Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Frydrych, prof. dr inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka PolskaStatystyka obejmuje publikacje afiliowane AGH od 2008 roku włącznie

typ publikacji
rocznikl. publ.książkifragm.referatyartykułypatentymapyred. czas.inne
ogółem1688
2009211
2007211
200622
200522
200422
200311
2002211
200122
200011
język publikacji
rocznikrazempolskojęzyczneanglojęzycznepozostałe języki
ogółem1697
200922
2007211
200622
200522
2004211
200311
200222
2001211
200011
kraj wydania
rocznikrazempubl. krajowepubl. zagraniczne
ogółem16115
200922
2007211
200622
200522
200422
200311
200222
200122
200011
Lista Filadelfijska
rocznikrazempubl. z LFpubl. pozostałe
ogółem16115
200922
200722
200622
200522
200422
200311
200222
2001211
200011
punktacja MNiSW
rocznikrazempubl. z pkt. MNiSWpubl. pozostałe
ogółem16115
2009211
200722
200622
200522
200422
200311
200222
200122
200011
publikacje recenzowane
rocznikrazempubl. recenzowanepubl. nierecenzowane
ogółem1679
2009211
2007211
200622
200522
2004211
200311
2002211
200122
2000111
 • Effect of sintering atmosphere on structure and properties of vitalium type sintered materials
2
 • How processing variables influence the properties of manganese P/M steels with chromium and molybdenum additions?
3
 • How to improve the structure and properties of PM manganese steels?
4
 • Influence of the initial state and heating conditions of the Al-Cu-Si alloy on the evolution of the thixotropic structure
5
 • Kucie w matrycach zamkniętych wyprasek z proszku stopu Al–Cu–Si z udziałem fazy ciekłej
6
 • Spiekane stale manganowe o dużej wytrzymałości
7
 • The effect of cooling rate on the structure and mechanical properties of Fe-3\% Mn-(Cr)-(Mo)-C PM steels
8
 • The effect of cooling rate on the structure and mechanical properties of $Fe-3\% Mn-(Cr)-(Mo)-C$ PM steels
9
 • The effect of processing variables on the porosity of P/M Mn steels
10
 • Wpływ temperatury spiekania i szybkości chłodzenia na strukturę i własności mechaniczne konstrukcyjnych spieków $Fe-(3-4)\%Mn-0,8\%C$
11
 • Wybrane własności kompozytów otrzymanych z proszków stopów $Al–Cu$ wzmocnionych włóknami ceramicznymi
12
 • Wybrane własności materiałów z proszku stopowego $Al-Si-Fe-Cu-Mg-Zr$ i jego mieszanki z proszkiem aluminium, otrzymanych w procesach zagęszczania i kucia na gorąco
13
 • Wybrane własności materiałów z proszku stopowego Al-Si-Fe-Cu-Mg-Zr i jego mieszanki z proszkiem aluminium, otrzymanych w procesach zagęszczania i kucia na gorąco
14
 • Wybrane własności stopu Al–Cu–Si otrzymanego z proszku po przeróbce plastycznej z udziałem fazy ciekłej
15
 • Wyciskanie wyprasek ze stopów aluminium z udziałem fazy ciekłej
16
 • Zarys historii Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Akademii Górniczo-Hutniczej