Wykaz publikacji wybranego autora

Alina Wróbel, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • [referat w czasopiśmie, 2007]
 • TytułApplication of thermography in engineering measurements
  AutorzyAlina WRÓBEL
  ŹródłoReports on Geodesy. — 2007 no. 1, s. 409–416
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [fragment książki, 2003]
 • TytułBadania termowizyjne i powierzchniowe pomiary spektrometryczne
  AutorzyStanisław MULARZ, Alina WRÓBEL
  ŹródłoTermiczna charakterystyka górotworu w rejonie wysadów solnych : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Bujakowskiego ; Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2003. — S. 49–60
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2000]
 • TytułBadanie dokładności geometrycznej obrazów termograficznych
  AutorzyA. WRÓBEL
  ŹródłoTTP 2000 : Termografia i Termometria w Podczerwieni : IV konferencja krajowa : Łódź, 16–18 listopada 2000 r. / pod red. Bogusława Więcka ; Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej, Polski Komitet Optoelektroniki SEP. — [Łódź : IE PŁ], [2000]. — S. 262–270
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat w czasopiśmie, 2003]
 • TytułBadanie rozkładu temperatury powierzchni terenu z wykorzystaniem zobrazowań termowizyjnych
  AutorzyStanisław MULARZ, Alina WRÓBEL
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2003 vol. 13 B, s. 441–450
 • słowa kluczowe: termowizja, temperatura radiacyjna, temperatura gruntu, termogrametria

  keywords: thermovision, radiation temperature, ground temperature, thermogrammetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułBadanie temperatury zabytkowych przedmiotów z wykorzystaniem termografii
  AutorzyAlina WRÓBEL, Elżbieta GREINER-WRONA
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2008 vol. 18b, s. 707–716
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułCharakterystyka energetyczna budynku a rzeczywiste zużycie energii
  AutorzyAlina WRÓBEL, Marek Kitliński
  ŹródłoEnergia i Budynek. — 2010 R. 4 nr 9, s. 28–36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2008]
 • TytułDetection of thermal bridges – aims, possibilities and conditions
  AutorzyA. WRÓBEL, T. Kisilewicz
  ŹródłoQIRT 2008 : 9th international conference on Quantitative InfraRed Thermography : July 2–5, 2008, Krakow – Poland / ed. Bogusław Więcek. — Łódź : Technical University of Lodz. Institute of Electronics, cop. 2008. — S. 227–232
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
 • [referat, 2009]
 • TytułDiagnostyka termowizyjna przegród w zmiennych warunkach brzegowych
  AutorzyTomasz Kisilewicz, Alina WRÓBEL
  ŹródłoŁódź 2009 : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : materiały konferencyjne : streszczenia. — Łódź : [s. n.], 2009. — S. 71–72
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • [referat, 2011]
 • TytułDystorsja obiektywów kamer termograficznych
  AutorzyA. WRÓBEL, Al. WRÓBEL, D. Kadłubowski
  ŹródłoTTP 2011 : IX konferencja krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni : Ustroń–Jaszowiec, 19–21 października 2011 r. / pod red. Bogusława Więcka. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, [2011]. — S. 67–68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułDystorsja obiektywów kamer termograficznych
  AutorzyAndrzej WRÓBEL, Alina WRÓBEL, Dawid Kadłubowski
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2011 vol. 57 nr 10, s. 1116–1119
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • [referat, 2007]
 • TytułGeoradarowa i termowizyjna metoda pozyskiwania geodanych o pustkach podpowierzchniowych
  AutorzyAlina WRÓBEL, Łukasz ORTYL
  Źródło„Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — S. 103–104
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułGeoradarowa i termowizyjna metoda pozyskiwania geodanych o pustkach podpowierzchniowych
  AutorzyAlina WRÓBEL, Łukasz ORTYL
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2007 vol. 17b, s. 821–830. — tekst: https://goo.gl/YKSxm2
 • słowa kluczowe: termowizja, georadar, anomalia cieplna, radargram, pustki podpowierzchniowe

  keywords: termal anomaly, termovision, radargram, georadar, subsurface void

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • [monografia, 2011]
 • TytułIlościowe określanie cieplnych właściwości przegród budowlanych z wykorzystaniem techniki termograficznej
  Autorzypod red. Aliny WRÓBEL ; autorzy monografii: Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL, Tomasz Kisilewicz, Łukasz ORTYL, Anita KWARTNIK-PRUC, Anna SZAFARCZYK, Tomasz OWERKO, Andrzej Rakoczy, Katarzyna Nowak
  DetailsKraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 151, [1] s.
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2009]
 • TytułInterpretacja termogramów budynków
  AutorzyAlina WRÓBEL
  ŹródłoŁódź 2009 : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : materiały konferencyjne : streszczenia. — Łódź : [s. n.], 2009. — S. 159–160
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułInterpretacja termogramów budynków
  AutorzyAlina WRÓBEL
  ŹródłoEnergia i Budynek. — 2009 R. 3 nr 7–8, s. 23–27
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • [referat, 2009]
 • TytułInterpretacja termogramów zewnętrznych powierzchni budynków : [streszczenie]
  AutorzyAl. WRÓBEL
  ŹródłoTTP 2009 : Termografia i Termometria w Podczerwieni : VIII konferencja krajowa : Ustroń – Jaszowiec, 22–24 października 2009 r. / pod red. Bogusława Więcka ; Politechnika Łódzka. Instytut Elektroniki, IEEE, SEP. — Łódź : PŁ IE, cop. 2009. — S. 149–150
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułInwentaryzacja rzeczywistych strat ciepła przez przegrody budynków z wykorzystaniem termografii
  AutorzyTomasz Kisilewicz, Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji. — 2008 vol. 18a, s. 231–240
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [fragment książki, 2008]
 • TytułInwentaryzacja stanu termicznego obiektów
  AutorzyAlina WRÓBEL
  ŹródłoWykorzystanie metod geodezyjnych w ocenie stanu geometrycznego budowli : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Kłoska, Witolda Prószyńskiego ; oprac. Abbas S., [et al.]. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008. — S. 189–197
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2009]
 • TytułKamera termograficzna jako narzędzie do ilościowego określania gęstości strumienia ciepła
  AutorzyAlina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL, Anita KWARTNIK=PRUC, Łukasz ORTYL
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2009 vol. 55 nr 11, s. 938–941
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2009]
 • TytułKamera termograficzna jako narzędzie do ilościowego określania gęstości strumienia ciepła : [streszczenie]
  AutorzyAl. WRÓBEL, A. WRÓBEL, A. KWARTNIK=PRUC, Ł. ORTYL
  ŹródłoTTP 2009 : Termografia i Termometria w Podczerwieni : VIII konferencja krajowa : Ustroń – Jaszowiec, 22–24 października 2009 r. / pod red. Bogusława Więcka ; Politechnika Łódzka. Instytut Elektroniki, IEEE, SEP. — Łódź : PŁ IE, cop. 2009. — S. 99–100
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułKontrola termograficzna izolacyjności cieplnej nowo wzniesionych budynków mieszkalnych, Cz. 1
  AutorzyAlina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoInżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. — 2011 nr 2, s. 55–56, 58, 60
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułKontrola termograficzna izolacyjności cieplnej nowo wzniesionych budynków mieszkalnych, Cz. 2
  AutorzyAlina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoInżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. — 2011 nr 3, s. 54–56, 58
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
25
 • [referat, 2001]
 • TytułPomiar przemieszczeń i odkształceń domu jednorodzinnego
  AutorzyBogusław GABRYŚ, Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL
  ŹródłoAktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych : X [Dziesiąta] sesja naukowo-techniczna : Piwniczna 10–12.05.2001 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Olsztyn ; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp z o. o. w Gdańsku. — [Kraków : AGH], [2001]. — S. 45-1–45-8
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: