Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Szymańska-Czaja, dr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 10, z ogólnej liczby 10 publikacji Autora


1
 • Badanie wpływu kształtu ziarna na wyniki analizy granulometrycznejThe investigation of the grain shape's influence on results of grain size analysis / Barbara PESZKO, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1564. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2002 z. 255, s. 565–573. — Bibliogr. s. 572, Streszcz., Summ., Abstr.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2002” : energooszczędne i niezawodne maszyny górnicze ; bezpieczeństwo a rozwój górnictwa ; ochrona środowiska naturalnego. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie wpływu porowatości materiałów drobno uziarnionych na wielkość powierzchni właściwejThe investigation of the influence of tiny grained materials porosity on the quantity of specific surface / Barbara PESZKO, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2003 z. spec. nr 3, s. 100–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.. — Inżynieria mineralna : stan aktualny i perspektywy : VIII [ósma] międzynarodowa konferencja przeróbki kopalin ; XL [czterdzieste] semiarium fizykochemiczne problemy mineralurgii ; XXXIV [trzydziesta czwarta] krakowska konferencja przeróbki kopalin ; XIX [dziewiętnaste] gliwickie sympozjum teorii i praktyki procesów przeróbczych : Kraków-Przegorzały 22–24 września 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Biological methods for the biodegradable waste removal : [abstract] / Maria SZYMAŃSKA-CZAJA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2010 Roč. 42 no. 3, s. 375

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Doświadczenia wybranych gmin w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych[Experiences of selected communes in the selective collection of municipal waste] / Maria SZYMAŃSKA-CZAJA // W: Gospodarka odpadami komunalnymi : materiały VII konferencji naukowo-technicznej : Koszalin–Kołobrzeg maj 2001 / Politechnika Koszalińska. — Koszalin : Wyd. Uczeln. Politechniki Koszalińskiej, 2001. — ISBN10: 83-88283-67-7. — S. 19–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Laboratorium z ochrony środowiska[Laboratory of environment protection] / Agnieszka BIEDRAWA, Waldemar KĘPYS, Anna KOWALSKA, Małgorzata PAWUL, Radosław POMYKAŁA, Wiktoria SOBCZYK, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA ; pod red. Wiktorii SOBCZYK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 169, [5] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1715). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-282-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Powierzchnia właściwa materiałów drobnouziarnionych funkcją współczynnika kształtu i wielkości ziarnaSpecific surface of fine-grained materials as functions of shape coefficent and grain sizes / Maria SZYMAŃSKA-CZAJA // W: Fizykochemiczne problemy mineralurgii : XXXVII [trzydzieste siódme] seminarium : Szczyrk, 18–20 września 2000 / red. nauk. Zygmunt Sadowski. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 88) ; (Seria: Konferencje ; nr 25). — S. 123–133. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Przegląd metod oceny właściwości geometrycznych odpadowych surowców mineralnychReview of estimation methods geometrical properties assessment of recycled mineral resources / Maria SZYMAŃSKA-CZAJA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 523–528. — Bibliogr. s. 528, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Toż. Na CD-ROMie. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_42.pdf

 • słowa kluczowe: analizy granulometryczne, powierzchnia właściwa, skład ziarnowy, kształt ziaren

  keywords: granulometric analyses, grain composition, specific surface, shape grain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Składanie rozkładów wielkości ziaren otrzymanych z różnych metod pomiarowychThe assembling of grain size distribution functions given by various measurement methods / Barbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 279–293. — Bibliogr. s. 293, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-03-1/GG_2006_3-1_22.pdf

 • słowa kluczowe: sedymentacja, konwersja danych, analiza sitowa, rozkład wielkości ziaren

  keywords: sedimentation, sieve analysis, data conversion, grain size distribution function

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The dependence of the size distribution on the granulometric method of analysis / Barbara PESZKO, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA, Dariusz FOSZCZ // W: 5\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2000, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : VŠB–TU FMG, 2000. — S. 837–845. — Bibliogr. s. 844–845, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska : praca zbiorowa[Selected problems of environmental protection and engineering] / red. nauk. Wiktoria SOBCZYK ; aut.: Agnieszka Biedrawa-Kozik, Maciej GLINIAK, Waldemar KĘPYS, Anna KOWALSKA, Paulina ŁYKO, Małgorzata PAWUL, Radosław POMYKAŁA, Wiktoria SOBCZYK, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA, Małgorzata ŚLIWKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 322, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0550). — Bibliogr. s. 307–319. — ISBN: 978-83-7464-692-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: