Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Szymańska-Czaja, dr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2002]
 • TytułBadanie wpływu kształtu ziarna na wyniki analizy granulometrycznej
  AutorzyBarbara PESZKO, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA
  ŹródłoZeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1564. Górnictwo. — 2002 z. 255, s. 565–573
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBadanie wpływu porowatości materiałów drobno uziarnionych na wielkość powierzchni właściwej
  AutorzyBarbara PESZKO, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA
  ŹródłoInżynieria Mineralna. — 2003 z. spec. nr 3, s. 100–108
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułBiological methods for the biodegradable waste removal : [abstract]
  AutorzyMaria SZYMAŃSKA-CZAJA
  ŹródłoMineralia Slovaca. — 2010 Roč. 42 no. 3, s. 375
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2001]
 • TytułDoświadczenia wybranych gmin w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
  AutorzyMaria SZYMAŃSKA-CZAJA
  ŹródłoGospodarka odpadami komunalnymi : materiały VII konferencji naukowo-technicznej : Koszalin–Kołobrzeg maj 2001 / Politechnika Koszalińska. — Koszalin : Wyd. Uczeln. Politechniki Koszalińskiej, 2001. — S. 19–27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
6
 • [referat, 2000]
 • TytułPowierzchnia właściwa materiałów drobnouziarnionych funkcją współczynnika kształtu i wielkości ziarna
  AutorzyMaria SZYMAŃSKA-CZAJA
  ŹródłoFizykochemiczne problemy mineralurgii : XXXVII [trzydzieste siódme] seminarium : Szczyrk, 18–20 września 2000 / red. nauk. Zygmunt Sadowski. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — S. 123–133
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułPrzegląd metod oceny właściwości geometrycznych odpadowych surowców mineralnych
  AutorzyMaria SZYMAŃSKA-CZAJA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 523–528. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_42.pdf
 • słowa kluczowe: analizy granulometryczne, powierzchnia właściwa, skład ziarnowy, kształt ziaren

  keywords: granulometric analyses, grain composition, specific surface, shape grain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułSkładanie rozkładów wielkości ziaren otrzymanych z różnych metod pomiarowych
  AutorzyBarbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA
  ŹródłoGórnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków. — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 279–293. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-03-1/GG_2006_3-1_22.pdf
 • słowa kluczowe: sedymentacja, konwersja danych, analiza sitowa, rozkład wielkości ziaren

  keywords: sedimentation, sieve analysis, data conversion, grain size distribution function

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • [referat, 2000]
 • TytułThe dependence of the size distribution on the granulometric method of analysis
  AutorzyBarbara PESZKO, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA, Dariusz FOSZCZ
  Źródło5textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2000, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : VŠB–TU FMG, 2000. — S. 837–845
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10