Wykaz publikacji wybranego autora

Jarema A. Prykarpatsky, dr

adiunkt

Wydział Matematyki Stosowanej
WMS-krr, Katedra Równań Różniczkowych


Identyfikatory Autora

ORCID: 0000-0002-3033-7419

ResearcherID: U-8877-2017

Scopus: 6603328340Statystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem321328
200711
200688
20051010
2004734
200333
2002312
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem32266
200711
2006862
20051091
200477
2003312
2002321
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem32824
200711
2006817
20051037
2004716
2003312
2002312
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem321022
200711
2006826
20051037
2004734
200333
2002321
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem32131
200711
200688
20051010
200477
200333
200233
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem321715
200711
2006844
20051064
2004743
2003312
2002312

Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.1
 • Algebro-analìtičnì aspekti cìlkom ìntegrovnih dinamìčnih sistem ta ïh zburen'[Agebraic-analytic aspects of completely integrable dynamical systems and their perturbations] / A. M. Samojlenko, J. A. PRYKARPATSKY ; red. N. Ì. Kovalenko. — Kiïv : Ìnstitut matematiki NAN Ukraïni, 2002. — 236, [1] s.. — (Pracì Ìnstitutu matematiki Naciìonal'noï akademiï nauk Ukraïni. Matematika ta ïï zastosuvannâ ; t. 41). — Bibliogr. s. 223–236

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
3
 • A survey of the spectral and differential geometric aspects of the generalized De Rham-Hodge theory related with Delsarte transmutation operators in multidimension and applications to spectral and soliton problems, Pt. 1 / Yarema A. PRYKARPATSKY, Anatoliy M. Samoilenko, Anatoliy K. PRYKARPATSKY // Applied Mathematics E-Notes [Dokument elektroniczny]. — Czasopismo elektroniczne ; ISSN 1607-2510. — 2005 vol. 5, s. 210–246. — Bibliogr. s. 244–246, Abstr.. — tekst: https://www.emis.de/journals/AMEN/2005/040619-2.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • Comparison of heterogeneous and homogenized numerical models of cavitation / Roman Samulyak, Jarema PRYKARPATSKY, Tianshi Lu, James Glimm, Zhiliang Xu, Myoung-Nyoun Kim // International Journal for Multiscale Computational Engineering ; ISSN 1543-1649. — 2006 vol. 4 iss. 3, s. 377–390. — Bibliogr., Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1615/IntJMultCompEng.v4.i3.70

5
 • Direct and homogeneous numerical approaches to multiphase flows and applications / Roman Samulyak, Tianshi Lu, Jarema PRYKARPATSKY // W: Computational Science – ICCS 2004 : 4th International Conference : Kraków, Poland, June 6–9, 2004 : proceedings, Pt. 4 / eds. Marian Bubak, Geert Dick van Albada [et al.]. — Berlin [etc.] : Springer-Verlag, 2004. — (Lecture Notes in Computer Science ; ISSN 0302-9743 ; LNCS 3039). — S. 653–660. — Bibliogr. s. 660, Abstr.. — Toż na CD-ROMie. — tekst: https://link-1springer-1com-10000489c00a5.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2F978-3-540-25944-2_84.pdf

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
7
 • Generalized de Rham-Hodge theory of multidimensional Delsarte transmutations of differential operators and its applications for nonlinear dynamic systems / N. N. Bogolyubov, Jr., J. A. PRYKARPATSKY, A. M. Samoilenko, A. K. PRYKARPATSKY // Physics of Particles and Nuclei ; ISSN 1063-7796. — 2005 vol. 36 suppl. 1, s. S111–S122. — Bibliogr. s. S121–S122, Abstr.. — Bogolyubov Conference on Modern Problems of Mathematical and Theoretical Physics : Kiev : SEP 13-17, 2004

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
 • Integrability by quadratures of Hamiltonian systems and Picard-Fuchs type equations: the modern differential-geometric aspects / Y. A. PRYKARPATSKY, A. M. Samoilenko, D. L. Blackmore, A. K. PRYKARPATSKY // Miskolc Mathematical Notes ; ISSN 1787-2405. — 2005 vol. 6 no. 1, s. 65–103. — Bibliogr. s. 101–102, Abstr.

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

9
 • Kanonìčna redukcìâ na kodotičnih simplektičnih mnogovidah ìz grupovoû dìêû ta na asocìjovanih golovnih rozšaruvannâh ìz zv'âznìstû[Canonical reduction on cotangent symplectic manifolds with a group action and on associated principal fiber bundles with connection] / J. A. PRYKARPATSKY // Nelìnìjnì Kolivannâ = Nonlinear Oscillations ; ISSN 1562-3076. — 2006 t. 9 no. 1, s. 98–108. — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

10
 • Mel'nikov-Samoilenko adiabatic stability problem / J. A. PRYKARPATSKY // Ukrainian Mathematical Journal ; ISSN 0041-5995. — 2006 vol. 58 no. 6, s. 887–903. — Bibliogr. s. 902–903. — J. A. Prykarpatski - pierwsza afiliacja: Ukrainian Academy of Sciences, Kyiv, Ukraine. — tekst: https://goo.gl/i7oimT

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.1007/s11253-006-0111-8

11
12
 • On the geometrical properties of reduced canonically symplectic spaces with symmetry, their relationship with structures on associated principal fiber bundles and some applications / Y. A. PRYKARPATSKY, A. M. Samoilenko, A. K. PRYKARPATSKY // Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems. Series A, Mathematical ; ISSN 1201-3390. — 2006 vol. 13A S2, s. 145–158. — Differential equations and dynamical systems : proceedings of the international workshop : Guelph, Canada, July 29–31, 2006 / eds. X. Liu, S. X. Yang. — Waterloo : Watam Press, 2006

 • keywords: symplectic structures, Hamiltonian reduction, connections, principal fiber bundles, Yang-Mills type gauge fields

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

13
 • On the Liouville-Arnold integrable flows related with quantum algebras and their Poissonian representations / Anatoliy Samoilenko, Yarema PRYKARPATSKY, Denis Blackmore, Anatolij PRYKARPATSKY // W: The proceedings of Fifth international conference “Symmetry in nonlinear mathematical physics”, Pt. 3 / eds. A. G. Nikitin [et al.]. — Kyiv : IM, 2004. — (Proceedings of Institute of Mathematics of NAS of Ukraine ; vol. 50). — S. 1184–1191. — Bibliogr. s. 1191

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

14
 • Pro ìntegrovnìst' odnìêï gìdrodinamìčnoï sistemi ta ïï skìnčennovimìrnih redukcìjOn integrability of some hydrodynamic system and its finite dimensional reductions / Ârema PRYKARPATSKY, Miroslava Kopič // Vìsnik L'vìvs'kogo Unìversitetu. Serìâ mehanìko-matematična ; ISSN 2078-3744. — 2003 vip. 62, s. 103–108. — Bibliogr. s. 108

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
16
 • Simplektičnij metod pobudovi ergodičnih mìr na ìnvarìantnih pìdmnogovidah neavtonomnih gamìl'tonovih sistem: Lagranževì mnogovidi, ïh struktura ta gomologìï Mazera[Symplectic method of ergodic measures constructions on invariant manifolds of nonautonomous Hamiltonian systems: Lagrangian manifolds, their structure and J. Mather's homology] / J. A. PRYKARPATSKY // Ukraïns'kij Matematičnij Žurnal ; ISSN 1027-3190. — 2006 t. 58 no. 5, s. 675–691. — Bibliogr. s. 690–691

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
 • Struktura bìnarnih peretvoren' tipu Darbu ta ïh zastosuvannâ v teorìï solìtonìv[The structure of Darboux type binary transformations and their applications in soliton theory] / Â. A. PRYKARPATSKY, A. M. Samojlenko, V. G. Samojlenko // Ukraïns'kij Matematičnij Žurnal ; ISSN 1027-3190. — 2003 t. 55 no. 12, s. 1704–1719. — Bibliogr. s. 1719

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

18
 • Symplectic method for the construction of ergodic measures on invariant submanifolds of nonautomous Hamiltonian systems : Lagrangian manifolds, their structure, and mather homologies / J. A. PRYKARPATSKY // Ukrainian Mathematical Journal ; ISSN 0041-5995. — 2006 vol. 58 no. 5, s. 763–778. — Bibliogr. s. 778. — tekst: https://goo.gl/W89M5r

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • The Delsarte-Darboux type binary transformations, their differential-geometric and operator structure with applications, Pt. 2Bìnarnì peretvorenniâ tipu Del'sarta-Darbu, ïhnâ diferencìal'no-geometrična ta operatorna strukturi z zastosuvannâmi, [Č.] 2 / Ya. A. PRYKARPATSKY, A. M. Samoilenko // Prikladnì Problemi Mehanìki ì Matematiki ; ISSN 1810-3022. — 2004 iss. 2, s. 7–30. — Bibliogr. s. 28–30

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • The Delsarte-Darboux type binary transformations, their differential-geometric and operator structure with applications, Pt. 1 / Jarema A. PRYKARPATSKY, Anatoliy M. Samoilenko // Opuscula Mathematica ; ISSN 1232-9274. — Tytuł poprz.: Scientific Bulletins of Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy. Opuscula Mathematica. — 2006 vol. 26 no. 1, s. 137–150. — Bibliogr. s. 148–149, Abstr.. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1rjl0ebc.wbg2.bg.agh.edu.pl/OPUSCULA/26-1/26-1-10.pdf

 • keywords: Delsarte transmutation operators, parametric functional spaces, Darboux transformations, inverse spectral transform problem, soliton equations, Zakharov–Shabat equations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
22
 • The ergodic measures related with nonautonomous Hamiltonian systems and their homology structure, Pt. 1 / Denis L. Blackmore, Yarema A. PRYKARPATSKY, Anatoliy M. Samoilenko, Anatoliy K. PRYKARPATSKY // Cubo : a mathematical journal / Universidad de La Frontera. Departamento de Matemáticas y Estadística ; ISSN 0716-7776. — 2005 vol. 7 no. 3, s. 49–63

 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

23
 • The generalized de Rham-Hodge theory aspects of Delsarte-Darboux type transformations in multidimension / Anatoliy Mykhaylovich Samoilenko, Yarema Anatoliyovych PRYKARPATSKY, Anatoliy Karolevych PRYKARPATSKY // Central European Journal of Mathematics ; ISSN 1895-1074. — 2005 vol. 3 no. 3, s. 529–557. — Bibliogr. s. 554–557, Abstr.. — tekst: https://link-1springer-1com-1nyztlj1y06b6.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.2478%2FBF02475922.pdf

 • keywords: Delsarte transmutation operators, generalized de Rham-Hodge differential complex, parametric functional spaces, Darboux transformations, inverse spectral transform problem, soliton equations, Laplace and Dirac type operators, Zakharov-Shabat equations

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • The general differential-geometric structure of multidimensional Delsarte transmutation operators in parametric functional spaces and their applications in soliton theory, Pt. 2 / J. GOLENIA, Y. A. PRYKARPATSKY, A. M. Samoilenko, A. K. PRYKARPATSKY // Opuscula Mathematica ; ISSN 1232-9274. — Tytuł poprz.: Scientific Bulletins of Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy. Opuscula Mathematica. — 2004 R. 24 [no.] 1, s. 71–83. — Bibliogr. s. 82–83, Abstr.. — tekst: http://www-1opuscula-1agh-1edu-1pl-1000003jo0067.wbg2.bg.agh.edu.pl/vol24/1/art/opuscula_math_2406.pdf

 • keywords: Delsarte transmutation operators, parametric functional spaces, Darboux transformations, inverse spectral transform problem, soliton equations, Zakharov-Shabat equations, polynomial operator pencils

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • The geometric properties of reduced canonically symplectic spaces with symmetry, their relationship with structures on associated principal fiber bundles and some applications, Pt. 1 / Yarema A. PRYKARPATSKY, Anatoliy M. Samoilenko, Anatolij K. PRYKARPATSKY // Opuscula Mathematica ; ISSN 1232-9274. — Tytuł poprz.: Scientific Bulletins of Stanisław Staszic Academy of Mining and Metallurgy. Opuscula Mathematica. — 2005 vol. 25 no. 2, s. 287–298. — Bibliogr. s. 296–297, Abstr.. — Y. A. Prykarpatsky - pierwsza afiliacja: The Institute of Mathematics, NAS, Kyiv, Ukraine. — tekst: http://journals-1bg-1agh-1edu-1pl-1ftlf1r1y06c9.wbg2.bg.agh.edu.pl/OPUSCULA/25-2/25-2-11.pdf

 • keywords: symplectic structures, Hamiltonian reduction, connections, principal fiber bundles, Yang–Mills type gauge fields

  cyfrowy identyfikator dokumentu: