Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Czapkiewicz, dr

adiunkt

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6144-8381

ResearcherID: K-9242-2015

Scopus: 56095525700

PBN: 913519

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 51, z ogólnej liczby 51 publikacji Autora


1
2
 • A simulation study of the utility clustering algorithm of financial time series based on the Copula-GARCH model
3
 • A simulation study of the utility the Copula-GARCH model for clustering algorithm of financial time series
4
 • Badanie jakości klasyfikacji szeregów czasowych
5
 • Badanie wpływu indeksów zmienności na zmiany współzależności pomiędzy wybranymi rynkami finansowymi
6
 • Badanie wpływu wyboru współczynnika zależności na grupowanie szeregów czasowych
7
 • Clustering financial data using Copula-GARCH model in an application for main market stock returns
8
 • Determinanty zmian współzależności wybranych giełd papierów wartościowych
9
 • Digesting anomalies in emerging European markets: A comparison of factor pricing models
10
 • Dynamic stock markets clustering
11
 • Dynamika współzależności warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych z innymi rynkami finansowymi
12
 • Effects of macroeconomic indicators on the financial markets interrelations
13
 • Empirical verification of world's regions profitability in dynamic international investment strategy
14
15
 • Estimating and testing asset pricing models in Poland: alternative methods
16
 • Factors affecting employee satisfaction – based on empirical research
17
 • Grouping stock markets with time-varying copula-GARCH model
18
 • Grupowanie indeksów światowych metodą Warda przy zastosowaniu funkcji połączeń
19
 • Grupowanie indeksów światowych na podstawie modeli Copula-Garch
20
 • Grupowanie indeksów światowych z uwzględnieniem przesunięć czasowych na podstawie modeli {\em Copula}-GARCH
21
 • Grupowanie światowych indeksów giełdowych z uwzględnieniem zależności asymptotycznych
22
 • Idiosyncratic volatility, returns, and mispricing: No real anomaly in sight
23
 • Intraday contagion and tail dependence between stock markets in Frankfurt, Vienna and Warsaw
24
 • Modelowanie stóp zwrotu wybranych indeksów światowych przy zastosowaniu funkcji połączeń
25
 • Modelowanie szeregu stóp zwrotu na przykładzie wybranych indeksów światowych