Wykaz publikacji wybranego autora

Alina Wróbel, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 54, z ogólnej liczby 55 publikacji Autora


1
 • Application of thermography in engineering measurements / Alina WRÓBEL // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2007 no. 1, s. 409–416. — Summ.. — ISBN: 978-83-85287-81-0. — Proceedings of the 8th scientific-technical conference “Current problems of engineering surveying” : Warsaw–Białobrzegi, Poland 30–31 March 2007 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania termowizyjne i powierzchniowe pomiary spektrometryczne[Thermographic examination and surface spectrometric measurements] / Stanisław MULARZ, Alina WRÓBEL // W: Termiczna charakterystyka górotworu w rejonie wysadów solnych : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Bujakowskiego ; Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2003. — ISBN10: 83-89174-71-5. — S. 49–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie dokładności geometrycznej obrazów termograficznych[Analysis of geometric accuracy of thermographic images] / A. WRÓBEL // W: TTP 2000 : Termografia i Termometria w Podczerwieni : IV konferencja krajowa : Łódź, 16–18 listopada 2000 r. / pod red. Bogusława Więcka ; Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej, Polski Komitet Optoelektroniki SEP. — [Łódź : IE PŁ], [2000]. — ISBN10: 83-87202-69-X. — S. 262–270. — Bibliogr. s. 270, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badanie rozkładu temperatury powierzchni terenu z wykorzystaniem zobrazowań termowizyjnychInvestigation of temperature distribution on a terrain surface using thermovision imaging / Stanisław MULARZ, Alina WRÓBEL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2003 vol. 13 B, s. 441–450. — Bibliogr. s. 449–450, Streszcz., Summ.. — Fotogrametria bliskiego i dalekiego zasięgu : materiały ogólnopolskiego sympozjum geoinformacji „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych” : 15–17 września 2003 r., Wrocław – Polanica Zdrój

 • słowa kluczowe: termowizja, temperatura radiacyjna, temperatura gruntu, termogrametria

  keywords: thermovision, radiation temperature, ground temperature, thermogrammetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badanie temperatury zabytkowych przedmiotów z wykorzystaniem termografiiMeasuring temperature of historical objects by means of thermography / Alina WRÓBEL, Elżbieta GREINER-WRONA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 707–716. — Bibliogr. s. 715, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakterystyka energetyczna budynku a rzeczywiste zużycie energii[Energy performance of a building and it's relation to actual energy consumption] / Alina WRÓBEL, Marek Kitliński // Energia i Budynek ; ISSN 1897-5879. — 2010 R. 4 nr 9, s. 28–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Detection of thermal bridges – aims, possibilities and conditions / A. WRÓBEL, T. Kisilewicz // W: QIRT 2008 : 9th international conference on Quantitative InfraRed Thermography : July 2–5, 2008, Krakow – Poland / ed. Bogusław Więcek. — Łódź : Technical University of Lodz. Institute of Electronics, cop. 2008. — ISBN: 978-83-908655-1-5. — S. 227–232. — Bibliogr. s. 232, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Determinants of thermal insulating properties of walls using thermographic methodUwarunkowania wyznaczania izolacyjności cieplnej przegród budowlanych metodą termograficzną / Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1/1, s. 163–172. — Bibliogr. s. 172, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-01-1/Geomatics_2010_1_1_14.pdf

 • słowa kluczowe: izolacyjność cieplna, kamera termograficzna, warunki kontroli termograficznej

  keywords: thermal insulation, thermographic camera, thermographic control conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Diagnostyka termowizyjna przegród w zmiennych warunkach brzegowychThermal imaging diagnostics in nonstationary boundary conditions / Tomasz Kisilewicz, Alina WRÓBEL // W: Łódź 2009 : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : materiały konferencyjne : streszczenia. — Łódź : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-88499-26-5. — S. 71–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Summ.. — Toż W: Łódź 2009 [Dokument elektroniczny] : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : Łódź – Słok 23–26 czerwca 2009 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Sekcja Fizyki Budowli. — Łódź : Politechnika Łódzka. Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-88499-27-2. — S. 71–72. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Summ. — Pełny tekst: s. 155–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dystorsja obiektywów kamer termograficznych[Lens distortion in thermography] / A. WRÓBEL, Al. WRÓBEL, D. Kadłubowski // W: TTP 2011 : IX konferencja krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni : Ustroń–Jaszowiec, 19–21 października 2011 r. = 9\textsuperscript{th} conference on Thermography and Termometry in Infrared / pod red. Bogusława Więcka. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, [2011]. — ISBN: 978-83-7283-427-0. — S. 67–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dystorsja obiektywów kamer termograficznychLens distortion in thermography / Andrzej WRÓBEL, Alina WRÓBEL, Dawid Kadłubowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2011 vol. 57 nr 10, s. 1116–1119. — Bibliogr. s. 1119, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Georadarowa i termowizyjna metoda pozyskiwania geodanych o pustkach podpowierzchniowychGeoradar and termovision method of acquireing geodata about subsurface voids / Alina WRÓBEL, Łukasz ORTYL // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 103–104. — Bibliogr. s. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Georadarowa i termowizyjna metoda pozyskiwania geodanych o pustkach podpowierzchniowychGeoradar and thermovision method for the acquisition of geodata on subsurface voids / Alina WRÓBEL, Łukasz ORTYL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17b, s. 821–830. — Bibliogr. s. 829, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2. — tekst: https://goo.gl/YKSxm2

 • słowa kluczowe: termowizja, georadar, anomalia cieplna, radargram, pustki podpowierzchniowe

  keywords: termal anomaly, termovision, radargram, georadar, subsurface void

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ilościowe określanie cieplnych właściwości przegród budowlanych z wykorzystaniem techniki termograficznej[Quantitative characterization of thermal properties of walls using thermographic techniques] / pod red. Aliny WRÓBEL ; autorzy monografii: Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL, Tomasz Kisilewicz, Łukasz ORTYL, Anita KWARTNIK-PRUC, Anna SZAFARCZYK, Tomasz OWERKO, Andrzej Rakoczy, Katarzyna Nowak. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 151, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0403). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-393-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Interpretacja termogramów budynkówInterpretation of thermograms of buildings / Alina WRÓBEL // W: Łódź 2009 : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : materiały konferencyjne : streszczenia. — Łódź : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-88499-26-5. — S. 159–160. — Streszcz., Summ.. — Toż W: Łódź 2009 [Dokument elektroniczny] : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : Łódź – Słok 23–26 czerwca 2009 : materiały konferencyjne / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Sekcja Fizyki Budowli. — Łódź : Politechnika Łódzka. Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, cop. 2009. — ISBN 978-83-88499-27-2. — 1 dysk optyczny. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — S. 159–160. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Streszcz., Summ. — Pełny tekst: s. 385–390. — Bibliogr. s. 390, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Interpretacja termogramów budynków[Interpretation of thermal images of buildings] / Alina WRÓBEL // Energia i Budynek ; ISSN 1897-5879. — 2009 R. 3 nr 7–8, s. 23–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Interpretacja termogramów zewnętrznych powierzchni budynków : [streszczenie][Interpretation of thermographs of external buildings' surfaces] / Al. WRÓBEL // W: TTP 2009 : Termografia i Termometria w Podczerwieni : VIII konferencja krajowa : Ustroń – Jaszowiec, 22–24 października 2009 r. / pod red. Bogusława Więcka ; Politechnika Łódzka. Instytut Elektroniki, IEEE, SEP. — Łódź : PŁ IE, cop. 2009. — ISBN: 978-83-7283-332-7. — S. 149–150. — Pełny tekst W: TTP 2009 [Dokument elektroniczny] : Termografia i Termometria w Podczerwieni : krajowa konferencja : 22–24 października 2009 r., Ustroń–Jaszowiec. — Łódź : Instytut Elektroniki PŁ, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [7], Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Inwentaryzacja rzeczywistych strat ciepła przez przegrody budynków z wykorzystaniem termografiiAssessment of the actual heat loss through building walls by means of thermal imaging / Tomasz Kisilewicz, Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18a, s. 231–240. — Bibliogr. s. 239, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Inwentaryzacja stanu termicznego obiektówDetermination of thermal state of structures / Alina WRÓBEL // W: Wykorzystanie metod geodezyjnych w ocenie stanu geometrycznego budowli : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Kłoska, Witolda Prószyńskiego ; oprac. Abbas S., [et al.]. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008. — Na obwol. dod.: Monografia. — ISBN: 978-83-7335-514-9. — S. 189–197. — Bibliogr. s. 197, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kamera termograficzna jako narzędzie do ilościowego określania gęstości strumienia ciepłaThermographic camera as a tool for quantitative analysis of heat flow density / Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL, Anita KWARTNIK=PRUC, Łukasz ORTYL // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2009 vol. 55 nr 11, s. 938–941. — Bibliogr. s. 941, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kamera termograficzna jako narzędzie do ilościowego określania gęstości strumienia ciepła : [streszczenie][Thermographic camera as a tool for quantitative analysis of heat flow density] / Al. WRÓBEL, A. WRÓBEL, A. KWARTNIK=PRUC, Ł. ORTYL // W: TTP 2009 : Termografia i Termometria w Podczerwieni : VIII konferencja krajowa : Ustroń – Jaszowiec, 22–24 października 2009 r. / pod red. Bogusława Więcka ; Politechnika Łódzka. Instytut Elektroniki, IEEE, SEP. — Łódź : PŁ IE, cop. 2009. — ISBN: 978-83-7283-332-7. — S. 99–100. — Toż. na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kontrola termograficzna izolacyjności cieplnej nowo wzniesionych budynków mieszkalnych, Cz. 1[Thermographic verification of thermal transmittance of newly built residential buildings, Pt. 1] / Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2011 nr 2, s. 55–56, 58, 60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kontrola termograficzna izolacyjności cieplnej nowo wzniesionych budynków mieszkalnych, Cz. 2[Thermographic verification of thermal transmittance of newly built residential buildings, Pt. 2] / Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2011 nr 3, s. 54–56, 58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena przydatności do zabudowy terenów zagrożonych deformacjami nieciągłymi za pomocą metod geofizycznych[Geophysical methods in the assessment of the possibilities of building up the areas threatened with non-continuous deformations] / pod red. Edwarda POPIOŁKA i Zenona PILECKIEGO ; [aut.] Janusz OSTROWSKI, [et al.], Zbigniew FAJKLEWICZ, [et al.], Edward STEWARSKI, Alina WRÓBEL, [et al.], Łukasz ORTYL, Janusz RADOMIŃSKI, [et al.], Artur WÓJCIK ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — 148, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89174-63-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Pomiar przemieszczeń i odkształceń domu jednorodzinnego[Displacement and deformation surveys of family houses] / Bogusław GABRYŚ, Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL // W: Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych : X [Dziesiąta] sesja naukowo-techniczna : Piwniczna 10–12.05.2001 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Olsztyn ; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp z o. o. w Gdańsku. — [Kraków : AGH], [2001]. — ISBN10: 8390680491. — S. 45-1–45-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: