Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Kondek, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Application of the optimisation techniques based on genetic algorithms to the design and identification of process parameters
2
 • Artificial intelligence control system of the copper flash smelting process
3
 • Identification of parameters of phase transformation models for steels
4
 • Identyfikacja modeli przemian fazowych w stalach na podstawie próby dylatometrycznej przy stałej prędkości chłodzenia
5
 • Identyfikacja parametrów krzywych płynięcia metali z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnych
6
 • Identyfikacja parametrów modeli materiałowych w oparciu o analizę odwrotną
7
 • Komputerowy program do identyfikacji parametrów modeli przemian fazowych
8
 • Matematyczne modelowanie procesów umacniania cieplnego profili kształtowanych ze stali perlitycznych z uwzględnieniem przemian fazowych zachodzących w silnie zróżnicowanych warunkach wymiany ciepła
9
 • Method of identification of the phase transformation model for steels
10
 • Modelling of plastic deformation of steels in the transformation range of temperatures
11
 • Modelowanie składu fazy gazowej procesu zawiesinowego wytopu miedzi z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych
12
 • Numerical simulation of advanced metal processing
13
 • Opracowanie modelu konstytutywnego dla stali odkształcanych plastycznie w zakresie dwufazowym i modelu kinetyki wydzieleń węglikoazotków niobu
14
 • Physical and numerical modeling of plastic deformation of steels in two-phase region
15
 • Program do identyfikacji parametrów reologicznych na podstawie próby osiowosymetrycznego ściskania
16
 • Przewidywanie własności mechanicznych stali z mikrododatkiem niobu odkształcanych w zakresie dwufazowym
17
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania procesu otrzymywania miedzi
18
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do sterowania zawiesinowym przetopem koncentratów miedzi