Wykaz publikacji wybranego autora

Stanisław Knothe, prof. dr hab. inż.

emeryt

Wydział Górnictwa i Geoinżynierii
WGiG-kgp, * Katedra Górnictwa Podziemnego


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem8341
200411
2003312
2002312
200111
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem8611
200411
2003321
2002321
200111
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem871
200411
2003321
200233
200111
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem88
200411
200333
200233
200111
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem88
200411
200333
200233
200111
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem817
200411
200333
200233
2001111
 • 75-lecie pierwszego doktoratu w AGH : Witold Budryk[75th anniversary of the first doctor's degree in the University of Mining and Metallurgy : Witold Budryk] / red. nauk. Stanisław KNOTHE. — Kraków : FastWork & Navigator ; Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [Polskiej Akademii Nauk], 2003. — 187 s.. — (Biblioteka Szkoły Eksploatacji Podziemnej. Seria z Lampką Górniczą ; nr 18). — Bibliogr. s. 187. — Podwójny ISBN: 83-917726-5-9 (FastWork), 83-917727-1-3 (Navigator). — Publikacje Witolda Budryka s. 93–101

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Einfluss der Stillstandzeiten der Abbaufront auf den Verlauf von Deformationen des Gebirges anhand der Beobachtungen[The impact of breaks in mining exploitation on the course of rock mass deformations, based on observations] / Stanisław KNOTHE, Edward POPIOŁEK // W: 4. Geokinematischer Tag des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie : 15. und 16. Mai 2003 Freiberg / red. A. Sroka, R. Wittenburg ; Technischen Universität Bergakademie Freiberg. Institut für Markscheidewesen und Geodäsie. — Essen : VGE Verlag Glückauf GmbH, 2003. — (Schriftenreihe des Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg ; H. 2003-1). — Opis częśc. wg okł.. — S. 25–34. — Bibliogr. s. 34, Zsfassung, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Geodesy, photogrammetry and monitoring of environment / kom. red. Jan GOCAŁ, Józef JACHIMSKI, Stanisław KNOTHE, Edward POPIOŁEK, Michał ODLANICKI-POCZOBUTT ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. — Kraków : Wydawnictwo Oddziału PAN, 2002. — 92 s.. — (Prace Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska / Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. Geodezja ; 39). — Bibliogr. przy rozdz.. — Opis część. wg okł.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Modelowanie wpływu wybranych właściwości mechanicznych górotworu na deformacje powierzchni[Modelling of the influence of chosen rock mass mechanical properties on surface deformation] / Jerzy Cygan, Stanisław KNOTHE, Jan WALASZCZYK // W: Problemy ochrony terenów górniczych : Ustroń–Zawodzie, 18–19 kwietnia 2002 r. / Główny Instytut Górnictwa. — Katowice : [GIG], 2002. — (Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa ; ISSN 1230-2643) ; (Seria: Konferencje ; no. 41). — S. 63–79. — Bibliogr. s. 79, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Wpływ przestojów frontu eksploatacji podziemnej na przebieg przemieszczeń i deformacji terenu : praca zbiorowa[The influence of the halting of the front of underground exploitation on the course of the translocations and deformations of the area] / pod red. Jadwigi Rogowskiej, zespół autorów: Jadwiga Rogowska, Stanisław KNOTHE, [et al.], Edward POPIOŁEK, [et al.], Janusz OSTROWSKI, Ryszard HEJMANOWSKI, [et al.], Paweł SOPATA, Artur WÓJCIK ; IMG PAN. — Kraków : IMG PAN, 2004. — 224 s.. — (Prace Instytutu Mechaniki Górotworu Polskiej Akademii Nauk. Rozprawy, Monografie ; ISSN 1731-8416 ; 6). — Bibliogr. s. 221–224. — Na książce zbędny ISSN

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Wpływ przestojów frontu eksploatacyjnego na przebieg procesu przemieszczeń i deformacji górotworu w świetle wyników obserwacjiThe influence of breaks in mine exploitation in the process of the translocations and deformations of the rock mass, according to our observations / Stanisław KNOTHE, Edward POPIOŁEK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2003 : Szczyrk, 17–21 lutego 2003 = Proceedings of the School of Underground Mining 2003 / red. naukowa Jerzy Kicki ; Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2003. — (Sympozja i Konferencje ; nr 58). — Na okł. dodatkowo: Szkoła Eksploatacji Podziemnej 2003. — S. 121–130. — Bibliogr. s. 130, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Wpływ własności mechanicznych górotworu na deformacje powierzchni przy dużych prędkościach eksploatacji i okresowych przestojach frontuImapct of rock mass properties on surface deformations at high rate if exploitation and periodical stand-by of exploitation front / Stanisław KNOTHE, Jan WALASZCZYK // Wiadomości Górnicze ; ISSN 0043-5120. — 2001 R. 52 nr 7–8, s. 293–297. — Bibliogr. s. 297, Summ., Streszcz., Rez.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Wstępne wyniki badań nad szybkością ujawniania się wpływów przestrojów frontów eksploatacjiFirst result of investigation concerning the influence of exploitation stop periods on the subsidence process / Jerzy Cygan, Jerzy Gustkiewicz, Stanisław KNOTHE, Jadwiga Rogowska, Edward POPIOŁEK // W: Materiały Szkoły Eksploatacji Podziemnej 2002 : Szczyrk 18–22 lutego 2002, T. 1 = Proceedings of the School of Underground Mining 2002 / Polska Akademia Nauk. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią ; Akademia Górniczo-Hutnicza. Katedra Górnictwa Podziemnego. — Kraków : Wydawnictwo IGSMiE PAN, 2002. — (Sympozja i Konferencje ; nr 54). — S. 191–211. — Bibliogr. s. 209–210, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: