Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Pietruszka, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kotg, Katedra Ochrony Terenów Górniczych, Geoinformatyki i Geodezji Górniczej


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska do 


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 8, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Analiza zachowania górotworu i powierzchni terenu w rejonie komory E 140 pola OKS „Łężkowice” w trakcie likwidacji pustek poeksploatacyjnych z wykorzystaniem MES i pomiarów geodezyjnychAnalysis of the rock mass and terrain surface behaviour in the region of the E 140 cavern in the borehole salt mine “Łężkowice” field, during the post-exploitation backfill process, using FEM and geodetic measurements / Jerzy CIEŚLIK, Krzysztof PIETRUSZKA // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2008 t. 24 z. 2/3, s. 359–369. — Bibliogr. s. 367, Streszcz., Abstr.. — WARSZTATY GÓRNICZE z cyklu „Zagrożenia naturalne w górnictwie” pod patronatem Głównego Geologa Kraju dr. Henryka Jacka Jezierskiego oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego dr. inż. Piotra Buchwalda : konferencja naukowa : Baranów Sandomierski, 18–20 czerwca 2008 / Wyższy Urząd Górniczy, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk. — Kraków : IGSMiE PAN, 2008

 • keywords: disposal of the post-exploitation caverns, numeric calculations FEM, geodesic measurements

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Finite element simulation of global changes in the rock mass when backfilling the mine workings with waste / K. PIETRUSZKA // W: GEOENV 2008 : proceedings of the 2nd international workshop in Geoenvironment and geotechnics : 8–9 September 2008, Milos Island, Greece : book of proceedings / eds. Z. Agioutantis, K. Komnitsas. — Athens, Greece : “Heliotopos Conferences”, 2008. — (Restoring the Natural Balance). — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-960-6746-01-7. — S. 59–63. — Bibliogr. s. 62–63, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Geodesic supervision of construction facilities in the areas of mines using waste in underground headings removal / Krzysztof PIETRUSZKA // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2007 no. 1, s. 259–266. — Bibliogr. s. 266. — ISBN: 978-83-85287-81-0. — Proceedings of the 8th scientific-technical conference “Current problems of engineering surveying” : Warsaw–Białobrzegi, Poland 30–31 March 2007 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Geodetic inspections of mining areas in regions affected by the storage of waste in underground mining pits / Krzysztof PIETRUSZKA // W: FIG Hong Kong 2007 [Dokument elektroniczny] : the XXX FIG general assembly and working week : 13–17 May 2007, Hong Kong : strategic integration of surveying services / FIG International Federation of Surveyors. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — [Hong Kong : s. n.], [2007]. — 1 dysk optyczny. — e-ISBN: 978-87-90907-59-4. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 9, Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Geodezyjny monitoring obszarów górniczych w rejonach wpływu zastosowania odpadów w podziemnych technikach górniczych[Geodetic monitoring mining areas in region of wastes application influence in the underground mine techniques] / Krzysztof PIETRUSZKA // Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko = Research Reports. Mining & Environment / Główny Instytut Górnictwa, Katowice ; ISSN 1643-7608. — 2006 spec. ed., s. 301–309. — Bibliogr. s. 308–309, Streszcz.. — Bezpieczeństwo obiektów budowlanych na terenach górniczych – szkody górnicze : Ustroń, 20–21 listopada 2006 r. / Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. — Katowice : GIG, 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Geometrisation of post-mining headings filled with waste materialsGeometryzacja wyrobisk poeksploatacyjnych wypełnianych materiałami odpadowymi / Krzysztof PIETRUSZKA // W: Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Krzysztof Boroń, Jan Gocał, Józef Jachimski, Edward Popiołek ; Polish Academy of Sciences – Cracow Branch. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału Polskiej Akademii Nauk, 2007. — (Proceedings of the Geodesy and Environmental Engineering Commission / Polish Academy of Sciences. Cracow Branch. Geodesy ; ISSN 0079-3299 ; 43). — Opis część. wg okł.. — S. 19–30, [2]. — Bibliogr. s. 28, Abstr., Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Global monitoring of changes in the rock mass arising as a result of filling the mining workings with wastes / Krzysztof PIETRUSZKA // W: STOCKHOLM 2008 [Dokument elektroniczny] : FIG working week – integrating generations : including the joint FIG-UN-Habitat seminar on „Improving slum conditions through innovative financing” : Stockholm, Sweden, 14–19 June 2008 : proceedings / SLF Sveriges Lantmätareförening, FIG International Federation of Surveyors. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Copenhagen : International Federation of Surveyors, cop. 2008. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — e-ISBN: 978-87-90907-67-9. — S. 1–9. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 8, Summ.. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Opracowanie wyników pomiaru deformacji obiektów powierzchniowych na terenach górniczych, metodą badań modelowych (MES)[Results elaboration measurement of surface object deformation on mining area, method of model research (MES)] / Krzysztof PIETRUSZKA // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII dni miernictwa górniczego i ochrony terenów górniczych : Ustroń, 15–17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa / pod red. Jerzego Kwiatka ; Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : GIG, 2005. — Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej „Barbara” ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej.. — ISBN10: 83-87610-75-5. — S. 431–436. — Bibliogr. s. 436, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: