Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Szymańska-Czaja, dr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
  • Badanie wpływu kształtu ziarna na wyniki analizy granulometrycznej
2
  • Badanie wpływu porowatości materiałów drobno uziarnionych na wielkość powierzchni właściwej
3
  • Biological methods for the biodegradable waste removal
4
  • Doświadczenia wybranych gmin w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
5
  • Laboratorium z ochrony środowiska
6
  • Powierzchnia właściwa materiałów drobnouziarnionych funkcją współczynnika kształtu i wielkości ziarna
7
  • Przegląd metod oceny właściwości geometrycznych odpadowych surowców mineralnych
8
  • Składanie rozkładów wielkości ziaren otrzymanych z różnych metod pomiarowych
9
  • The dependence of the size distribution on the granulometric method of analysis
10
  • Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska