Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Frydrych, prof. dr inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
  • Kucie w matrycach zamkniętych wyprasek z proszku stopu Al–Cu–Si z udziałem fazy ciekłej
2
  • Spiekane stale manganowe o dużej wytrzymałości
3
  • Wpływ temperatury spiekania i szybkości chłodzenia na strukturę i własności mechaniczne konstrukcyjnych spieków $Fe-(3-4)\%Mn-0,8\%C$
4
  • Wybrane własności kompozytów otrzymanych z proszków stopów $Al–Cu$ wzmocnionych włóknami ceramicznymi
5
  • Wybrane własności materiałów z proszku stopowego $Al-Si-Fe-Cu-Mg-Zr$ i jego mieszanki z proszkiem aluminium, otrzymanych w procesach zagęszczania i kucia na gorąco
6
  • Wybrane własności materiałów z proszku stopowego Al-Si-Fe-Cu-Mg-Zr i jego mieszanki z proszkiem aluminium, otrzymanych w procesach zagęszczania i kucia na gorąco
7
  • Wybrane własności stopu Al–Cu–Si otrzymanego z proszku po przeróbce plastycznej z udziałem fazy ciekłej
8
  • Wyciskanie wyprasek ze stopów aluminium z udziałem fazy ciekłej
9
  • Zarys historii Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Akademii Górniczo-Hutniczej