Wykaz publikacji wybranego autora

Ryszard Obłąkowski, dr inż.

adiunkt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kfm, Katedra Fizykochemii i Metalurgii Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 9, z ogólnej liczby 9 publikacji Autora


1
  • Badania nad opracowaniem nowych technologii przerobu surowców wtórnych w aspekcie ochrony środowiska naturalnego
2
  • Brykietowanie rafinatorów do eliminacji wapnia i magnezu ze stopów $Al-Si$ otrzymywanych w procesie recyklingu
3
  • Effect of carbon dust on the voltage drop in the electrolyte
4
  • Ekstrakcja magnezu ze stopów otrzymanych z przetopów złomów
5
  • Przewodnictwo elektryczne garnisażu w elektrolizerze do otrzymywania aluminium
6
  • Rafinacja siluminów uzyskiwanych z przetopu złomów aluminium
7
  • Środek do rafinacji ciekłego aluminium lub jego stopów
8
  • Wpływ dodatków zgarów porafinacyjnych na własności ciekłego elektrolitu
9
  • Wpływ zgarów porafinacyjnych na parametry procesu elektrolizy aluminium