Wykaz publikacji wybranego autora

Sebastian Mularz, mgr inż.

asystent

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
WIMiR-kap, Katedra Automatyzacji Procesów


Identyfikatory Autora

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 14, z ogólnej liczby 14 publikacji Autora


1
 • [referat, 2004]
 • TytułControlling a set of hydraulic pumping engines in 3-D prestressing
  AutorzyAndrzej JURKIEWICZ, Piotr MICEK, Sebastian MULARZ, Marcin APOSTOŁ
  ŹródłoICCC'2004 : 5textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Zakopane, Poland, May 25–28, 2004, Vol. 1 / ed. Andrzej Kot ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control ; Polish Academy of Science. Mechatronics Group. Machinery Construction Committee. — Kraków : FMER AGH-UST, 2004. — S. 445–450
2
 • [referat, 2003]
 • TytułEngineering constructions sliding process automation
  AutorzyAndrzej JURKIEWICZ, Piotr MICEK, Sebastian MULARZ
  ŹródłoICCC'2003 : proceedings of 4th International Carpathian Control Conference (ICCC'2003) : 17th international conference Automated Systems of Control of Technological Processes (ASRTP'2003) : XXVIIIth seminary ASO'2003 “Instruments & control” (ASO'2003) : 5th Automatyzacja maszyn, urządzeń i procesów (APRO) : High Tatras, Slovak Republic, May 26–29, 2003 / eds. Igor Podlubný, Karol Kostúr ; SSAKI Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics. Faculty BERG Technical University of Košice. — Košice : TU BERG Faculty, 2003. — S. 621–624
3
 • [patent zastosowany, 2008]
 • TytułHydrauliczne multicięgnowe urządzenie napinająco-transportujące
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: Andrzej JURKIEWICZ, Tadeusz Cygankiewicz, Piotr MICEK, Andrzej PODSIADŁO, Marcin APOSTOŁ, Sebastian MULARZ, Andrzej KOT
  DetailsInt.Cl.: E04G 21/12textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 198518 B1 ; Udziel. 2007-12-27 ; Opubl. 2008-06-30. — Zgłosz. nr P.351422 z dn. 2001-12-28. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL198518B1.pdf
4
 • [zgłoszenie patentowe, 2003]
 • TytułHydrauliczne multicięgnowe urządzenie napinająco-transportujące
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; wynalazca: JURKIEWICZ Andrzej, Cygankiewicz Tadeusz, MICEK Piotr, PODSIADŁO Andrzej, APOSTOŁ Marcin, MULARZ Sebastian, KOT Andrzej
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: E04G 21/12. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 351422 A1 ; Opubl. 2003-06-30. — Zgłosz. nr P.351422 z dn. 2001-12-28 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2003  nr 13, s. 33. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL351422A1.pdf
5
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułLaboratorium badań i analiz maszyn i budowli AGH
  AutorzyAndrzej JURKIEWICZ, Marcin APOSTOŁ, Sebastian MULARZ
  ŹródłoAnaliza ryzyka i diagnostyka procesów degradacyjnych i zmęczeniowych / pod red. Stanisława Radkowskiego. — Warszawa : [Instytut Podstaw Budowy Maszyn Politechnika Warszawska], 2004. — S. 113–120
6
 • [referat, 2005]
 • TytułMatematyczny model urządzenia napinająco-transportującego UNTM13
  AutorzyMarcin APOSTOŁ, Andrzej JURKIEWICZ, Sebastian MULARZ
  ŹródłoNapędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne '2005 : problemy i tendencje rozwojowe w pierwszej dekadzie XXI wieku : międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna : Wrocław, 17–19 maja 2005 / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich SIMP. — Wrocław : Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP, [2005]. — S. 517–524
7
 • [referat, 2004]
 • TytułMathematical model of hydraulic tensioning and transporting unit UNT15
  AutorzyMarcin APOSTOŁ, Andrzej JURKIEWICZ, Piotr MICEK, Sebastian MULARZ
  ŹródłoICCC'2004 : 5textsuperscript{th} International Carpathian Control Conference : Zakopane, Poland, May 25–28, 2004, Vol. 1 / ed. Andrzej Kot ; AGH University of Science and Technology. Faculty of Mechanical Engineering and Robotics. Department of Process Control ; Polish Academy of Science. Mechatronics Group. Machinery Construction Committee. — Kraków : FMER AGH-UST, 2004. — S. 355–360
8
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułMetoda oceny strat sił sprężających w konstrukcjach mostowych
  AutorzyAndrzej JURKIEWICZ, Piotr MICEK, Sebastian MULARZ
  ŹródłoAnaliza ryzyka i diagnostyka procesów degradacyjnych i zmęczeniowych / pod red. Stanisława Radkowskiego. — Warszawa : [Instytut Podstaw Budowy Maszyn Politechnika Warszawska], 2004. — S. 105–111
9
 • [fragment książki, 2004]
 • TytułProjektowanie współbieżne na przykładzie wybranego typu pompy
  AutorzyAndrzej JURKIEWICZ, Dariusz GRZYBEK, Sebastian MULARZ
  ŹródłoAnaliza ryzyka i diagnostyka procesów degradacyjnych i zmęczeniowych / pod red. Stanisława Radkowskiego. — Warszawa : [Instytut Podstaw Budowy Maszyn Politechnika Warszawska], 2004. — S. 83–88
10
 • [artykuł w czasopiśmie, 2008]
 • TytułStanowisko badawcze do procesu nasuwania konstrukcji inżynierskich
  AutorzySebastian MULARZ
  ŹródłoHydraulika i Pneumatyka. — 2008 R. 28 nr 3, s. 19–20
11
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2003]
 • TytułTechnologia sprężania i nasuwania konstrukcji mostowych – badania
  AutorzyMarcin APOSTOŁ, Andrzej JURKIEWICZ, Sebastian MULARZ, Piotr MICEK
  ŹródłoPomiary, Automatyka, Kontrola / Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich. Sekcja Metrologii, Polskie Stowarzyszenie Pomiarów Automatyki i Robotyki POLSPAR. — 2003 nr 5, s. 14–18
13
 • [zgłoszenie patentowe, 2005]
 • TytułWielotłoczkowa pompa promieniowa
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Mechaniczne WIROMET S. A., Mikołów ; wynalazca: JURKIEWICZ Andrzej, Cygankiewicz Tadeusz, Klimkiewicz Bogdan, MICEK Piotr, MULARZ Sebastian, APOSTOŁ Marcin, GRZYBEK Dariusz [et al.]
  DetailsInt.Cl.textsuperscript{7}: F04C 3/00. — Polska. — Opis zgłoszeniowy wynalazku ; PL 366446 A1 ; Opubl. 2005-10-03. — Zgłosz. nr P.366446 z dn. 2004-03-19 // Biuletyn Urzędu Patentowego ; 2005  nr 20, s. 57. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL366446A1.pdf
14
 • [patent, wzór użytkowy, przemysłowy, 2009]
 • TytułWielotłoczkowa pompa promieniowa
  InventorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie ; Zakłady Mechaniczne WIROMET S. A., Mikołów ; wynalazca: Andrzej JURKIEWICZ, Tadeusz Cygankiewicz, Bogdan Klimkiewicz, Piotr MICEK, Sebastian MULARZ, Marcin APOSTOŁ, Dariusz GRZYBEK [et al.]
  DetailsInt.Cl.: F04B 9/04textsuperscript{(2006.01)}. — Polska. — Opis patentowy ; PL 203323 B1 ; Udziel. 2009-03-25 ; Opubl. 2009-09-30. — Zgłosz. nr P.366446 z dn. 2004-03-19. — tekst: http://patenty.bg.agh.edu.pl/pelneteksty/PL203323B1.pdf