Wykaz publikacji wybranego autora

Maria Szymańska-Czaja, dr inż.

emeryt

Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
WILiGZ-kis, Katedra Inżynierii Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem10235
201411
2010211
200711
200611
200311
200211
200111
200022
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1082
201411
2010211
200711
200611
200311
200211
200111
2000211
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem1082
201411
2010211
200711
200611
200311
200211
200111
2000211
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1010
201411
201022
200711
200611
200311
200211
200111
200022
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1037
201411
2010211
200711
200611
200311
200211
200111
200022
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1064
201411
201022
200711
200611
200311
200211
200111
2000221
 • Badanie wpływu kształtu ziarna na wyniki analizy granulometrycznejThe investigation of the grain shape's influence on results of grain size analysis / Barbara PESZKO, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA // Zeszyty Naukowe / Politechnika Śląska ; nr 1564. Górnictwo ; ISSN 0372-9508. — 2002 z. 255, s. 565–573. — Bibliogr. s. 572, Streszcz., Summ., Abstr.. — Konferencja naukowa „Górnictwo zrównoważonego rozwoju 2002” : energooszczędne i niezawodne maszyny górnicze ; bezpieczeństwo a rozwój górnictwa ; ochrona środowiska naturalnego. — Gliwice : Wydawnictwo PŚ, 2002

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badanie wpływu porowatości materiałów drobno uziarnionych na wielkość powierzchni właściwejThe investigation of the influence of tiny grained materials porosity on the quantity of specific surface / Barbara PESZKO, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA // Inżynieria Mineralna = Journal of the Polish Mineral Engineering Society ; ISSN 1640-4920. — 2003 z. spec. nr 3, s. 100–108. — Bibliogr. s. 108, Streszcz., Abstr.. — Inżynieria mineralna : stan aktualny i perspektywy : VIII [ósma] międzynarodowa konferencja przeróbki kopalin ; XL [czterdzieste] semiarium fizykochemiczne problemy mineralurgii ; XXXIV [trzydziesta czwarta] krakowska konferencja przeróbki kopalin ; XIX [dziewiętnaste] gliwickie sympozjum teorii i praktyki procesów przeróbczych : Kraków-Przegorzały 22–24 września 2003

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Biological methods for the biodegradable waste removal : [abstract] / Maria SZYMAŃSKA-CZAJA // Mineralia Slovaca ; ISSN 0369-2086. — 2010 Roč. 42 no. 3, s. 375

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Doświadczenia wybranych gmin w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych[Experiences of selected communes in the selective collection of municipal waste] / Maria SZYMAŃSKA-CZAJA // W: Gospodarka odpadami komunalnymi : materiały VII konferencji naukowo-technicznej : Koszalin–Kołobrzeg maj 2001 / Politechnika Koszalińska. — Koszalin : Wyd. Uczeln. Politechniki Koszalińskiej, 2001. — ISBN10: 83-88283-67-7. — S. 19–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Laboratorium z ochrony środowiska[Laboratory of environment protection] / Agnieszka BIEDRAWA, Waldemar KĘPYS, Anna KOWALSKA, Małgorzata PAWUL, Radosław POMYKAŁA, Wiktoria SOBCZYK, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA ; pod red. Wiktorii SOBCZYK. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2010. — 169, [5] s.. — (Skrypty Uczelniane / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 0239-6114 ; SU 1715). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-282-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Powierzchnia właściwa materiałów drobnouziarnionych funkcją współczynnika kształtu i wielkości ziarnaSpecific surface of fine-grained materials as functions of shape coefficent and grain sizes / Maria SZYMAŃSKA-CZAJA // W: Fizykochemiczne problemy mineralurgii : XXXVII [trzydzieste siódme] seminarium : Szczyrk, 18–20 września 2000 / red. nauk. Zygmunt Sadowski. — Wrocław : Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 2000. — (Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej = Scientific Papers of the Institute of Mining of the Wrocław University of Technology ; nr 88) ; (Seria: Konferencje ; nr 25). — S. 123–133. — Bibliogr. s. 132

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Przegląd metod oceny właściwości geometrycznych odpadowych surowców mineralnychReview of estimation methods geometrical properties assessment of recycled mineral resources / Maria SZYMAŃSKA-CZAJA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2007 R. 31 z. 3/1, s. 523–528. — Bibliogr. s. 528, Streszcz., Summ.. — Polski Kongres Górniczy : sesja S-10 Geomechanika w służbie przemysłu ; sesja S-12 Działalność górnicza a środowisko przyrodnicze : Kraków, 19–21 września 2007 : materiały konferencyjne / red. nauk. z. Wiktoria Sobczyk, Antoni Tajduś ; AGH. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2007. — Toż. Na CD-ROMie. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2007-03-1/GG_2007_3-1_42.pdf

 • słowa kluczowe: analizy granulometryczne, powierzchnia właściwa, skład ziarnowy, kształt ziaren

  keywords: granulometric analyses, grain composition, specific surface, shape grain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Składanie rozkładów wielkości ziaren otrzymanych z różnych metod pomiarowychThe assembling of grain size distribution functions given by various measurement methods / Barbara PESZKO, Tomasz NIEDOBA, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA // Górnictwo i Geoinżynieria / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, Kraków ; ISSN 1732-6702. — Tytuł poprz.: Górnictwo (Kraków). — 2006 R. 30 z. 3/1, s. 279–293. — Bibliogr. s. 293, Streszcz., Summ.. — tekst: https://journals.bg.agh.edu.pl/GORNICTWO/2006-03-1/GG_2006_3-1_22.pdf

 • słowa kluczowe: sedymentacja, konwersja danych, analiza sitowa, rozkład wielkości ziaren

  keywords: sedimentation, sieve analysis, data conversion, grain size distribution function

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • The dependence of the size distribution on the granulometric method of analysis / Barbara PESZKO, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA, Dariusz FOSZCZ // W: 5\textsuperscript{th} Conference on Environment and mineral processing : 22. 6. – 24. 6. 2000, Ostrava, Czech Republic, Pt. 2 / ed. Fečko Peter ; Vysoká Škola Báňská – Technická Univerzita Ostrava. Hornicko-geologická fakulta. Institut environmentálního inženýrství. — Ostrava : VŠB–TU FMG, 2000. — S. 837–845. — Bibliogr. s. 844–845, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Wybrane zagadnienia ochrony i inżynierii środowiska : praca zbiorowa[Selected problems of environmental protection and engineering] / red. nauk. Wiktoria SOBCZYK ; aut.: Agnieszka Biedrawa-Kozik, Maciej GLINIAK, Waldemar KĘPYS, Anna KOWALSKA, Paulina ŁYKO, Małgorzata PAWUL, Radosław POMYKAŁA, Wiktoria SOBCZYK, Maria SZYMAŃSKA-CZAJA, Małgorzata ŚLIWKA ; Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Górnictwa i Geoinżynierii. Katedra Inżynierii Środowiska i Przeróbki Surowców. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2014. — 322, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0550). — Bibliogr. s. 307–319. — ISBN: 978-83-7464-692-5

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: