Wykaz publikacji wybranego autora

Tomasz Kondek, dr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kism, Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brakStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem183105
200611
2005321
20044121
2003532
2002211
2001211
200011
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem18117
200611
2005312
2004431
2003532
200222
2001211
200011
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem18135
200611
2005321
200444
2003532
200222
2001211
200011
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem1818
200611
200533
200444
200355
200222
200122
200011
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem1818
200611
200533
200444
200355
200222
200122
200011
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem18216
200611
200533
2004413
200355
200222
2001211
2000111
 • Application of the optimisation techniques based on genetic algorithms to the design and identification of process parameters / J. TALAR, T. KONDEK, D. SZELIGA // W: Modelling of metal rolling processes : 6 December 2001, London, UK : abstracts. Symposium 11, Through-process modelling / The Institute of Materials, IOM Communications. — London : IOM Communications Ltd, 2001. — Opis częśc. wg okł.. — S. [1–8]. — Bibliogr. s. [8]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • Artificial intelligence control system of the copper flash smelting process / J. TALAR, T. KONDEK, P. JAROSZ, J. KUSIAK, J. Dobrzański, J. Staszak, L. Byszyński // W: 11\textsuperscript{th} IFSC : International Flash Smelting Congress : 9–14 October 2005, Bulgaria & Spain : papers. — [Spain : s. n.], [2005]. — S. [1–11]. — Bibliogr. s. [11], Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Identification of parameters of phase transformation models for steels / Tomasz KONDEK, Roman Kuziak, Maciej PIETRZYK // Steel Grips ; ISSN 1611-4442. — 2003 no. 1, s. 59–66. — Bibliogr. s. 66

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Identyfikacja modeli przemian fazowych w stalach na podstawie próby dylatometrycznej przy stałej prędkości chłodzeniaIdentification of phase transformation models for steels, based on dilatometric constant cooling rate tests / Tomasz KONDEK, Maciej PIETRZYK // Informatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1641-8581. — 2002 t. 2 nr 2–3, s. 65–80. — Bibliogr. s. 79–80, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • Identyfikacja parametrów krzywych płynięcia metali z wykorzystaniem obliczeń ewolucyjnychIdentification of parameters of flow stress equations using evolutionary algorithms / J. GAWĄD, D. SZELIGA, T. KONDEK // W: XXXI Szkoła Inżynierii Materiałowej : Kraków–Krynica, 7–10. X. 2003 / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica. Wydział Metalurgii i Inżynierii Materiałowej. — [Kraków : AGH], [2003]. — ISBN10:  8391753913. — S. 631–636. — Bibliogr. s. 635–636, Streszcz., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • Identyfikacja parametrów modeli materiałowych w oparciu o analizę odwrotną[Identification of parameters of material models based on inverse analysis] / Danuta SZELIGA, Jerzy GAWĄD, Tomasz KONDEK, Maciej PIETRZYK // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV krajowa konferencja : Kraków 26–28 listopada 2003 : materiały konferencyjne / red. Ryszard Tadeusiewicz, Antoni Ligęza, Maciej Szymkat ; Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński. — Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003. — ISBN10: 8391642011. — S. 761–766. — Bibliogr. s. 766, Streszcz.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • Komputerowy program do identyfikacji parametrów modeli przemian fazowychComputer program for identification of the coefficients in phase transformation models / T. KONDEK, M. PIETRZYK, M. GŁOWACKI // W: KomPlasTech 2002 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 9. [dziewiątej] konferencji : Szczawnica 13–16 stycznia 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak, Franciszek Grosman, Antoni Piela. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2002. — Na okł. także tyt.: Informatyka w technologii metali. — S. 127–134. — Bibliogr. s. 134, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Matematyczne modelowanie procesów umacniania cieplnego profili kształtowanych ze stali perlitycznych z uwzględnieniem przemian fazowych zachodzących w silnie zróżnicowanych warunkach wymiany ciepła[Mathematical modelling of thermal treatment of eutoctoid steel shapes accounting for phase transformations in strongly nonuniform cooling conditions] / Tomasz KONDEK, Maciej PIETRZYK, Roman Kuziak, Władysław Zalecki // Przegląd Mechaniczny / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich ; ISSN 0033-2259. — 2001 R. 60 nr 4, s. 5–9. — Bibliogr. s. 9

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Method of identification of the phase transformation model for steels / M. PIETRZYK, T. KONDEK, J. MAJTA, A. K. Zurek // W: COM 2000 : The Conference of Metallurgists : mathematical modelling in metal processing and manufacturing : a bright future through innovation : August 20–23, 2000 Ottawa, Ontario, [Vol. 2] / eds. P. Martin [et al.] ; MetSoc. — [USA : s. n.], [2000]. — S. 1–9. — Bibliogr. s. 8–9, Abstr.. — Numeracja całości nieciągła

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modelling of plastic deformation of steels in the transformation range of temperatures / Maciej PIETRZYK, Roman Kuziak, Tomasz KONDEK // W: Plasticity of metallic materials : deformation behaviour, structure development, testing modeling / eds. Eugeniusz Hadasik, Ivo Schindler. — Gliwice : Publishers of the SUT, 2004. — (Monografia / Politechnika Śląska ; 65). — This monograph is prepared on the occasion of the X Jubilee International Conference “Forming – Plasticity of materials”. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN10: 8373351973. — S. 223–238. — Bibliogr. s. 237–238

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modelowanie składu fazy gazowej procesu zawiesinowego wytopu miedzi z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowychNeural network modelling of exhausts composition of a copper flash smelting process / P. JAROSZ, J. TALAR, T. KONDEK, J. KUSIAK, J. Dobrzański, J. Staszak // W: KomPlasTech 2006 : informatyka w technologii metali : materiały XIII konferencji : Szczawnica 15–18 stycznia 2006 / eds.: Danuta Szeliga, Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2006. — S. 201–208. — Bibliogr. s. 208, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Numerical simulation of advanced metal processing / Andrzej ŻMUDZKI, Stanisław WĘGLARCZYK, Tomasz KONDEK, Maciej PIETRZYK // W: Manufacturing systems development : industry expectations / ed. Jerzy Jędrzejewski. — Wroclaw : Editoral Institution of the Wrocław Board of Scientific Technical Societies Federation NOT, 2005. — (Machine Engineering ; ISSN 1642-6568 ; vol. 5 no. 3–4). — S. 12–23. — Bibliogr. s. 23

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • Opracowanie modelu konstytutywnego dla stali odkształcanych plastycznie w zakresie dwufazowym i modelu kinetyki wydzieleń węglikoazotków niobuModelling of flow stress during two-phase deformation of steels and influence of niobium on precipitation kinetics / Tomasz KONDEK, Barbara NIŻNIK // Informatyka w Technologii Materiałów / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; ISSN 1641-8581. — 2004 t. 4 nr 4, s. 154–163. — Bibliogr. s. 162–163, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Physical and numerical modeling of plastic deformation of steels in two-phase region / M. PIETRZYK, T. KONDEK, R. Kuziak // I & SM Iron & Steelmaker ; ISSN 0275-8687. — 2003 vol. 30 no. 8, s. 43. — MS&T'03 : Materials Science & Technology 2003 for the ISS Iron Steel Society 45th Mechanical Working and Steel Processing Conference and TMS Fall Meeting : November 9–12, 2003 Chicago, Illinois : preliminary program

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Program do identyfikacji parametrów reologicznych na podstawie próby osiowosymetrycznego ściskaniaComputer code for identification of parameters in constitutive equations using results of axisymmetrical compression tests / T. KONDEK, D. SZELIGA, M. PIETRZYK // W: KomPlasTech 2003 : informatyka w technologii metali : materiały X [dziesiątej] konferencji : Wisła–Jawornik 12–15 stycznia 2003 / eds. F. Grosman [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2003. — S. 207–214. — Bibliogr. s. 214, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Przewidywanie własności mechanicznych stali z mikrododatkiem niobu odkształcanych w zakresie dwufazowymPrediction of mechanical properties of niobium steel deformed in the two-phase region / A. BATOR, T. KONDEK, J. MAJTA, R. Kuziak, M. PIETRZYK // W: KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — ISBN10: 83-89541-16-5. — S. 223–230. — Bibliogr. s. 230, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do modelowania procesu otrzymywania miedziModelling of the copper flash smelting process using the artificial neural networks / Jolanta TALAR, Tomasz KONDEK, Piotr JAROSZ, Jan KUSIAK, Janusz Staszak // W: Obrabiarki : modelowanie i symulacja = Machine tools : modelling and simulation / pod red. Jerzego Jędrzejewskiego i Macieja Pietrzyka. — Wrocław : Agenda Wydawnicza Wrocławskiej Rady FSNT NOT, 2005. — (IM. Inżynieria Maszyn ; ISSN 1426-708X ; R. 10 z. 4). — S. 166–174. — Bibliogr. s. 174

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych do sterowania zawiesinowym przetopem koncentratów miedziApplication of artificial neural networks for copper flash smelting process control / J. TALAR, P. JAROSZ, T. KONDEK, J. KUSIAK, J. Staszak // W: KomPlasTech 2004 : informatyka w technologii metali : materiały XI konferencji : Zakopane 11–14 stycznia 2004 / eds. M. Pietrzyk [et al.]. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2004. — ISBN10: 83-89541-16-5. — S. 291–300. — Bibliogr. s. 299–300, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: