Winter School 2011 : advancing roles: biomaterials in artificial organs and regenerative medicine : passive to active bioreactive : Austria, January 26\textsuperscript{th} – 29\textsuperscript{th}, 2011 : programme. — [Austria : s. n.], [2011]. — S. 36–37, Poster 10

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Calcium-phosphate cements as bioceramic drug delivery systems / Aneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK, Zofia PASZKIEWICZ, Joanna Rawska // W: Biomaterials in regenerative medicine : proceedings of the international conference : Vienna, October 22–25, 2006 / ed. Andrzej J. Nadolny ; PAN Polska Akademia Nauk. Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences. Vienna, Austria. — Vienna : SC PAS, 2006. — (Conference Proceedings and Monographs / Scientific Centre of the Polish Academy of Sciences. Vienna, Austria ; vol. 6). — S. 103–108. — Bibliogr. s. 108, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Characterization of calcium phosphate coatings doped with Mg, deposited by pulsed laser deposition technique using ArF excimer laser / Waldemar Mróz, Marcin Jedyński, Artur Prokopiuk, Sylwia Burdyńska, Anna ŚLÓSARCZYK, Zofia PASZKIEWICZ // W: E-MRS 2007 fall meeting : Warsaw, 17th–21st September, 2007 : scientific programme and book of abstracts / European Materials Research Society. — [Poland] : Conference Engine, 2007. — ISBN10: 83-89585-16-2. — S. 273–274, poster J56

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
21
22
 • Characterization of the novel calcium sulphate ${Mg}$-hydroxyapatite bone cement : poster abstract / Aneta ZIMA, Zofia PASZKIEWICZ, Dominika SIEK, Anna ŚLÓSARCZYK // W: ECerS 2011 [Dokument elektroniczny] : 12th conference of the European Ceramic Society : Stockholm, Sweden, June 19–23, 2011 / [Stockholm University]. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Sweden : s. n.], [2011]. — Dysk Flash. — S. [1], Poster 1022. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Chemical stability of calcium-phosphate ceramics based on Mg – doped hydroxyapatite : [poster] / A. ZIMA, A. ŚLÓSARCZYK, Z. PASZKIEWICZ, M. Staszewska, W. Mróz // W: 10\textsuperscript{th} Advanced summer course in cell-materials interactions : self-assembly: from nature to clinics : June, 22–26, 2009, Porto, Portugal / IBMC INEB Laboratório Associado, Universidade do Porto. FEUP Faculdade de Engenharia. — [Portugal, s. n.], [2009]. — Na okł. dod.: 1989–2009 20 years of Biomagical engineering in Porto. — S. [1], 10CMI_07. — Bibliogr. s. [1]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Comparative \emph {in vitro} study of calcium phosphate ceramics for their potency as scaffolds for tissue engineering / Joanna Wójtowicz, Joanna Leszczyńska, Anna Chróścicka, Anna ŚLÓSARCZYK, Zofia PASZKIEWICZ, Aneta ZIMA, Krzysztof Rożniatowski, Piotr Jeleń, Małgorzata Lewandowska-Szumieł // Bio-Medical Materials and Engineering ; ISSN 0959-2989. — 2014 vol. 24 no. 3, s. 1609–1623. — Bibliogr. s. 1622–1623, Abstr.

 • keywords: ceramics, tissue engineering, osteoblast, biphasic calcium phosphate, dynamic culture

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.3233/BME-140965

25
 • Comparative study of alfa-TCP based bone cements with calcium sulfate and dicalcium phosphate additives / Joanna CZECHOWSKA, Zofia PASZKIEWICZ, Aneta ZIMA, Anna ŚLÓSARCZYK // W: Summer school: Biocompatibility of nanoparticles [Dokument elektroniczny] : seventh framework programme, the people : July 3–6, 2011, Warsaw, Poland / Pharmidex, AGH, University of Brighton. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Poland : s. n.], 2011. — 1 dysk optyczny. — S. 37. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: