Wykaz publikacji wybranego autora

Alina Wróbel, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kgib, Katedra Geodezji Inżynieryjnej i Budownictwa


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem54431928
2014211
2013312
201222
201110136
20106114
2009743
20085113
20074112
2006211
200511
2004211
2003312
200211
2001321
2000321
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem544851
2014211
201333
201222
20111091
2010642
200977
2008541
2007431
200622
200511
200422
200333
200211
200133
200033
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem54522
201422
2013321
201222
20111010
2010651
200977
200855
200744
200622
200511
200422
200333
200211
200133
200033
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem54153
201422
201333
201222
20111019
201066
200977
200855
200744
200622
200511
200422
200333
200211
200133
200033
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem542034
2014211
2013321
201222
20111055
2010633
2009734
2008541
2007422
200622
200511
200422
200333
200211
200133
200033
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem542430
2014211
2013321
201222
20111055
2010633
2009734
2008541
2007422
200622
200511
200422
2003321
200211
2001312
20003121
 • Application of thermography in engineering measurements / Alina WRÓBEL // Reports on Geodesy ; ISSN 0867-3179. — 2007 no. 1, s. 409–416. — Summ.. — ISBN: 978-83-85287-81-0. — Proceedings of the 8th scientific-technical conference “Current problems of engineering surveying” : Warsaw–Białobrzegi, Poland 30–31 March 2007 / Politechnika Warszawska. Instytut Geodezji Wyższej i Astronomii Geodezyjnej. — Warszawa : IGWiAG PW, 2007

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Badania termowizyjne i powierzchniowe pomiary spektrometryczne[Thermographic examination and surface spectrometric measurements] / Stanisław MULARZ, Alina WRÓBEL // W: Termiczna charakterystyka górotworu w rejonie wysadów solnych : praca zbiorowa / pod red. Wiesława Bujakowskiego ; Polska Akademia Nauk, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : IGSMiE PAN, 2003. — ISBN10: 83-89174-71-5. — S. 49–60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Badanie dokładności geometrycznej obrazów termograficznych[Analysis of geometric accuracy of thermographic images] / A. WRÓBEL // W: TTP 2000 : Termografia i Termometria w Podczerwieni : IV konferencja krajowa : Łódź, 16–18 listopada 2000 r. / pod red. Bogusława Więcka ; Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej, Polski Komitet Optoelektroniki SEP. — [Łódź : IE PŁ], [2000]. — ISBN10: 83-87202-69-X. — S. 262–270. — Bibliogr. s. 270, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Badanie rozkładu temperatury powierzchni terenu z wykorzystaniem zobrazowań termowizyjnychInvestigation of temperature distribution on a terrain surface using thermovision imaging / Stanisław MULARZ, Alina WRÓBEL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2003 vol. 13 B, s. 441–450. — Bibliogr. s. 449–450, Streszcz., Summ.. — Fotogrametria bliskiego i dalekiego zasięgu : materiały ogólnopolskiego sympozjum geoinformacji „Geoinformacja zintegrowanym narzędziem badań przestrzennych” : 15–17 września 2003 r., Wrocław – Polanica Zdrój

 • słowa kluczowe: termowizja, temperatura radiacyjna, temperatura gruntu, termogrametria

  keywords: thermovision, radiation temperature, ground temperature, thermogrammetry

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Badanie temperatury zabytkowych przedmiotów z wykorzystaniem termografiiMeasuring temperature of historical objects by means of thermography / Alina WRÓBEL, Elżbieta GREINER-WRONA // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18b, s. 707–716. — Bibliogr. s. 715, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakterystyka energetyczna budynku a rzeczywiste zużycie energii[Energy performance of a building and it's relation to actual energy consumption] / Alina WRÓBEL, Marek Kitliński // Energia i Budynek ; ISSN 1897-5879. — 2010 R. 4 nr 9, s. 28–36. — Bibliogr. s. 36

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Detection of thermal bridges – aims, possibilities and conditions / A. WRÓBEL, T. Kisilewicz // W: QIRT 2008 : 9th international conference on Quantitative InfraRed Thermography : July 2–5, 2008, Krakow – Poland / ed. Bogusław Więcek. — Łódź : Technical University of Lodz. Institute of Electronics, cop. 2008. — ISBN: 978-83-908655-1-5. — S. 227–232. — Bibliogr. s. 232, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Determinants of thermal insulating properties of walls using thermographic methodUwarunkowania wyznaczania izolacyjności cieplnej przegród budowlanych metodą termograficzną / Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL // Geomatics and Environmental Engineering ; ISSN 1898-1135. — Tytuł poprz.: Geodezja oraz Inżynieria Środowiska. — 2010 vol. 4 no. 1/1, s. 163–172. — Bibliogr. s. 172, Summ., Streszcz.. — tekst: http://journals.bg.agh.edu.pl/GEOMATICS/2010-01-1/Geomatics_2010_1_1_14.pdf

 • słowa kluczowe: izolacyjność cieplna, kamera termograficzna, warunki kontroli termograficznej

  keywords: thermal insulation, thermographic camera, thermographic control conditions

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Diagnostyka termowizyjna przegród w zmiennych warunkach brzegowychThermal imaging diagnostics in nonstationary boundary conditions / Tomasz Kisilewicz, Alina WRÓBEL // W: Łódź 2009 : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : materiały konferencyjne : streszczenia. — Łódź : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-88499-26-5. — S. 71–72. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Summ.. — Toż W: Łódź 2009 [Dokument elektroniczny] : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : Łódź – Słok 23–26 czerwca 2009 : materiały konferencyjne. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Sekcja Fizyki Budowli. — Łódź : Politechnika Łódzka. Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — ISBN 978-83-88499-27-2. — S. 71–72. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Bibliogr. s. 72, Streszcz., Summ. — Pełny tekst: s. 155–158. — Bibliogr. s. 158, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Dystorsja obiektywów kamer termograficznych[Lens distortion in thermography] / A. WRÓBEL, Al. WRÓBEL, D. Kadłubowski // W: TTP 2011 : IX konferencja krajowa Termografia i Termometria w Podczerwieni : Ustroń–Jaszowiec, 19–21 października 2011 r. = 9\textsuperscript{th} conference on Thermography and Termometry in Infrared / pod red. Bogusława Więcka. — Łódź : Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, [2011]. — ISBN: 978-83-7283-427-0. — S. 67–68. — Bibliogr. s. 68, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Dystorsja obiektywów kamer termograficznychLens distortion in thermography / Andrzej WRÓBEL, Alina WRÓBEL, Dawid Kadłubowski // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2011 vol. 57 nr 10, s. 1116–1119. — Bibliogr. s. 1119, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Georadarowa i termowizyjna metoda pozyskiwania geodanych o pustkach podpowierzchniowychGeoradar and termovision method of acquireing geodata about subsurface voids / Alina WRÓBEL, Łukasz ORTYL // W: „Geoinformatyka – badania, zastosowania i kształcenie” : IV ogólnopolskie sympozjum geoinformacyjne : Dobczyce k. Krakowa, 11–13 października 2007 r. : skróty referatów / red. z. Beata Hejmanowska, Marta Borowiec ; Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji, [et al.]. — [Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej], [2007]. — Opis częśc. wg okł.. — S. 103–104. — Bibliogr. s. 104

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Georadarowa i termowizyjna metoda pozyskiwania geodanych o pustkach podpowierzchniowychGeoradar and thermovision method for the acquisition of geodata on subsurface voids / Alina WRÓBEL, Łukasz ORTYL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2007 vol. 17b, s. 821–830. — Bibliogr. s. 829, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-920594-9-2. — tekst: https://goo.gl/YKSxm2

 • słowa kluczowe: termowizja, georadar, anomalia cieplna, radargram, pustki podpowierzchniowe

  keywords: termal anomaly, termovision, radargram, georadar, subsurface void

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Ilościowe określanie cieplnych właściwości przegród budowlanych z wykorzystaniem techniki termograficznej[Quantitative characterization of thermal properties of walls using thermographic techniques] / pod red. Aliny WRÓBEL ; autorzy monografii: Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL, Tomasz Kisilewicz, Łukasz ORTYL, Anita KWARTNIK-PRUC, Anna SZAFARCZYK, Tomasz OWERKO, Andrzej Rakoczy, Katarzyna Nowak. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2011. — 151, [1] s.. — (Wydawnictwa Naukowe / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; KU 0403). — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN: 978-83-7464-393-1

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Interpretacja termogramów budynkówInterpretation of thermograms of buildings / Alina WRÓBEL // W: Łódź 2009 : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : materiały konferencyjne : streszczenia. — Łódź : [s. n.], 2009. — ISBN: 978-83-88499-26-5. — S. 159–160. — Streszcz., Summ.. — Toż W: Łódź 2009 [Dokument elektroniczny] : fizyka budowli w teorii i praktyce : XII polska konferencja naukowo-techniczna : Łódź – Słok 23–26 czerwca 2009 : materiały konferencyjne / Polska Akademia Nauk. Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej. Sekcja Fizyki Budowli. — Łódź : Politechnika Łódzka. Katedra Fizyki Budowli i Materiałów Budowlanych, cop. 2009. — ISBN 978-83-88499-27-2. — 1 dysk optyczny. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — S. 159–160. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Streszcz., Summ. — Pełny tekst: s. 385–390. — Bibliogr. s. 390, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Interpretacja termogramów budynków[Interpretation of thermal images of buildings] / Alina WRÓBEL // Energia i Budynek ; ISSN 1897-5879. — 2009 R. 3 nr 7–8, s. 23–27. — Bibliogr. s. 27

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Interpretacja termogramów zewnętrznych powierzchni budynków : [streszczenie][Interpretation of thermographs of external buildings' surfaces] / Al. WRÓBEL // W: TTP 2009 : Termografia i Termometria w Podczerwieni : VIII konferencja krajowa : Ustroń – Jaszowiec, 22–24 października 2009 r. / pod red. Bogusława Więcka ; Politechnika Łódzka. Instytut Elektroniki, IEEE, SEP. — Łódź : PŁ IE, cop. 2009. — ISBN: 978-83-7283-332-7. — S. 149–150. — Pełny tekst W: TTP 2009 [Dokument elektroniczny] : Termografia i Termometria w Podczerwieni : krajowa konferencja : 22–24 października 2009 r., Ustroń–Jaszowiec. — Łódź : Instytut Elektroniki PŁ, cop. 2009. — 1 dysk optyczny. — Wersja do Windows. — Dane tekstowe. — S. [1–7]. — Wymagania systemowe: Adobe Reader ; napęd CD-ROM. — Tyt. przejęto z ekranu tytułowego. — Bibliogr. s. [7], Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Inwentaryzacja rzeczywistych strat ciepła przez przegrody budynków z wykorzystaniem termografiiAssessment of the actual heat loss through building walls by means of thermal imaging / Tomasz Kisilewicz, Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL // Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji = Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing ; ISSN 2083-2214. — 2008 vol. 18a, s. 231–240. — Bibliogr. s. 239, Streszcz., Summ.. — ISBN: 978-83-61576-08-2

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Inwentaryzacja stanu termicznego obiektówDetermination of thermal state of structures / Alina WRÓBEL // W: Wykorzystanie metod geodezyjnych w ocenie stanu geometrycznego budowli : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Kłoska, Witolda Prószyńskiego ; oprac. Abbas S., [et al.]. — Gliwice : Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2008. — Na obwol. dod.: Monografia. — ISBN: 978-83-7335-514-9. — S. 189–197. — Bibliogr. s. 197, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Kamera termograficzna jako narzędzie do ilościowego określania gęstości strumienia ciepłaThermographic camera as a tool for quantitative analysis of heat flow density / Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL, Anita KWARTNIK=PRUC, Łukasz ORTYL // Pomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR ; ISSN 0032-4140. — 2009 vol. 55 nr 11, s. 938–941. — Bibliogr. s. 941, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Kamera termograficzna jako narzędzie do ilościowego określania gęstości strumienia ciepła : [streszczenie][Thermographic camera as a tool for quantitative analysis of heat flow density] / Al. WRÓBEL, A. WRÓBEL, A. KWARTNIK=PRUC, Ł. ORTYL // W: TTP 2009 : Termografia i Termometria w Podczerwieni : VIII konferencja krajowa : Ustroń – Jaszowiec, 22–24 października 2009 r. / pod red. Bogusława Więcka ; Politechnika Łódzka. Instytut Elektroniki, IEEE, SEP. — Łódź : PŁ IE, cop. 2009. — ISBN: 978-83-7283-332-7. — S. 99–100. — Toż. na dołączonym CD-ROM-ie

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kontrola termograficzna izolacyjności cieplnej nowo wzniesionych budynków mieszkalnych, Cz. 1[Thermographic verification of thermal transmittance of newly built residential buildings, Pt. 1] / Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2011 nr 2, s. 55–56, 58, 60. — Bibliogr. s. 60

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Kontrola termograficzna izolacyjności cieplnej nowo wzniesionych budynków mieszkalnych, Cz. 2[Thermographic verification of thermal transmittance of newly built residential buildings, Pt. 2] / Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL // Inżynier Budownictwa : miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ; ISSN 1732-3428. — 2011 nr 3, s. 54–56, 58. — Bibliogr. s. 58

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Ocena przydatności do zabudowy terenów zagrożonych deformacjami nieciągłymi za pomocą metod geofizycznych[Geophysical methods in the assessment of the possibilities of building up the areas threatened with non-continuous deformations] / pod red. Edwarda POPIOŁKA i Zenona PILECKIEGO ; [aut.] Janusz OSTROWSKI, [et al.], Zbigniew FAJKLEWICZ, [et al.], Edward STEWARSKI, Alina WRÓBEL, [et al.], Łukasz ORTYL, Janusz RADOMIŃSKI, [et al.], Artur WÓJCIK ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2005. — 148, [1] s.. — Bibliogr. przy rozdz.. — ISBN10: 83-89174-63-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Pomiar przemieszczeń i odkształceń domu jednorodzinnego[Displacement and deformation surveys of family houses] / Bogusław GABRYŚ, Alina WRÓBEL, Andrzej WRÓBEL // W: Aktualne problemy naukowe i techniczne prac geodezyjnych : X [Dziesiąta] sesja naukowo-techniczna : Piwniczna 10–12.05.2001 r. / Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Olsztyn ; Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne „OPGK” Sp z o. o. w Gdańsku. — [Kraków : AGH], [2001]. — ISBN10: 8390680491. — S. 45-1–45-8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: