Wykaz publikacji wybranego autora

Jerzy Frydrych, prof. dr inż.

profesor zwyczajny

Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
WIMiIP-kmm, Katedra Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: brak

OPI Nauka Polska

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 17, z ogólnej liczby 17 publikacji Autora


1
 • Effect of sintering atmosphere on structure and properties of vitalium type sintered materials
2
 • How processing variables influence the properties of manganese P/M steels with chromium and molybdenum additions?
3
 • How to improve the structure and properties of PM manganese steels?
4
 • Influence of the initial state and heating conditions of the Al-Cu-Si alloy on the evolution of the thixotropic structure
5
 • Kucie w matrycach zamkniętych wyprasek z proszku stopu Al–Cu–Si z udziałem fazy ciekłej
6
 • P/M Al-Si alloy based materials obtained by hot forming
7
 • Spiekane stale manganowe o dużej wytrzymałości
8
 • The effect of cooling rate on the structure and mechanical properties of Fe-3\% Mn-(Cr)-(Mo)-C PM steels
9
 • The effect of cooling rate on the structure and mechanical properties of $Fe-3\% Mn-(Cr)-(Mo)-C$ PM steels
10
 • The effect of processing variables on the porosity of P/M Mn steels
11
 • Wpływ temperatury spiekania i szybkości chłodzenia na strukturę i własności mechaniczne konstrukcyjnych spieków $Fe-(3-4)\%Mn-0,8\%C$
12
 • Wybrane własności kompozytów otrzymanych z proszków stopów $Al–Cu$ wzmocnionych włóknami ceramicznymi
13
 • Wybrane własności materiałów z proszku stopowego $Al-Si-Fe-Cu-Mg-Zr$ i jego mieszanki z proszkiem aluminium, otrzymanych w procesach zagęszczania i kucia na gorąco
14
 • Wybrane własności materiałów z proszku stopowego Al-Si-Fe-Cu-Mg-Zr i jego mieszanki z proszkiem aluminium, otrzymanych w procesach zagęszczania i kucia na gorąco
15
 • Wybrane własności stopu Al–Cu–Si otrzymanego z proszku po przeróbce plastycznej z udziałem fazy ciekłej
16
 • Wyciskanie wyprasek ze stopów aluminium z udziałem fazy ciekłej
17
 • Zarys historii Katedry Metaloznawstwa i Metalurgii Proszków Akademii Górniczo-Hutniczej