Wykaz publikacji wybranego autora

Urszula Aleksander-Kwaterczak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2932-3589 orcid iD

ResearcherID: T-4096-2018

Scopus: 24779646600

PBN: 5e709207878c28a04738ecfa

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 100, z ogólnej liczby 101 publikacji Autora


1
 • [artykuł w czasopiśmie, 2021]
 • TytułA history of interdisciplinary research on Lake Wigry
  AutorzyUrszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Katarzyna KRÓL
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2021 vol. 47 no. 2, s. 109–117. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/4386/2686
2
 • [artykuł w czasopiśmie, 2006]
 • TytułA threat to the Mała Panew River ecosystem due to Cd and Zn above standard concentrations in its bottom sediments
  AutorzyU. ALEKSANDER-KWATERCZAK, M. WARDAS, A. Fuk, K. Dudek
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2006 vol. 15 no. 5D, Pt. 2, s. 631–634
3
 • [artykuł w czasopiśmie, 2010]
 • TytułAn attempt to assess the impact on anthropopressure on the ecological state of urbanised watercourses of Kraków conurbation and the difficulties encountered
  AutorzyMarta WARDAS, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Szymon Jusik, Beata Hryc, Tomasz Zgoła, Marcin Sztuka, Magdalena KACZMARSKA, Michał Mazurek
  ŹródłoJournal of Elementology. — 2010 vol. 15 no. 4, s. 725–743. — tekst: https://www.uwm.edu.pl/jold/index.1542010.pdf
4
 • [referat, 2018]
 • TytułAnaliza przestrzennego rozmieszczenia metali ciężkich w osadach dennych jeziora Wigry z wykorzystaniem cyfrowej obróbki danych metodą analizy wieloczynnikowej
  AutorzyAnna KOSTKA, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK
  ŹródłoAnalityczne wyzwania [Dokument elektroniczny] : II konferencja naukowa : 11 grudnia 2018, Kraków. — [Kraków : s. n.], [2018]. — Ekran [3]
5
 • [referat, 2009]
 • TytułBenthic diatoms and phytoplankton assemblages in the waters polluted by heavy metals (Upper Silesia)
  AutorzyJanina Kwadrans, Elżbieta Wilk-Woźniak, Dariusz Ciszewski, Ewa Szarek-Gwiazda, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Andrzej Waloszek, Edward Walusiak
  Źródło21textsuperscript{st} Conference of Polish Hydrobiologists [Dokument elektroniczny] : Lublin, 9–11 September 2009 : abstracts. — [Lublin : Lublin University of Life Sciences], [2009]. — S. 105–106
6
 • [referat, 2011]
 • TytułBiodiversity and genome alterations of Chironomidae larvae as indicators of a strong contamination of water ecosystems with heavy metals
  AutorzyEwa Szarek-Gwiazda, Paraskeva Michailova, Andrzej Kownacki, Dariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK
  ŹródłoThe 19textsuperscript{th} international conference on Environmental indicators : September 11–14textsuperscript{th}, 2011, Haifa, Israel : abstracts book / International Society of Environmental Indicators. — Haifa, Israel : ISEI, 2011. — S. 48–49
7
 • [referat w czasopiśmie, 2009]
 • TytułChanges of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland)
  AutorzyU. ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. PROSOWICZ, J. RUTKOWSKI, J. SZCZEPAŃSKA
  ŹródłoPolish Journal of Environmental Studies. — 2009 vol. 18 no. 2B, s. 51–55
8
 • [referat, 2009]
 • TytułChanges of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland)
  AutorzyUrszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dorota PROSOWICZ, RUTKOWSKI Jacek, SZCZEPAŃSKA Jadwiga
  ŹródłoMikrozanieczyszczenia w środowisku człowieka : Częstochowa 28–30 kwietnia 2009 r. : streszczenia referatów i posterów / Politechnika Częstochowska. — Częstochowa : Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2009. — S. 40
9
 • [artykuł w czasopiśmie, 2015]
 • TytułComparative analysis of emph{Helix pomatia} L. Shells found in soils with varying degrees of contamination (southern Poland)
  AutorzyUrszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Magdalena GOŁAS-SIARZEWSKA
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2015 vol. 41 no. 4, s. 299–309. — tekst: https://journals.agh.edu.pl/geol/article/view/1821/1429
10
11
 • [referat, 2006]
 • TytułContaminated sediments at the Zn-Pb and Cu mining and smelting industries areas in Poland – do we need specific management strategy?
  AutorzyHELIOS RYBICKA E., ALEKSANDER-KWATERCZAK U.
  ŹródłoEuropean sediments and sentiments : cleaning European waters of contaminated sediments : 3textsuperscript{rd} European conference on Contaminated sediments : Budapest, Hungary, 19–20–21 March, 2006 : conference proceedings / REUSED [Remediation, Recycling and Reuse of EUropean SEDiments]. — [Hungary : s. n.], [2006]. — S. [1–12]
12
 • [referat, 2023]
 • TytułContamination of small urban rivers the in the perspective of climate changes based on watercourses in the Krakow region (Poland)
  AutorzyUrszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Alex STELMACH
  ŹródłoICOBTE&ICHMET 2023 [Dokument elektroniczny] : 1st joint international conference : 16th International Conference of Biochemistry of Trace Elements & 21st International Conference of Heavy Metals : 6–10 September 2023, Wuppertal, Germany : clean environment - human health - our future : book of abstracts. — [Wuppertal : International Society of Trace Element Biogeochemistry Inc. : Bergische Universität], [2023]. — S. 131
13
 • [artykuł w czasopiśmie, 2019]
 • TytułContamination of small urban watercourses on the example of a stream in Krakow (Poland)
  AutorzyUrszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dominika Plenzler
  ŹródłoEnvironmental Earth Sciences. — 2019 vol. 78 iss. 16 art. no. 530, s. 1–13. — tekst: https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs12665-019-8509-4.pdf
14
 • [fragment monografii pokonferencyjnej, 2023]
 • TytułContemporary problems with microplastics sampling, preparation and detection in case of the aquatic environment
  AutorzyAlex STELMACH, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK
  ŹródłoContemporary problems of power engineering and environmental protection 2022 [Dokument elektroniczny] / ed. by Krzysztof Pikoń, Magdalena Bogacka. — Gliwice : Department of Technologies and Installations for Waste Management, Silesian University of Technology, 2023. — S. 16–26
15
 • [artykuł w czasopiśmie, 2016]
 • TytułContrasting sediment and water chemistry indicates the extent of the hyporheic zone in a polluted river system
  AutorzyDariusz CISZEWSKI, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK
  ŹródłoGeology, Geophysics & Environment / Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. — 2016 vol. 42 no. 2, s. 151–159. — tekst: https://goo.gl/SxgMBS
16
17
 • [referat, 2019]
 • TytułDetermination of microplastics in River sediments on the example of Vistula tributaries near Krakow (Poland)
  AutorzyMarzena POŁEĆ, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK
  ŹródłoSediment as a dynamic natural resource from catchment to open sea : 11th international SedNet conference : 3-5 April 2019, Dubrovnik, Croatia : abstracts. — [Dubrovnik : s. n.], [2019]. — S. 91
18
 • [referat, 2011]
 • TytułDispersal of metal mining-related contaminants in the natural river floodplain, a case study from southern Poland
  AutorzyALEKSANDER-KWATERCZAK, U., D. CISZEWSKI
  ŹródłoICOBTE 2011 [Dokument elektroniczny] : 11th international conference on the Biogeochemistry of trace elements : Florence, Italy, July 3–7 2011. — [Florence : s. n.], [2011]. — S. [1–2]
19
 • [artykuł w czasopiśmie, 2007]
 • TytułDistribution of Cd, and Pb in the lake sediments cores from the Hańczańska Bay (Wigry Lake, NE Poland)
  AutorzyUrszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Dorota PROSOWICZ
  ŹródłoLimnological Review. — 2007 [vol.] 7 [no.] 4, s. 215–219
20
21
 • [referat, 2014]
 • TytułFish ponds contaminated with effluents from a lead and zinc mine: an approach to remediation : [abstract]
  AutorzyU. ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. CISZEWSKI
  ŹródłoICOBTE 2013 : 12th International Conference on the Biogeochemistry of Trace Elements : establishing the frontiers of trace element research : June 16–20, Athens, Georgia USA / International Society of Trace Element Biogeochemistry Inc.. — [USA : s. n.], [2014]. — S. [1], abstract 374
22
 • [referat, 2016]
 • TytułFunction of the hyporheic zone in the Cd and Zn transfer in the Biała Przemsza River valley
  AutorzyUrszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, D. CISZEWSKI
  ŹródłoICHMET 2016 [Dokument elektroniczny] : 18textsuperscript{th} International Conference on Heavy Metals in the Environment : 12–15 September 2016, Ghent, Belgium : abstract book. — [Belgium : s. n.], [2016]. — S. 383–384
23
 • [referat, 2014]
 • TytułGeoelektryczny monitoring gruntów na terenie czasowego składowiska stałych odchodów zwierzęcych
  AutorzyGrzegorz BANIA, Michał ĆWIKLIK, Urszula ALEKSANDER-KWATERCZAK, Włodzimierz Jerzy MOŚCICKI
  ŹródłoTransformacja zanieczyszczeń w środowisku : ogólnopolska konferencja naukowa : Kraków, 11–12 grudzień 2014 : materiały konferencyjne / AGH. Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Katedra Ochrony Środowiska, IUNG Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. — [Kraków : s. n.], [2014]. — S. 36
24
 • [referat, 2003]
 • TytułGrain-size effect on heavy metals content in the Odra River bottom sediments
  AutorzyU. ALEKSANDER, W. S. SIKORA, R. WÓJCIK
  ŹródłoPrague 2003 [Dokument elektroniczny] : sixth international symposium & exhibition on Environmental contamination in Central & Eastern Europe and the commonwealth of independent states : 1–4 September 2003, Prague, Czech Republic : proceedings. — Tallahassee : Florida State University. Institute for International Cooperative Environmental Research, 2003. — S. 1–5
25