Wykaz publikacji wybranego autora

Jan Osika, dr hab. inż., prof. AGH

emeryt

Wydział Metali Nieżelaznych
WMN-kpp, Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem3518242
201422
201322
201211
2011312
2010413
200911
200822
2007422
200633
2004413
2003312
200233
200111
200022
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem352861
2014211
201322
201211
201133
201044
200911
200822
200744
200633
200444
2003321
2002312
200111
200022
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem35332
201422
201322
201211
201133
201044
200911
200822
200744
200633
200444
200333
2002312
200111
200022
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem35332
2014211
201322
201211
201133
201044
200911
200822
200744
200633
200444
2003312
200233
200111
200022
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem351223
2014211
201322
201211
201133
2010431
200911
200822
2007422
200633
200444
200333
200233
200111
200022
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem35269
201422
201322
201211
201133
2010431
200911
200822
2007422
200633
2004431
2003321
200233
200111
2000221
 • An investigations of displacements and deformation during cold rolling of tubes in pilgering process / J. OSIKA, K. ŚWIĄTKOWSKI // W: Advanced Technology of Plasticity 2002 : proceedings of the 7\textsuperscript{th} ICTP [International Conference on Technology of Plasticity], October 28–31, 2002, Yokohama, Vol. 1 / eds. M. Kiuchi, H. Nishimura, J. Yanagimoto. — [Yokohama] : Japan Society for Technology Plasticity, 2002. — S. 661–666. — Bibliogr. s. 666, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • An investigations of displacements and deformation during cold rolling of tubes in pilgering processBadania przemieszczeń i odkształceń w procesie walcowania na zimno rur w walcarce pielgrzymowej / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI // Archives of Metallurgy / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy ; ISSN 0860-7052. — 2003 vol. 48 iss. 3, s. 269–276. — Bibliogr. s. 276

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • Analysis of material deformation during the new cold tube rolling process realized on the new generation of pilger millsBadania odkształceń w nowym procesie walcowania rur na zimno w walcarkach pielgrzymowych nowej generacji / J. OSIKA, H. Palkowski, K. ŚWIĄTKOWSKI, D. POCIECHA, A. KULA // Archives of Metallurgy and Materials / Polish Academy of Sciences. Committee of Metallurgy. Institute of Metallurgy and Materials Science ; ISSN 1733-3490. — 2009 vol. 54 iss. 4, s. 1239–1251. — Bibliogr. s. 1251

 • keywords: finite element method, stereophotogrammetric method, cold pilger tube rolling, deformation measurement, finite difference method

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
5
 • Badanie wpływu odkształcania na strukturę i teksturę rur mosiężnych pielgrzymowanych na zimnoExamination of the influence of the deformation state on structure and texture of brass pipes, cold-pilger processed / Jan OSIKA, Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2000 R. 45 nr 10–11, s. 540–545. — Bibliogr. s. 545, Streszcz., Abstr.. — Rury'2000 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XI [jedenasta] konferencja naukowo-techniczna : 22–24 listopada 2000 r., Niedzica

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • FEM analysis of new pilger rolling process / Daniel POCIECHA, Jan OSIKA // W: KU KDM 2012 : fifth ACC Cyfronet AGH user's conference : Zakopane, March 07–09, 2012 : proceedings / eds. Kazimierz Wiatr, Jacek Kitowski, Marian Bubak. — Kraków : ACC Cyfronet AGH, cop. 2012. — Opis częśc. wg okł.. — ISBN: 978-83-61433-05-7. — S. 14–15. — Bibliogr. s. 15

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • KALIBER $3.0$ – system komputerowego wspomagania projektowania narzędzi do walcowania rur na zimno w walcarkach pielgrzymowychKALIBER $3.0$ – system for computer-aided tool design for cold rolling of tubes in pilger process System for project of tools (dies and mandrels) of tube cold rolling on pilger mill) / J. OSIKA // W: KomPlasTech 2002 : zastosowanie komputerów w zakładach przetwórstwa metali : materiały 9. [dziewiątej] konferencji : Szczawnica 13–16 stycznia 2002 / eds. Maciej Pietrzyk, Jan Kusiak, Franciszek Grosman, Antoni Piela. — Kraków : Wydawnictwo Naukowe „Akapit”, 2002. — Na okł. także tyt.: Informatyka w technologii metali. — S. 301–308. — Bibliogr. s. 308, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Modelowanie fizyczne procesu pielgrzymowania rur na zimno[Physical modelling of the tubes cold rolling pilgering process] / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Andrzej Pietrzak // W: Teoria i inżynieria procesów metalurgicznych : konferencja : Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków, 10–12 czerwca 2003 r. / [red.] Jan Norwisz, Piotr Jarosz, Krzysztof Gargul ; AGH. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych ; Fundacja „Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” ; Narodowa Agencja Poszanowania Energii. — Kraków : KTiIPM AGH, 2003. — Konferencja zorganizowana w 40-lecie Katedry Teorii i Inżynierii Procesów Metalurgicznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — ISBN10:  8391882004. — S. 279–292. — Bibliogr. s. 292

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Modelowanie fizyczne walcowania na zimno rur w walcarkach pielgrzymowych nowej generacjiPhysical modelling of cold rolling of tubes using novel pilger stand / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Łukasz KARAŚ // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2007 R. 52 nr 11, s. 750–757. — Bibliogr. s. 756–757. — VII konferencja naukowa Odkształcalność metali i stopów : 27–30 listopada 2007, [Łańcut] / Komitet Metalurgii PAN. Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej, Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych. — Warszawa : Wydawnictwo SIGMA-NOT Prasa Fachowa, 2007

 • słowa kluczowe: modelowanie fizyczne, pole odkształcenia, pielgrzymowanie rur na zimno

  keywords: physical modelling, field of deformation, cold pilgering

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Modelowanie fizyczne walcowania na zimno rur w walcarkach pielgrzymowych nowej generacji[Physical modelling of cold rolling of tubes using novel pilger stand] / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Łukasz KARAŚ // W: OMIS'2007 : Odkształcalność Metali i Stopów : VII konferencja naukowa : 27–30 listopada 2007, Łańcut : materiały konferencyjne, program konferencji / Sekcja Teorii Procesów Przeróbki Plastycznej Komitetu Metalurgii Polskiej Akademii Nauk ; Katedra Przeróbki Plastycznej Politechniki Rzeszowskiej. — [Polska : s. n.], [2007]. — S. [1–2]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
 • Modernizacja technologii produkcji miedzianych rur instalacyjnych : wybrane aspekty badawczeModernization of technology for the installation copper tubes manufacture : selected research aspects / Ludwik Ciura, Witold Malec, Łukasz Marchewka, JAN OSIKA, Jan Sendal, Roman Perlega, Władysław Jarosiński, Jan Łatka // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11, s. 488–492. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.]

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

12
 • Nadzorowanie jednostkowych procesów wytwarzania rur : działania zapobiegawczeSupervising of single processes of tubes manufacture : protective measures / Jan OSIKA, Tadeusz KNYCH, Stanisław NOWAK, Krzysztof ŻABA, Łukasz KARAŚ, Andrzej PIETRZAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 11, s. 635–641. — Bibliogr. s. 641. — Opis wg okładki. — RURY'2006 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : [23–24 listopada 2006 r., Kraków] : XIV konferencja naukowo-techniczna : jubileusz Profesora Jana Osiki 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Koło SITMN przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2006

 • słowa kluczowe: jakość wyrobu, walcowanie pielgrzymowe na zimno, rury z miedzi i jej stopów

  keywords: quality of products, cold pilger process, copper and copper alloy tubess

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • New non-metallic model material and its application to simulation of tubes production using cold pilgering process / K. ŚWIĄTKOWSKI, J. OSIKA // W: Advanced Technology of Plasticity 2002 : proceedings of the 7\textsuperscript{th} ICTP [International Conference on Technology of Plasticity], October 28–31, 2002, Yokohama, Vol. 1 / eds. M. Kiuchi, H. Nishimura, J. Yanagimoto. — [Yokohama] : Japan Society for Technology Plasticity, 2002. — S. 667–672. — Bibliogr. s. 672, Summ.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Nowa koncepcja procesu walcowania rur na zimno w walcarkach pielgrzymowychNew concept of a cold pilger rolling process / Jan OSIKA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 11, s. 629–634. — Bibliogr. s. 634. — Opis wg okładki. — RURY'2006 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : [23–24 listopada 2006 r., Kraków] : XIV konferencja naukowo-techniczna : jubileusz Profesora Jana Osiki 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Koło SITMN przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2006

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • Ocena jakości instalacyjnych rur miedzianych gatunku Cu-DHPAssessment of the quality of installation copper tubes of the kind Cu-DHP / Bożena BORYCZKO, Jan OSIKA, Krzysztof ŻABA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 11, s. 743–748. — Bibliogr. s. 748. — Na okł. dod.: Jubileusz Profesora Jana Richerta 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH. — RURY'2008 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XV konferencja naukowo-techniczna : 19–21 listopada 2008, Zakopane : w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Fundacja „Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” . — Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2008.

 • słowa kluczowe: własności mechaniczne, wymagania jakościowe, rury miedziane instalacyjne, narzędzia SPC

  keywords: research, quality, FMEA, copper tubes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • Odkształcalność graniczna w procesie pielgrzymowania rur na zimnoLimiting formability in cold pilger-processing of tubes / Jan OSIKA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2001 R. 46 nr 11, s. 520–527. — Bibliogr. s. 527, Summ.. — IV Konferencja "Odkształcalność Metali i Stopów", Łańcut - Zamek 19-22 Listopada 2001

 • słowa kluczowe: walcowanie na zimno, rura, odkształcalność, odkształcalność graniczna, pielgrzymowanie rur na zimno, odkształcanie rur

  keywords: cold rolling, formability, tube, limiting formability, processing of tubes, cold pilger

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Optymalizacja procesu ciągnienia rur na korku swobodnym z materiałów trudno odkształcalnychOptimum conditions for drawing of pipes, from hard-deformable materials, on free plug / Antoni PASIERB, Jan OSIKA, Krzysztof ŻABA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2000 R. 45 nr 10–11, s. 520–527. — Bibliogr. s. 527, Streszcz., Summ.. — Rury 2000 : XI konferencja naukowo-techniczna "Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych" : Niedzica 22-24 listopada 2000

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Optymalizacja procesu pielgrzymowania na zimno rur z miedzi i jej stopówOptimization of the process of cold pilger rolling of tubes from copper and its alloys / Jan OSIKA, Jan Sendal, Roman Perlega, Władysław Jarosiński, Andrzej PIETRZAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11, s. 500–505. — Bibliogr. s. 505. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • Optymalizacja procesu wytwarzania rur na zimno z miedzi i jej stopów w walcarce pielgrzymowej KPW75VMRKOptimisation of the process of cold rolling of tubes from copper and its alloys using the KPW75VMRK pilger mill / Jan OSIKA, Jan Sendal, Roman Perlega, Władysław Jarosiński, Anna MARASZEWSKA, Artur RĘKAS, Antoni Woźnicki, Andrzej Pietrzak // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2003 R. 48 nr 6, s. 269–273. — Bibliogr. s. 273, Streszcz., Abstr.

 • słowa kluczowe: miedź, walcowanie na zimno, rura, walcarka pielgrzymowa, stop miedzi, rura miedziana, rura miedzianoniklowa

  keywords: copper, cold rolling, copper alloy, tube, pipe, pilger mill, copper tube, copper-nickel tube

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • Parametry siłowe pielgrzymowania rur na zimno w walcarkach nowej generacjiForce parameters acting in cold rolling of tubes on the new generation pilger mill / Jan OSIKA, Kazimierz ŚWIĄTKOWSKI, Daniel POCIECHA // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2008 R. 53 nr 11, s. 675–679. — Bibliogr. s. 679. — RURY'2008 : Technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XV konferencja naukowo-techniczna : 19–21 listopada 2008, Zakopane : w roku Jubileuszu 90-lecia Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie / Akademia Górniczo-Hutnicza. Wydział Metali Nieżelaznych. Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa Metali Nieżelaznych, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Metali Nieżelaznych, Fundacja „Metale Nieżelazne – Tradycja i Rozwój” . — Wydawnictwo Czasopism i Książek Technicznych SIGMA-NOT Sp. z o. o., 2008. — Na okł. dodatkowo: Jubileusz Profesora Jana Richerta 40-lecia pracy naukowej i dydaktycznej na Wydziale Metali Nieżelaznych AGH

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • Prototypowy system pomiaru odkształceń w procesie walcowania pielgrzymowego rur na zimnoThe prototype strain measurement system in the cold pilger rolling process / Daniel POCIECHA, Jan OSIKA, Marcin MROCZKOWSKI, Bożena BORYCZKO // Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Seria: Mechanika ; ISSN 0137-2335. — 2013 z. 253, s. 25–30. — Bibliogr. s. 30. — ISBN: 978-83-7814-098-6. — Afiliacja autorów: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — FIMM 2013 : Fizyczne i Matematyczne Modelowanie procesów obróbki plastycznej

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
 • Próby i badania nad technologią produkcji miedzianych rur instalacyjnych z wsadu w postaci tulei odlewanych metodą ciągłąTests and study of the technology for installation copper tubes production from a charge in a form of sleeves cast by the continuous method / Ludwik Ciura, Witold Malec, Łukasz Marchewka, Jan OSIKA, Jan Sendal, Roman Perlega, Maciej Krywult, Edward Kałuża, Władysław Jarosiński, Jan Łatka // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2004 R. 49 nr 10–11, s. 494–500. — Rury'2004 : technologie produkcji rur w przemyśle metali nieżelaznych : XIII konferencja naukowo-techniczna : [Kraków, 24–26 listopada 2004 r.] / Katedra Przeróbki Plastycznej i Metaloznawstwa MW, Koło SITPH przy Wydziale Metali Nieżelaznych Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. — Warszawa : SIGMA-NOT, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • Siły walcowania podczas pielgrzymowania na zimno rur miedzianychForce parameters during cold pilger rolling of copper tubes / Jan OSIKA, Tadeusz KNYCH, Andrzej MAMALA, Jan Sendal, Roman Perlega, Łukasz KARAŚ, Czesław Boberek, Władysław Jarosiński, Mirosław Repeła, Jan Łatka, Andrzej PIETRZAK // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2006 R. 51 nr 9, s. 518–524. — Bibliogr. s. 524

 • słowa kluczowe: walcowanie pielgrzymowe na zimno, rury miedziane, parametry siłowe

  keywords: copper tubes, cold pilger process, force parameters

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • Sposób określania zdolności do dalszej przeróbki plastycznej wsadu z tulei odlewanej w sposób ciągły[Method for the determination of ability to further plastic working of charge - continuously cast sleeve] / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Feliks STALONY-DOBRZAŃSKI, Jan OSIKA. — Int.Cl.: B22D 2/00\textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 207583 B1 ; Udziel. 2010-08-11 ; Opubl. 2011-01-31. — Zgłosz. nr P.374063 z dn. 2005-04-01. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL207583B1.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • Stereofotogrametryczna metoda wyznaczania pól przemieszczeń w walcowaniu pielgrzymowym rur na zimnoStereofotogrammetric method used in displacement field calculation in tube pilger cold rolling / Jan OSIKA, Daniel POCIECHA, Marzena Piwowarska // Rudy i Metale Nieżelazne ; ISSN 0035-9696. — 2010 R. 55 nr 3, s. 137–142. — Bibliogr. s. 142

 • słowa kluczowe: walcowanie pielgrzymowe rur na zimno, metoda stereofotogrametryczna, pole przemieszczeń, pole odkształceń

  keywords: stereophotogrammetric method, cold pilger tube rolling, displacement field, deformation field

  cyfrowy identyfikator dokumentu: