Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Frydrych, prof. dr inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
  • Effect of sintering atmosphere on structure and properties of vitalium type sintered materials
2
  • Influence of the initial state and heating conditions of the Al-Cu-Si alloy on the evolution of the thixotropic structure
3
  • Kucie w matrycach zamkniętych wyprasek z proszku stopu Al–Cu–Si z udziałem fazy ciekłej
4
  • The effect of cooling rate on the structure and mechanical properties of $Fe-3\% Mn-(Cr)-(Mo)-C$ PM steels
5
  • Wpływ temperatury spiekania i szybkości chłodzenia na strukturę i własności mechaniczne konstrukcyjnych spieków $Fe-(3-4)\%Mn-0,8\%C$
6
  • Wybrane własności materiałów z proszku stopowego ${Al-Si-Fe-Cu-Mg-Zr}$ i jego mieszanki z proszkiem aluminium, otrzymanych w procesach zagęszczania i kucia na gorąco
7
  • Wybrane własności stopu Al–Cu–Si otrzymanego z proszku po przeróbce plastycznej z udziałem fazy ciekłej
8
  • Wyciskanie wyprasek ze stopów aluminium z udziałem fazy ciekłej