Wykaz publikacji wybranego autora

Urszula Aleksander-Kwaterczak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska

[dyscyplina wiodąca] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2932-3589

ResearcherID: T-4096-2018

Scopus: 24779646600

PBN: 900354

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 96, z ogólnej liczby 97 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułA threat to the Mała Panew River ecosystem due to Cd and Zn above standard concentrations in its bottom sediments
  AutorzyU. ALEKSANDER-KWATERCZAK, M. WARDAS, A. Fuk, K. Dudek
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2006 vol. 15 no. 5D, Pt. 2, s. 631–634
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAn attempt to assess the impact on anthropopressure on the ecological state of urbanised watercourses of Kraków conurbation and the difficulties encountered
  AutorzyMarta WARDAS, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Szymon Jusik, Beata Hryc, Tomasz Zgoła, Marcin Sztuka, Magdalena KACZMARSKA, Michał Mazurek
  ŹródłoJournal of Elementology. — 2010 vol. 15 no. 4, s. 725–743
 • keywords: sediments, ecological state, watercourse, macrophytes

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

3
 • [referat, 2018]
 • TytułAnaliza przestrzennego rozmieszczenia metali ciężkich w osadach dennych jeziora Wigry z wykorzystaniem cyfrowej obróbki danych metodą analizy wieloczynnikowej
  AutorzyAnna KOSTKA, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK
  ŹródłoAnalityczne wyzwania [Dokument elektroniczny] : II konferencja naukowa : 11 grudnia 2018, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Ekran [3]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

4
 • [referat, 2009]
 • TytułBenthic diatoms and phytoplankton assemblages in the waters polluted by heavy metals (Upper Silesia)
  AutorzyJanina Kwadrans, Elżbieta Wilk-Woźniak, Dariusz Ciszewski, Ewa Szarek-Gwiazda, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Andrzej Waloszek, Edward Walusiak
  Źródło21textsuperscript{st} Conference of Polish Hydrobiologists [Dokument elektroniczny] : Lublin, 9–11 September 2009 : abstracts. — [Lublin : Lublin University of Life Sciences], [2009]. — S. 105–106
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

5
 • [referat, 2011]
 • TytułBiodiversity and genome alterations of Chironomidae larvae as indicators of a strong contamination of water ecosystems with heavy metals
  AutorzyEwa Szarek-Gwiazda, Paraskeva Michailova, Andrzej Kownacki, Dariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK
  ŹródłoThe 19textsuperscript{th} international conference on Environmental indicators : September 11–14textsuperscript{th}, 2011, Haifa, Israel : abstracts book / International Society of Environmental Indicators. — Haifa, Israel : ISEI, 2011. — S. 48–49
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

6
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułChanges of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland)
  AutorzyU. ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. PROSOWICZ, J. RUTKOWSKI, J. SZCZEPAŃSKA
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2009 vol. 18 no. 2B, s. 51–55
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

7
 • [referat, 2009]
 • TytułChanges of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland)
  AutorzyUrszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dorota PROSOWICZ, RUTKOWSKI Jacek, SZCZEPAŃSKA Jadwiga
  ŹródłoMikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : Częstochowa 28–30 kwietnia 2009 r. : streszczenia referatów i posterów / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — S. 40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

8
9
10
 • [referat, 2006]
 • TytułContaminated sediments at the Zn-Pb and Cu mining and smelting industries areas in Poland – do we need specific management strategy?
  AutorzyHELIOS RYBICKA E., ALEKSANDER-KWATERCZAK U.
  ŹródłoEuropean sediments and sentiments : cleaning European waters of contaminated sediments : 3textsuperscript{rd} European conference on Contaminated sediments : Budapest, Hungary, 19–20–21 March, 2006 : conference proceedings / REUSED [Remediation, Recycling and Reuse of EUropean SEDiments]. — [Hungary : s. n.], [2006]. — S. [1–12]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

11
12
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułContrasting sediment and water chemistry indicates the extent of the hyporheic zone in a polluted river system
  AutorzyDariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2016 vol. 42 no. 2, s. 151–159. — tekst: https://goo.gl/SxgMBS
 • keywords: pollution, water, sediment, Biała Przemsza River, floodplain

  cyfrowy identyfikator dokumentu: 10.7494/geol.2016.42.2.151

13
14
 • [referat, 2019]
 • TytułDetermination of microplastics in River sediments on the example of Vistula tributaries near Krakow (Poland)
  AutorzyMarzena POŁEĆ, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK
  ŹródłoSediment as a dynamic natural resource from catchment to open sea : 11th international SedNet conference : 3-5 April 2019, Dubrovnik, Croatia : abstracts. — [Dubrovnik : s. n.], [2019]. — S. 91
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

15
 • [referat, 2011]
 • TytułDispersal of metal mining-related contaminants in the natural river floodplain, a case study from southern Poland
  AutorzyALEKSANDER-KWATERCZAK, U., D. CISZEWSKI
  ŹródłoICOBTE 2011 [Dokument elektroniczny] : 11th international conference on the Biogeochemistry of trace elements : Florence, Italy, July 3–7 2011. — [Florence : s. n.], [2011]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

16
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułDistribution of Cd, and Pb in the lake sediments cores from the Hańczańska Bay (Wigry Lake, NE Poland)
  AutorzyUrszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dorota PROSOWICZ
  ŹródłoLimnological Review. — 2007 [vol.] 7 [no.] 4, s. 215–219
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

17
18
 • [referat, 2014]
 • TytułFish ponds contaminated with effluents from a lead and zinc mine: an approach to remediation : [abstract]
  AutorzyU. ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. CISZEWSKI
  ŹródłoICOBTE 2013 : 12th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements : establishing the frontiers of trace element research : June 16–20, Athens, Georgia USA / International Society of Trace Element Biogeochemistry Inc.. — [USA : s. n.], [2014]. — S. [1], abstract 374
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

19
 • [referat, 2016]
 • TytułFunction of the hyporheic zone in the Cd and Zn transfer in the Biała Przemsza River valley
  AutorzyUrszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. CISZEWSKI
  ŹródłoICHMET 2016 [Dokument elektroniczny] : 18textsuperscript{th} International Conference on Heavy Metals in the Environment : 12–15 September 2016, Ghent, Belgium : abstract book. — [Belgium : s. n.], [2016]. — S. 383–384
 • keywords: groundwater, metals, surface water, sediment, floodplain

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

20
 • [referat, 2014]
 • TytułGeoelektryczny monitoring gruntów na terenie czasowego składowiska stałych odchodów zwierzęcych
  AutorzyGrzegorz BANIA, Michał ĆWIKLIK, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI
  ŹródłoTransformacja zanieczyszczeń w środowisku : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 11–12 grudzień 2014 : materiały konferencyjne / AGH. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Ochrony Środowiska, IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

21
 • [referat, 2003]
 • TytułGrain-size effect on heavy metals content in the Odra River bottom sediments
  AutorzyU. ALEKSANDER, W. S. SIKORA, R. WÓJCIK
  ŹródłoPrague 2003 [Dokument elektroniczny] : sixth international symposium & exhibition on Environmental contamination in Central & Eastern Europe and the commonwealth of independent states : 1–4 September 2003, Prague, Czech Republic : proceedings. — Tallahassee : Florida State University. Institute for International Cooperative Environmental Research, 2003. — S. 1–5
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

22
23
 • [referat, 2004]
 • TytułHeavy metals distribution in the river sediment depth profiles, as the factor of geochemical monitoring describing potential threat for groundwater
  AutorzyUrszula ALEKSANDER, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA
  ŹródłoProceedings 3rd SENSPOL Workshop: monitoring in polluted environments for integrated water-soil management : Kraków, Poland, June 3–6, 2003 / ed. Susan Alcock. — Silsoe : Cranfield University, 2004. — S. 194
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

24
 • [referat, 2003]
 • TytułHeavy metals distribution in the river sediment depth profiles, as the factor of geochemical monitoring describing potential threat for groundwater : [abstract]
  AutorzyUrszula ALEKSANDER, Edeltrauda HELIOS-RYBICKA
  ŹródłoMonitoring in polluted environments for integrated water-soil management : 3textsuperscript{rd} SENSPOL workshop : Kraków, Poland 3–6 June, 2003 / Jagiellonian University. Faculty of Chemistry. — [Kraków : JU FC], [2003]. — S. [1]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu:

25
 • [referat, 2011]
 • TytułHeavy metals in water and sediments: how do they influence on phytoplankton?
  AutorzyElżbieta Wilk-Woźniak, Agnieszka Pociecha, Dariusz CISZEWSKI, U. ALEKSANDER-KWATERCZAK
  Źródło“The past, present, future of phycological research. Its signification for man and environment protection” : 30textsuperscript{th} international conference of the Polish Phycological Society : Wrocław–Pawłowice, Poland, 19–21textsuperscript{st} May 2011 : book of abstract / eds. Jan Matuła, Dorota Richter, Jacek Urbaniak ; Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Department of Botany and Plant Ecology. — [Poland : WUELS], [2011]. — S. 202–[203]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

  cyfrowy identyfikator dokumentu: