Wykaz publikacji wybranego autora

Anna Czapkiewicz, dr hab., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Zarządzania
WZ-spzme, Samodzielna Pracownia Zastosowań Matematyki w Ekonomii

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk społecznych / dziedzina nauk ekonomicznych / ekonomia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-6144-8381

ResearcherID: K-9242-2015

Scopus: 56095525700

PBN: 913519

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
1
 • Clustering financial data using Copula-GARCH model in an application for main market stock returns / Anna CZAPKIEWICZ, Beata BASIURA // Statistics in Transition : New Series : an International Journal of the Polish Statistical Association ; ISSN 1234-7655. — 2010 vol. 11 no. 1, s. 25–45. — Bibliogr. s. 43–45, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Estimating and testing asset pricing models in Poland: alternative methods / Anna CZAPKIEWICZ, Iwona SKALNA // W: Statistische Woche 2010 : September 14–17, 2010 in Nuremberg : conference guide / Deutsche Statistische Gesellschaft, [etc.]. — [Germany] : Deutsche Statistische Gesellschaft, [2010]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Grupowanie indeksów światowych na podstawie modeli Copula-GarchWorld indexes clustering using the Copula-Garch models / Anna CZAPKIEWICZ, Beata Basiura // Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu ; ISSN 1899-3192. Taksonomia ; ISSN 1505-9332. — 2010 nr 17: Klasyfikacja i analiza danych – teoria i zastosowania, s. 81–89. — Bibliogr. s. 88–89, Streszcz., Summ.. — [XVIII konferencja naukowa Sekcji Klasyfikacji i Analiy Danych PTS (XXIII konferencja taksonomiczna) : 15–18 września 2009, Międzyzdroje / red. nauk. Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak. — Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, 2010]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modelowanie stóp zwrotu wybranych indeksów światowych przy zastosowaniu funkcji połączeń[The modeling of daily index returns using Copula function] / Beata Basiura, Anna CZAPKIEWICZ // Zeszyt Naukowy / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie ; ISSN 1897-659X. Zarządzanie. — 2010 nr 7, s. 18–32. — Bibliogr. s. 31–32, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Modelowanie szeregu stóp zwrotu na przykładzie wybranych indeksów światowychThe modelling of time series of returns on the example of world stock exchanges' indexes / Anna CZAPKIEWICZ, Paweł Majdasz // Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Szczeciński ; ISSN 1640-6818. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia ; ISSN 1733-2842. — 2010 nr 28, s. 249–266. — Bibliogr. s. 264–265, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • The CAPM and Fama-French models in PolandModel CAPM oraz model Famy i Frencha na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych / Anna CZAPKIEWICZ, Iwona SKALNA // Przegląd Statystyczny ; ISSN 0033-2372. — 2010 R. 57 z. 4, s. 128–141. — Bibliogr. s. 140–141, Streszcz., Summ.. — tekst: http://keii.ue.wroc.pl/przeglad/Rok%202010/Zeszyt%204/2010_57_4_128-141.pdf

 • słowa kluczowe: ryzyko systematyczne, trójczynnikowy model Famy-Frencha, Uogólniona Metoda Momentów, premia za ryzyko

  keywords: risk premium, Generalized Method of Moments, Fama–French three-factor model

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • The Fama French model in PolandModel Famy i Frencha w Polsce / Anna CZAPKIEWICZ, Iwona SKALNA // W: Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce = Contemporary managerial concepts in theory and practice / pod red. Andrzeja Dury. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-369-6. — S. 121–141. — Bibliogr. s. 140–141, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • The FAMA French model in PolandModel Famy i Frencha w Polsce / Anna CZAPKIEWICZ, Iwona SKALNA // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 4–25. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 23–24, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The Fama-French model for the Polish marketModel Famy-Frencha dla rynku polskiego / Anna CZAPKIEWICZ, Iwona SKALNA // Managerial Economics = Ekonomia Menedżerska ; ISSN 1898-1143. — 2010 nr 7, s. 121–129. — Bibliogr. s. 128–129, Streszcz., Summ.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/EKONOMIA/2010-07/EM_08.pdf

 • słowa kluczowe: wycena aktywów, test przekrojowy, model Famy-Frencha

  keywords: Fama-French model, asset pricing, cross-sectional test

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • The multidimentional weighted ultrastructural model in the cross-section of expected stock returnsWielowymiarowy ultrastrukturalny model w badaniu przekrojowym stóp zwrotu / Anna CZAPKIEWICZ // Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica ; ISSN 0208-6018. — 2010 z. 235: Multivariate statistical analysis, s. 247–262. — Bibliogr. s. 261–262, Abstr.. — 27th International conference on Multivariate statistical analysis

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • The position of the WIG index in comparison with 42 selected market indexes before and after Poland's accession to the EU – tested by means of Copula-Garch modelPozycja indeksu WIG wśród 42 wybranych światowych indeksów giełdowych przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej na podstawie modelu Copula-Garch / Beata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem – teoria i praktyka [Dokument elektroniczny] : XII międzynarodowa konferencja naukowa : 27–28 maja 2010, Kraków : materiały konferencyjne / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Zarządzania. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — Kraków : WZ AGH, 2010. — 1 dysk optyczny. — Opis częśc. wg CD-ROM-u. — S. 1–19. — Wymagania systemowe: Adobe Acrobat Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 17–19, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • The position of the WIG index in comparison with 42 selected market indexes before and after Poland's accession to the EU – tested by means of Copula-Garch modelPozycja indeksu WIG wśród 42 wybranych światowych indeksów giełdowych przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej na podstawie modelu Copula-Garch / Beata BASIURA, Anna CZAPKIEWICZ // W: Współczesne koncepcje zarządzania w teorii i praktyce = Contemporary managerial concepts in theory and practice / pod red. Andrzeja Dury. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — ISBN: 978-83-7464-369-6. — S. 52–70. — Bibliogr. s. 68–70, Summ., Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: