Wykaz publikacji wybranego autora

Krzysztof Galos, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
WIMiC-kcmo, Katedra Ceramiki i Materiałów Ogniotrwałych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 53, z ogólnej liczby 61 publikacji Autora


1
 • Badania w instalacji pilotowej w Regulicach przydatności odpadów przeróbczych z wybranych kopalń węgla kamiennego do produkcji kruszyw mineralnychTesting of pilot installation in Regulice for usability of tailings from selected coal mines in the production of mineral aggregates / Krzysztof GALOS, Jarosław Szlugaj // Przegląd Górniczy ; ISSN 0033-216X. — 2014 R. 70 nr 5, s. 129–136. — Bibliogr. s. 136, Streszcz., Abstr.. — Krzysztof Galos – afiliacja: Akademia Górniczo-Hutnicza, dod. afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Pan w Krakowie

 • słowa kluczowe: kruszywa mineralne, odpady powęglowe, mieszanki dla drogownictwa, odzysk odpadów

  keywords: mineral aggregates, coal refuse, mixes for road engineering, recovery of waste

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Ball clays for the production of porcelain tiles in PolandPlastyczne iły biało wypalające się do produkcji płytek gresowych w Polsce / Krzysztof GALOS // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2010 t. 26 z. 4, s. 21–43. — Bibliogr. s. 40–42, Streszcz., Abstr.. — tekst: https://gsm.min-pan.krakow.pl/pdf-96886-29908?filename=Ball%20clays%20for%20the.pdf

 • słowa kluczowe: iły ceramiczne, import iłów, złoża iłów, płytka gresowa

  keywords: ball clays, clays imports, clay deposits, porcelain tiles

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Baza surowców ilastych krajowego przemysłu ceramiki budowlanej i kierunki jej ewolucji[Resources of clayey raw materials for domestic building ceramics and directions of their evolution] / Piotr WYSZOMIRSKI, Krzysztof GALOS // Ceramika Budowlana ; ISSN 1731-4682. — 2003 R. 45 nr 3, s. 3–8. — Bibliogr. s. 8

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Bilansowanie regionalnej padaży i popytu najważniejszych surowców budowlanych na przykładzie województwa małopolskiegoBalancing of regional supply and demand of the main construction raw materials – example of Małopolskie region / Krzysztof GALOS // W: XVI Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 15–17.11.2006 / kom. organizacyjno-red.: Krzysztof Galos [et al.] ; PAN IGSMiE Pracownia Polityki Surowcowej. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 68). — Opis częśc. wg okł.. — S. 123–145. — Bibliogr. s. 145, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Charakterystyka iłu poznańskiego z KWB {\em Konin} w aspekcie możliwości pozyskiwania surowca smektytowegoThe characteristic of {\it Posnania} clay from {\it KWB Konin} at aspect of smectit raw material obtaining / Piotr WYSZOMIRSKI, Krzysztof GALOS // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 143. — Pełny tekst w: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8389541548. — S. 1331–1338. — Bibliogr. s. 1338. — W pełnym tekście dod. autor: Ewa Lewicka

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Charakterystyka iłu zastoiskowego ze złoża {\em Gniew} jako surowca do produkcji keramzytuCharacteristics of clay from marginal lake deposit {\it Gniew} as a raw material for keramsite production / Piotr WYSZOMIRSKI, Krzysztof GALOS, Krystyna WODNICKA // W: V Konferencja i Zjazd Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane, 14–18 września 2005 r. : streszczenia : program konferencji / red. z. Zbigniew Pędzich ; PTC. — Kraków : PTC, 2005. — ISBN10: 8389541475. — S. 64. — Pełny tekst w: Postępy technologii ceramiki, szkła i budowlanych materiałów wiążących : materiały V konferencji ceramicznej : Zakopane [14–18 września] 2005 = Advances in the technology of ceramics, glass and mineral binding materials : proceedings of the 5\textsuperscript{th} ceramic conference / pod red.: Z. Pędzicha, K. Haberko ; PAN – Oddział w Krakowie, PTC. — Kraków : PTC, 2005. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Ceramika ; ISSN 0860-3340 ; vol. 91/2). — Opis częśc. wg okł. — ISBN10: 8389541548. — S. 1339–1346. — Bibliogr. s. 1346

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Charakterystyka mineralogiczna krajowych i importowanych iłów biało wypalających się przydatnych do produkcji płytek typu {\em gres porcellanato} w PolsceMineralogical characteristics of domestic and imported white firing clays useful for {\it gres porcellanato} tiles production in Poland / Krzysztof GALOS // W: VI Konferencja Polskiego Towarzystwa Ceramicznego : Zakopane 13–16 września 2007 r. : streszczenia, program / red. z. Zbigniew Pędzich ; Polskie Towarzystwo Ceramiczne. — Kraków : PTC, cop. 2007. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-89541-96-3. — S. 188

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Charakterystyka mineralogiczno-technologiczna surowców kaolinowych pochodzących z płukania piasków kwarcowych w zakładach Osiecznica i Grudzeń LasMineralogical and technological characteristics of kaolins quartz sand washing in Osiecznica and Grudzeń Las plants / Krzysztof GALOS, Marcin Kurylonek, Barbara Gierczak // Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN ; ISSN 2080-0819. — Tytuł poprz.: Sympozja i Konferencje ; ISSN: 2081-0245. — 2012 nr 83, s. 5–18. — Bibliogr. s. 18, Streszcz., Abstr.. — XXII Konferencja z cyklu: Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 7–9 listopada 2012. — Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Komitet Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2012

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Czerwone iły triasowe rejonu Tarnowskie Góry–Kępno w aspekcie przydatności dla polskiego przemysłu ceramicznegoTriassic red clays of Tarnowskie Góry–Kępno region in respect of their usefulness for the Polish ceramic industry / Piotr WYSZOMIRSKI, Krzysztof GALOS // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2005 t. 21 z. spec. 1, s. 149–166. — Bibliogr. s. 165–166, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Czerwone iły triasowe rejonu Tarnowskie Góry–Kępno w aspekcie przydatności dla polskiego przemysłu ceramicznego[Triassic red clays of Tarnowskie Góry–Kępno region in respect of their usefulness for the Polish ceramic industry] / Piotr WYSZOMIRSKI, Krzysztof GALOS // W: XV Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Krynica, 21–23. 09. 2005 : [streszczenia referatów] / kom. organizacyjno-red.: Krzysztof Galos [et al.] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. Pracownia Polityki Surowcowej. — [Kraków : PAN IGSMiE PPS], [2005]. — S. [8]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Evolution of domestic market of dimension and road stone since 1990Ewolucja krajowego rynku kamieni budowlanych i drogowych po roku 1990 / Krzysztof GALOS // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2002 t. 18 z. 4, s. 71–83. — Bibliogr. s. 83, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: źródła, kamień budowlany, kamień drogowy, produkcja krajowa, rozwój rynku

  keywords: domestic production, dimension stone, sources, road stone, market developments

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Evolution of mineral aggregates market in PolandEwolucja rynku kruszyw mineralnych w Polsce / Tadeusz Smakowski, Krzysztof GALOS // Gospodarka Surowcami Mineralnymi = Mineral Resources Management ; ISSN 0860-0953. — 2001 t. 17 z. 4, s. 19–38. — Bibliogr. s. 38, Abstr., Streszcz.

 • słowa kluczowe: kruszywa mineralne, źródła, kruszywa łamane, produkcja krajowa, rynek kruszyw

  keywords: natural aggregates, crushed aggregates, domestic production, sources, aggregate market

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Flue Gases Desulphurisation products in Polish coal-fired power plants and their utilisation / K. GALOS, T. S. Smakowski, J. Szlugaj // W: energex'2002 : energy sustainable development – a challenge for the new century : the 9\textsuperscript{th} international energy conference : May, 19–24, 2002 Cracow, Poland : abstracts / eds. Wiesław Blaschke [et al.] ; Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences ; International Energy Foundation. — Cracow : MEERI PAS, 2002. — S. 148

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Gospodarka surowcami gipsowymi w PolsceManagement of gypsum raw materials in Poland / Krzysztof GALOS, Jarosław Szlugaj, Piotr WYSZOMIRSKI // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2002 R. 7/69 nr 4, s. 163–166. — Bibliogr. s. 166. — W numerze pomyłka w tytule polskim i angielskim artykułu

 • słowa kluczowe: gospodarka, Polska, gips, produkcja, zastosowanie, surowiec gipsowy, surowiec siarczanowy syntetyczny

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Gościniec – nowe złoże iłów dla przemysłu ceramicznegoGościniec – new clay deposit for ceramic industry / Piotr WYSZOMIRSKI, Krzysztof GALOS, Stanisław Piskorz, Józef Szajn // W: Polska Ceramika 2006 : Kraków, 10–13 września 2006 : [streszczenia referatów i posterów] / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 112

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Gościniec – nowe złoże surowca ilastego dla przemysłu chemicznegoGościniec – new clay deposit for ceramic industry / Piotr WYSZOMIRSKI, Krzysztof GALOS, Józef Szajn, Stanisław Piskorz // W: Polska ceramika 2006 : materiały IV międzynarodowej konferencji naukowo-technicznej : Kraków, 10-13 września 2006 r. = Polish ceramics 2006 : proceedings of IV international scientific and technological conference / pod red.: J. Lisa, E. Stobierskiej, P. Wyszomirskiego ; PTC, PAN. — Kraków : PTC, 2006. — (Polski Biuletyn Ceramiczny / Polskie Towarzystwo Ceramiczne) ; (Prace Komisji Nauk Ceramicznych / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie ; vol. 96. Ceramika ; ISSN 0860-3340). — S. 617–625. — Bibliogr. s. 625, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Iły biało wypalające się z Dolnego Śląska i Saksonii do produkcji płytek {\em gres porcellanato}White-firing clays from Lower Silesia and Saxony for {\it gres porcellanato} tiles production / Krzysztof GALOS, Piotr WYSZOMIRSKI // Czasopismo Techniczne : kwartalnik poświęcony zagadnieniom techniki : organ Krakowskiego Towarzystwa Technicznego ; ISSN 1425-8390. — 2006 R. 126 nr 128, s. 9–15. — Bibliogr. s. 14–15, Streszcz., Abstr.. — K. Galos - pierwsza afiliacja: Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Kraków. — „Optymalizacja wykorzystania zasobów geologicznych na terenie Dolnego Śląska i Saksonii” : konferencja naukowa 5–6 września 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
19
 • Krajowa baza naturalnych i syntetycznych surowców siarczanowychHome base of natural and synthetic sulphate raw materials / Krzysztof GALOS, Jarosław Szlugaj, Piotr WYSZOMIRSKI // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2002 R. 7/69 nr 5, s. 220–223. — Bibliogr. s. 223

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Krajowa baza naturalnych i syntetycznych surowców siarczanowychHome base of natural and synthetic sulphate raw materials / Krzysztof GALOS, Jarosław Szlugaj, Piotr WYSZOMIRSKI // Cement, Wapno, Beton / Stowarzyszenie Producentów Cementu i Wapna ; ISSN 1425-8129. — 2002 R. 7/69 nr 4, s. 163–166. — Bibliogr. s. 166, Streszcz., Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Krajowa baza surowców gipsowych i anhydrytowych[Domestic gypsum and anhydrite raw materials] / Marek GAWLICKI, Krzysztof GALOS // Materiały Budowlane : technologie, rynek, wykonawstwo ; ISSN 0137-2971. — 2003 nr 10, s. 3–4, 7

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Kruszywa z żużli hutniczych jako substytut kruszyw naturalnych łamanych na rynku krajowymAggregates from metallurgical slag as substitute of natural crushed aggregates on domestic market / Krzysztof GALOS // W: XVI Konferencja z cyklu Aktualia i perspektywy gospodarki surowcami mineralnymi : Zakopane, 15–17.11.2006 / kom. organizacyjno-red.: Krzysztof Galos [et al.] ; PAN IGSMiE Pracownia Polityki Surowcowej. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2006. — (Sympozja i Konferencje / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; ISSN 2081-0245 ; nr 68). — Opis częśc. wg okł.. — S. 231–243. — Bibliogr. s. 242, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Metodyka ultradźwiękowych badań płytek typu {\em gres porcellanato}The methodology of ultrasonic study the {\it gres porcellanato} tiles / Wojciech PIEKARCZYK, Dariusz KATA, Jerzy LIS, Krzysztof GALOS // W: Polska Ceramika 2008 : V międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Kraków, 14–17 września 2008 r. / ed. Ewa Stobierska. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2008. — ISBN: 978-83-60958-22-3. — S. 79

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Metodyka ultradźwiękowych badań płytek typu \emph{gres porcellanato}The methodology of ultrasonic studies of the \emph{gres porcellanato} tiles / Wojciech PIEKARCZYK, Dariusz KATA, Jerzy LIS, Krzysztof GALOS // Materiały Ceramiczne = Ceramic Materials / Polskie Towarzystwo Ceramiczne, Kraków ; ISSN 1644-3470. — Tytuł poprz.: Ceramika. Materiały Ogniotrwałe ; ISSN: 1505-1269. — 2008 t. 60 nr 4, s. 208–212. — Bibliogr. s. 212, Streszcz.. — W czasopiśmie numer ISSN poprzedniego tytułu. — tekst: http://ptcer.pl/pobierz/52

 • słowa kluczowe: metoda ultradźwiękowa, gres porcellanato, oznaczenie nieniszczące

  keywords: ultrasonic method, gres porcellanato, non destructive evaluation

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Mining waste management in the Baltic Sea Region : Min-Novation project / ed. Marek CAŁA ; aut.: Bert Allard, Wacław ANDRUSIKIEWICZ, [et al.], Marek CAŁA, Marcin CHOLEWA, [et al.], Krzysztof GALOS, [et al.], Anna OSTRĘGA, [et al.], Anna SZCZĘCH, [et al.]. — Kraków : Wydawnictwa AGH, 2013. — 263, [1] s.. — (AGH University of Science and Technology Press ; KU 0535). — Bibliogr. s. 241–255. — ISBN: 978-83-7464-673-4

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: