Wykaz publikacji wybranego autora

Alina Wróbel, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • Application of thermography in engineering measurements
2
 • Badania termowizyjne i powierzchniowe pomiary spektrometryczne
3
 • Badanie dokładności geometrycznej obrazów termograficznych
4
 • Badanie rozkładu temperatury powierzchni terenu z wykorzystaniem zobrazowań termowizyjnych
5
 • Badanie temperatury zabytkowych przedmiotów z wykorzystaniem termografii
6
 • Charakterystyka energetyczna budynku a rzeczywiste zużycie energii
7
 • Detection of thermal bridges – aims, possibilities and conditions
8
 • Determinants of thermal insulating properties of walls using thermographic method
9
 • Diagnostyka termowizyjna przegród w zmiennych warunkach brzegowych
10
 • Dystorsja obiektywów kamer termograficznych
11
 • Dystorsja obiektywów kamer termograficznych
12
 • Georadarowa i termowizyjna metoda pozyskiwania geodanych o pustkach podpowierzchniowych
13
 • Georadarowa i termowizyjna metoda pozyskiwania geodanych o pustkach podpowierzchniowych
14
 • Ilościowe określanie cieplnych właściwości przegród budowlanych z wykorzystaniem techniki termograficznej
15
 • Interpretacja termogramów budynków
16
 • Interpretacja termogramów budynków
17
 • Interpretacja termogramów zewnętrznych powierzchni budynków
18
 • Inwentaryzacja rzeczywistych strat ciepła przez przegrody budynków z wykorzystaniem termografii
19
 • Inwentaryzacja stanu termicznego obiektów
20
 • Kamera termograficzna jako narzędzie do ilościowego określania gęstości strumienia ciepła
21
 • Kamera termograficzna jako narzędzie do ilościowego określania gęstości strumienia ciepła
22
 • Kontrola termograficzna izolacyjności cieplnej nowo wzniesionych budynków mieszkalnych
23
 • Kontrola termograficzna izolacyjności cieplnej nowo wzniesionych budynków mieszkalnych
24
 • Ocena przydatności do zabudowy terenów zagrożonych deformacjami nieciągłymi za pomocą metod geofizycznych
25
 • Pomiar przemieszczeń i odkształceń domu jednorodzinnego