Wykaz publikacji wybranego autora

Urszula Aleksander-Kwaterczak, dr hab. inż.

adiunkt

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: brak

ResearcherID: brak

Scopus: 24779646600

PBN: 900354

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)
Opisy publikacji wcześniejszych zobacz: bpp.agh.edu.pl/old.


Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 61, z ogólnej liczby 62 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAn attempt to assess the impact on anthropopressure on the ecological state of urbanised watercourses of Kraków conurbation and the difficulties encountered
  AutorzyMarta WARDAS, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Szymon Jusik, Beata Hryc, Tomasz Zgoła, Marcin Sztuka, Magdalena KACZMARSKA, Michał Mazurek
  ŹródłoJournal of Elementology. — 2010 vol. 15 no. 4, s. 725–743
 • keywords: sediments, ecological state, watercourse, macrophytes

2
 • [referat, 2009]
 • TytułBenthic diatoms and phytoplankton assemblages in the waters polluted by heavy metals (Upper Silesia)
  AutorzyJanina Kwadrans, Elżbieta Wilk-Woźniak, Dariusz Ciszewski, Ewa Szarek-Gwiazda, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Andrzej Waloszek, Edward Walusiak
  Źródło21textsuperscript{st} Conference of Polish Hydrobiologists [Dokument elektroniczny] : Lublin, 9–11 September 2009 : abstracts. — [Lublin : Lublin University of Life Sciences], [2009]. — S. 105–106
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

3
 • [referat, 2011]
 • TytułBiodiversity and genome alterations of Chironomidae larvae as indicators of a strong contamination of water ecosystems with heavy metals
  AutorzyEwa Szarek-Gwiazda, Paraskeva Michailova, Andrzej Kownacki, Dariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK
  ŹródłoThe 19textsuperscript{th} international conference on Environmental indicators : September 11–14textsuperscript{th}, 2011, Haifa, Israel : abstracts book / International Society of Environmental Indicators. — Haifa, Israel : ISEI, 2011. — S. 48–49
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

4
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułChanges of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland)
  AutorzyU. ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. PROSOWICZ, J. RUTKOWSKI, J. SZCZEPAŃSKA
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2009 vol. 18 no. 2B, s. 51–55
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

5
 • [referat, 2009]
 • TytułChanges of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland)
  AutorzyUrszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dorota PROSOWICZ, RUTKOWSKI Jacek, SZCZEPAŃSKA Jadwiga
  ŹródłoMikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : Częstochowa 28–30 kwietnia 2009 r. : streszczenia referatów i posterów / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — S. 40
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

6
7
8
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułContrasting sediment and water chemistry indicates the extent of the hyporheic zone in a polluted river system
  AutorzyDariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2016 vol. 42 no. 2, s. 151–159. — tekst: https://goo.gl/SxgMBS
 • keywords: pollution, water, sediment, Biała Przemsza River, floodplain

9
 • [referat, 2011]
 • TytułDispersal of metal mining-related contaminants in the natural river floodplain, a case study from southern Poland
  AutorzyALEKSANDER-KWATERCZAK, U., D. CISZEWSKI
  ŹródłoICOBTE 2011 [Dokument elektroniczny] : 11th international conference on the Biogeochemistry of trace elements : Florence, Italy, July 3–7 2011. — [Florence : s. n.], [2011]. — S. [1–2]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

10
 • [referat, 2014]
 • TytułFish ponds contaminated with effluents from a lead and zinc mine: an approach to remediation : [abstract]
  AutorzyU. ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. CISZEWSKI
  ŹródłoICOBTE 2013 : 12th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements : establishing the frontiers of trace element research : June 16–20, Athens, Georgia USA / International Society of Trace Element Biogeochemistry Inc.. — [USA : s. n.], [2014]. — S. [1], abstract 374
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

11
 • [referat, 2016]
 • TytułFunction of the hyporheic zone in the Cd and Zn transfer in the Biała Przemsza River valley
  AutorzyUrszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. CISZEWSKI
  ŹródłoICHMET 2016 [Dokument elektroniczny] : 18textsuperscript{th} International Conference on Heavy Metals in the Environment : 12–15 September 2016, Ghent, Belgium : abstract book. — [Belgium : s. n.], [2016]. — S. 383–384
 • keywords: groundwater, metals, surface water, sediment, floodplain

12
 • [referat, 2014]
 • TytułGeoelektryczny monitoring gruntów na terenie czasowego składowiska stałych odchodów zwierzęcych
  AutorzyGrzegorz BANIA, Michał ĆWIKLIK, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI
  ŹródłoTransformacja zanieczyszczeń w środowisku : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 11–12 grudzień 2014 : materiały konferencyjne / AGH. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Ochrony Środowiska, IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 36
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

13
14
 • [referat, 2011]
 • TytułHeavy metals in water and sediments: how do they influence on phytoplankton?
  AutorzyElżbieta Wilk-Woźniak, Agnieszka Pociecha, Dariusz CISZEWSKI, U. ALEKSANDER-KWATERCZAK
  Źródło“The past, present, future of phycological research. Its signification for man and environment protection” : 30textsuperscript{th} international conference of the Polish Phycological Society : Wrocław–Pawłowice, Poland, 19–21textsuperscript{st} May 2011 : book of abstract / eds. Jan Matuła, Dorota Richter, Jacek Urbaniak ; Wrocław University of Environmental and Life Sciences. Department of Botany and Plant Ecology. — [Poland : WUELS], [2011]. — S. 202–[203]
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułHydrogeochemical characteristics of interstitial water and overlying water in the lacustrine environment
  AutorzyUrszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Robert ZDECHLIK
  ŹródłoEnvironmental Earth Sciences. — 2016 vol. 75 iss. 20, s. 1352-1–1352-15. — tekst: https://goo.gl/v4OPgJ
 • keywords: chemical composition, dystrophic lake, lacustrine sediment, interstitial water, Lake Wigry

16
 • [referat, 2010]
 • TytułInfluence of ground water migration on pollution of alluvial soils in a former $Zn-Pb$ mining region, southern Poland : [abstract]
  AutorzyU. ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. Ciszewski
  ŹródłoProceedings of 15textsuperscript{th} international conference on Heavy metals in the environment : September 19–23, 2010, Gdańsk, Poland / eds. Żaneta Bargańska [et al.]. — Gdańsk : Gdansk University of Technology. Chemical Faculty. Department of Analytical Chemistry, cop. 2010. — S. 771
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

17
 • [fragment książki, 2011]
 • TytułInterdisciplinary investigations of contamination effects of pond and stream waters and sediments in the Matylda catchment – an attempt to classification
  AutorzyDariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Urszula KUBSIK, Janina Kwandrans, Agnieszka Pociecha, Ewa Szarek-Gwiazda, Izabela Tłoczek, Andrzej Waloszek, Elżbieta Wilk-Woźniak
  ŹródłoInterdisciplinary researches in natural sciences / ed. Artur Zieliński. — Kielce : Institute of Geography of the Jan Kochanowski University, 2011. — S. 29–46
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

18
 • [referat, 2010]
 • TytułInterdyscyplinarne badania jeziora Wigry
  AutorzyJacek RUTKOWSKI, Natalia Piotrowska, Mirosława Kupryjanowicz, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK
  ŹródłoBadania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych : 15–16.04.2010, Golejów k. Staszowa : konferencja naukowa / red. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia i Artur Zieliński ; Zakład Paleogeografii Czwartorzędu i Ochrony Przyrody Instytutu Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, [et al.]. — Kielce : Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2010. — S. 90–92
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

19
 • [referat, 2010]
 • TytułInterdyscyplinarne badania skutków zanieczyszczenia wód, osadów stawów i cieków doliny Matyldy – próba kwalifikacji
  AutorzyDariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Urszula KUBSIK, Janina Kwadrans, Agnieszka Pociecha, Ewa Szarek-Gwiazda, Izabela Tłoczek, Andrzej Waloszek, Elżbieta Wilk-Woźniak
  ŹródłoBadania interdyscyplinarne – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość nauk przyrodniczych : 15–16.04.2010, Golejów k. Staszowa : konferencja naukowa / red. Małgorzata Ludwikowska-Kędzia i Artur Zieliński ; Zakład Paleogeografii Czwartorzędu i Ochrony Przyrody Instytutu Geografii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach, [et al.]. — Kielce : Instytut Geografii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 2010. — S. 40–43
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

20
 • [artykuł w czasopiśmie, 2011]
 • TytułLead in the environment of Lake Wigry (NE Poland)
  AutorzyUrszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Anna KOSTKA
  ŹródłoLimnological Review. — 2011 vol. 11 no. 2, s. 59–68
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

21
22
 • [referat, 2011]
 • TytułLong-term migration of heavy metals in the small catchment affected by historical lead and zinc mining
  AutorzyCISZEWSKI D., KUBSIK U., ALEKSANDER-KWATERCZAK U.
  Źródło7textsuperscript{th} international SedNet event : sediments and biodiversity: bridging the gap between science and policy : 6–9 April 2011, Venice, Italy : abstracts of presentations and posters presented during the conference sessions on 7–8 April 2011. — [The Netherlands : SedNet], 2011. — S. 97
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

23
 • [fragment książki, 2009]
 • TytułMetale śladowe w osadach jeziora Wigry
  AutorzyDorota PROSOWICZ, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Anna KOSTKA
  ŹródłoJezioro Wigry : historia jeziora w świetle badań geologicznych i paleoekologicznych / red. nauk. Jacek Rutkowski, Lech Krzysztofiak. — Suwałki : Stowarzyszenie „Człowiek i Przyroda”, cop. 2009. — S. 110–130
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

24
 • [referat, 2011]
 • TytułMobility of potentially toxic elements from contaminated sediments in a catchment affected by abandoned lead and zinc mine (South Poland)
  AutorzyUrszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dariusz CISZEWSKI
  Źródło25th International applied geochemistry symposium 2011 : 22–26 August 2011, Rovaniemi, Finland : programme and abstracts / [eds.] Pertti Sarala, V. Juhani Ojala, Marja-Leena Porsanger. — Roveniemi : Vuorimiesyhdistys – Finnish Association of Mining and Metallurgical Engineers, 2011. — S. 140–141, P29
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych

25
 • [referat, 2017]
 • TytułOcena stanu jakości potoku Łęgówka w Krakowie
  AutorzyDominika Plenzler, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK
  ŹródłoTransformacja zanieczyszczeń w środowisku : II ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 14-15 grudnia 2017 : materiały konferencyjne. — [Kraków : s. n.], [2017]. — S. 42
 • brak zdefiniowanych słów kluczowych