Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Kondek, dr inż.

asystent

Faculty of Metals Engineering and Industrial Computer Science
WIMiIP-kism


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 18, z ogólnej liczby 18 publikacji Autora


1
 • Application of the optimisation techniques based on genetic algorithms to the design and identification of process parameters / J. TALAR, T. KONDEK, D. SZELIGA // W: Modelling of metal rolling processes : 6 December 2001, London, UK : abstracts. Symposium 11, Through-process modelling / The Institute of Materials, IOM Communications. — London : IOM Communications Ltd, 2001. — Opis częśc. wg okł.. — S. [1–8]. — Bibliogr. s. [8]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Artificial intelligence control system of the copper flash smelting process / J. TALAR, T. KONDEK, P. JAROSZ, J. KUSIAK, J. Dobrzański, J. Staszak, L. Byszyński // W: 11\textsuperscript{th} IFSC : International Flash Smelting Congress : 9–14 October 2005, Bulgaria & Spain : papers. — [Spain : s. n.], [2005]. — S. [1–11]. — Bibliogr. s. [11], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Identification of parameters of phase transformation models for steels / Tomasz KONDEK, Roman Kuziak, Maciej PIETRZYK // Steel Grips ; ISSN 1611-4442. — 2003 no. 1, s. 59–66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Identyfikacja modeli przemian fazowych w stalach na podstawie próby dylatometrycznej przy stałej prędkości chłodzeniaIdentification of phase transformation models for steels, based on dilatometric constant cooling rate tests / Tomasz KONDEK, Maciej PIETRZYK // Informatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1641-8581. — 2002 t. 2 nr 2–3, s. 65–80. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Identyfikacja parametrów krzywych płynięcia metali z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnychIdentification of parameters of flow stress equations using evolutionary algorithms / J. GAWĄD, D. SZELIGA, T. KONDEK // W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 7–10. X. 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2003]. — ISBN10:  8391753913. — S. 631–636. — Bibliogr. s. 635–636, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Identyfikacja parametrów modeli materiałowych w oparciu o analizę odwrotną[Identification of parameters of material models based on inverse analysis] / Danuta SZELIGA, Jerzy GAWĄD, Tomasz KONDEK, Maciej PIETRZYK // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — ISBN10: 8391642011. — S. 761–766. — Bibliogr. s. 766, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Komputerowy program do identyfikacji parametrów modeli przemian fazowychComputer program for identification of the coefficients in phase transformation models / T. KONDEK, M. PIETRZYK, M. GŁOWACKI // W: KomPlasTech 2002 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 9. [dziewiątej] konferencji : Szczawnica 13–16 stycznia 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak, Franciszek Grosman, Antoni Piela. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2002. — Na okł. także tyt.: Informatyka w technologii metali. — S. 127–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Matematyczne modelowanie procesów umacniania cieplnego profili kształtowanych ze stali perlitycznych z uwzględnieniem przemian fazowych zachodzących w silnie zróżnicowanych warunkach wymiany ciepła[Mathematical modelling of thermal treatment of eutoctoid steel shapes accounting for phase transformations in strongly nonuniform cooling conditions] / Tomasz KONDEK, Maciej PIETRZYK, Roman Kuziak, Władysław Zalecki // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2001 R. 60 nr 4, s. 5–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Method of identification of the phase transformation model for steels / M. PIETRZYK, T. KONDEK, J. MAJTA, A. K. Zurek // W: COM 2000 : The Conference of Metallurgists : mathematical modelling in metal processing and manufacturing : a bright future through innovation : August 20–23, 2000 Ottawa, Ontario, [Vol. 2] / eds. P. Martin [et al.] ; MetSoc. — [USA : s. n.], [2000]. — S. 1–9. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Numeracja całości nieciągła

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modelling of plastic deformation of steels in the transformation range of temperatures / Maciej PIETRZYK, Roman Kuziak, Tomasz KONDEK // W: Plasticity of metallic materials : deformation behaviour, structure development, testing modeling / eds. Eugeniusz Hadasik, Ivo Schindler. — Gliwice : Publishers of the SUT, 2004. — (Monografia / Politechnika Śląska ; 65). — This monograph is prepared on the occasion of the X Jubilee International Conference “Forming – Plasticity of materials”. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8373351973. — S. 223–238. — Bibliogr. s. 237–238

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modelowanie składu fazy gazowej procesu zawiesinowego wytopu miedzi z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowychNeural network modelling of exhausts composition of a copper flash smelting process / P. JAROSZ, J. TALAR, T. KONDEK, J. KUSIAK, J. Dobrzański, J. Staszak // W: KomPlasTech 2006 : informatyka w technologii metali : materiały XIII konferencji : Szczawnica 15–18 stycznia 2006 / eds.: Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 201–208. — Bibliogr. s. 208, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Numerical simulation of advanced metal processing / Andrzej ŻMUDZKI, Stanisław WĘGLARCZYK, Tomasz KONDEK, Maciej PIETRZYK // W: Manufacturing systems development : industry expectations / ed. Jerzy Jędrzejewski. — Wroclaw : Editoral Institution of the Wrocław Board of Scientific Technical Societies Federation NOT, 2005. — (Machine Engineering ; ISSN 1642-6568 ; vol. 5 no. 3–4). — S. 12–23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Opracowanie modelu konstytutywnego dla stali odkształcanych plastycznie w zakresie dwufazowym i modelu kinetyki wydzieleń węglikoazotków niobuModelling of flow stress during two-phase deformation of steels and influence of niobium on precipitation kinetics / Tomasz KONDEK, Barbara NIŻNIK // Informatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1641-8581. — 2004 t. 4 nr 4, s. 154–163. — Bibliogr. s. 162–163, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Physical and numerical modeling of plastic deformation of steels in two-phase region / M. PIETRZYK, T. KONDEK, R. Kuziak // I & SM Iron & Steelmaker ; ISSN 0275-8687. — 2003 vol. 30 no. 8, s. 43. — MS&T'03 : Materials Science & Technology 2003 for the ISS Iron Steel Society 45th Mechanical Working and Steel Processing Conference and TMS Fall Meeting : November 9–12, 2003 Chicago, Illinois : preliminary program

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Program do identyfikacji parametrów reologicznych na podstawie próby osiowosymetrycznego ściskaniaComputer code for identification of parameters in constitutive equations using results of axisymmetrical compression tests / T. KONDEK, D. SZELIGA, M. PIETRZYK // W: KomPlasTech 2003 : informatyka w technologii metali : materiały X [dziesiątej] konferencji : Wisła–Jawornik 12–15 stycznia 2003 / eds. F. Grosman [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2003. — S. 207–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Przewidywanie własności mechanicznych stali z mikrododatkiem niobu odkształcanych w zakresie dwufazowymPrediction of mechanical properties of niobium steel deformed in the two-phase region / A. BATOR, T. KONDEK, J. MAJTA, R. Kuziak, M. PIETRZYK // W: KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — ISBN10: 83-89541-16-5. — S. 223–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania procesu otrzymywania miedziModelling of the copper flash smelting process using the artificial neural networks / Jolanta TALAR, Tomasz KONDEK, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Janusz Staszak // W: Obrabiarki : modelowanie i symulacja = Machine tools : modelling and simulation / pod red. Jerzego Jędrzejewskiego i Macieja Pietrzyka. — Wrocław : Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, 2005. — (IM. Inżynieria Maszyn ; ISSN 1426-708X ; R. 10 z. 4). — S. 166–174. — Bibliogr. s. 174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do sterowania zawiesinowym przetopem koncentratów miedziApplication of artificial neural networks for copper flash smelting process control / J. TALAR, P. JAROSZ, T. KONDEK, J. KUSIAK, J. Staszak // W: KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — ISBN10: 83-89541-16-5. — S. 291–300. — Bibliogr. s. 299–300, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: