Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Frydrych, prof. dr inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska
1
  • How processing variables influence the properties of manganese P/M steels with chromium and molybdenum additions?
2
  • How to improve the structure and properties of PM manganese steels?
3
  • Spiekane stale manganowe o dużej wytrzymałości
4
  • The effect of cooling rate on the structure and mechanical properties of Fe-3\% Mn-(Cr)-(Mo)-C PM steels
5
  • The effect of processing variables on the porosity of P/M Mn steels
6
  • Wybrane własności kompozytów otrzymanych z proszków stopów $Al–Cu$ wzmocnionych włóknami ceramicznymi
7
  • Wybrane własności materiałów z proszku stopowego Al-Si-Fe-Cu-Mg-Zr i jego mieszanki z proszkiem aluminium, otrzymanych w procesach zagęszczania i kucia na gorąco
8
  • Zarys historii Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Akademii Górniczo-Hutniczej