Wykaz publikacji wybranego autora

Jadwiga Janik, dr inż.

adiunkt

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
WGGiIŚ-kg, *Katedra Geomatyki


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 4, z ogólnej liczby 4 publikacji Autora


1
 • [referat, 1999]
 • TytułAnaliza możliwości przyspieszenia procesu tworzenia baz danych ewidencji budynków na przykładzie gminy Zabierzów
  AutorzyJadwiga JANIK, Piotr CICHOCIŃSKI
  ŹródłoSystemy informacji przestrzennej : IX konferencja naukowo-techniczna : Warszawa, 14–15 września 1999 / red. Jerzy Gaździcki, Ewa Musiał ; Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej. — Warszawa : Wydawnictwo „Wieś Jutra”, 1999. — S. 407–413
2
 • [referat, 2005]
 • TytułInwentaryzacja emisji zanieczyszczeń do powietrza z obszaru aglomeracji krakowskiej dla potrzeb prognozowania stężeń zanieczyszczeń fotochemicznych
  AutorzyMarek BOGACKI, Jadwiga JANIK, Paweł Seweryn
  ŹródłoII konferencja z cyklu Instrumenty Zarządzania Ochroną Środowiska na temat Oceny oddziaływania na środowisko na szczeblu krajowym i regionalnym : Kraków, 20–22 października 2005 roku / Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica. — Kraków : AGH Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne, 2005. — S. 279–288
3
 • [referat, 2001]
 • TytułNarzędzia i metody informatyki jako źródła zasadniczych przemian technologicznych w geodezji
  AutorzyKonrad ECKES, Jadwiga JANIK, Wiesław PIWOWARSKI
  ŹródłoNowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — S. 195–201
4
 • [referat, 2001]
 • TytułProjekt i realizacja bazy danych sieci drogowej jako źródła informacji dla służb technicznych, ratowniczych i komunalnych
  AutorzyPiotr CICHOCIŃSKI, Jadwiga JANIK
  ŹródłoNowoczesne technologie w geodezji i inżynierii środowiska : konferencja naukowa z okazji jubileuszu 50-lecia Wydziału Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska : Kraków 21–22 września 2001 roku / red. Zdzisław Sobczyk przy udziale Krzysztofa Grzywacza i Janusza Malickiego ; Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska. — Kraków : [AGH. WGGiIŚ], 2001. — S. 125–135