Wykaz publikacji wybranego autora

Urszula Aleksander-Kwaterczak, dr hab. inż., prof. AGH

profesor nadzwyczajny

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
WGGiOŚ-koś, Katedra Ochrony Środowiska


 • 2018

  [dyscyplina 1] dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka


[poprzednia klasyfikacja] obszar nauk przyrodniczych / dziedzina nauk o Ziemi / geologia


Identyfikatory Autora Informacje o Autorze w systemach zewnętrznych

ORCID: 0000-0002-2932-3589 orcid iD

ResearcherID: T-4096-2018

Scopus: 24779646600

PBN: 5e709207878c28a04738ecfa

OPI Nauka Polska

System Informacyjny AGH (SkOs)

Liczba pozycji spełniających powyższe kryteria selekcji: 98, z ogólnej liczby 99 publikacji Autora


1
 • A history of interdisciplinary research on Lake Wigry
2
 • A threat to the Mała Panew River ecosystem due to Cd and Zn above standard concentrations in its bottom sediments
3
 • An attempt to assess the impact on anthropopressure on the ecological state of urbanised watercourses of Kraków conurbation and the difficulties encountered
4
 • Analiza przestrzennego rozmieszczenia metali ciężkich w osadach dennych jeziora Wigry z wykorzystaniem cyfrowej obróbki danych metodą analizy wieloczynnikowej
5
 • Benthic diatoms and phytoplankton assemblages in the waters polluted by heavy metals (Upper Silesia)
6
 • Biodiversity and genome alterations of Chironomidae larvae as indicators of a strong contamination of water ecosystems with heavy metals
7
 • Changes of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland)
8
 • Changes of selected micro-pollution concentrations in the long carbonate sediment cores of the southern part of Wigry Lake (NE Poland)
9
 • Comparative analysis of \emph{Helix pomatia} L. Shells found in soils with varying degrees of contamination (southern Poland)
10
 • Contaminated sediments as a potential source of Zn, Pb, and Cd for a river system in the historical metalliferous ore mining and smelting industry area of South Poland
11
 • Contaminated sediments at the Zn-Pb and Cu mining and smelting industries areas in Poland – do we need specific management strategy?
12
 • Contamination of small urban watercourses on the example of a stream in Krakow (Poland)
13
 • Contrasting sediment and water chemistry indicates the extent of the hyporheic zone in a polluted river system
14
 • Correction to: Contamination of small urban watercourses on the example of a stream in Krakow (Poland)
15
 • Determination of microplastics in River sediments on the example of Vistula tributaries near Krakow (Poland)
16
 • Dispersal of metal mining-related contaminants in the natural river floodplain, a case study from southern Poland
17
 • Distribution of Cd, and Pb in the lake sediments cores from the Hańczańska Bay (Wigry Lake, NE Poland)
18
19
 • Fish ponds contaminated with effluents from a lead and zinc mine: an approach to remediation
20
 • Function of the hyporheic zone in the Cd and Zn transfer in the Biała Przemsza River valley
21
 • Geoelektryczny monitoring gruntów na terenie czasowego składowiska stałych odchodów zwierzęcych
22
 • Grain-size effect on heavy metals content in the Odra River bottom sediments
23
 • Groundwater hydrochemistry and soil pollution in a catchment affected by an abandoned lead-zinc mine: functioning of a diffuse pollution source
24
 • Heavy metals distribution in the river sediment depth profiles, as the factor of geochemical monitoring describing potential threat for groundwater
25
 • Heavy metals distribution in the river sediment depth profiles, as the factor of geochemical monitoring describing potential threat for groundwater